+A A -A

120 bin inşaat firması için kritik tarih 9 Haziran

-A A +A

Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu başkanı Mustafa Şahin yaptığı açıklamada 9 Haziran 2017 tarihine kadar fiyatlar düşmezse müteahitlerin iş bırakacağı açıklamasında bulundu.  BİM-ED'in konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır.

Ocak ayı başında tonu 1.830 TL’den satılan inşaat demirinin fiyatı 2.155 TL’ye kadar yükselmiş ve bu yükseliş de devam etmektedir. Türkiye İnşaat Sektörü yurt içinde yapılan üretimlerde yılda 9 milyon ton, ayda 750-800 bin ton dolayında demir kullanmaktadır. Türkiye’mizin demir üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arsında bulunduğu ve önemli miktarda demirin ihraç edildiği düşünüldüğünde, demir fiyatlarında yaşanan artışa bir anlam vermek mümkün değildir.

Yıllık 34 milyon ton üretimi ile dünyanın 8. en büyük demir çelik üreticisi olan bir ülkede 4 ay gibi bir zaman diliminde yüzde 30’lara varan fiyat artışının makul bir izahatı olamaz.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik sektörü mensubu üyelerimizin yapmış oldukları projelerde toplam inşaat maliyetinin % 15 ile % 30’luk kısmı demir maliyetinden oluşmaktadır. Bu nedenle inşaat demiri fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerimizi de arttırmaktadır.

2017 yılının ilk 3 ayında inşaat maliyetlerinde yaşanan yüzde 16.3’lük artışın üzerine demir fiyatlarında yaşanan artış da eklenince müteahhit üyelerimiz iş yapamaz duruma gelmişlerdir.

Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (BİM-FED), olarak 9 Haziran’a kadar demir fiyatlarında yaşanan haksız artış geri çekilmez ise 25 bin üyemiz ve kurucusu olduğumuz İMKON’a bağlı 120 bin meslektaşımız ile birlikte inşaatlarımızı durdurma kararı almış bulunmaktayız.

BİM-FED olarak demir fiyatlarına yapılan bu haksız artışı anlamsız buluyor ve Türkiye’nin lokomotifi inşaat sektörünün önüne çekilmiş bir set olarak görüyoruz. Türk ekonomisinin yatırıma ve istihdama en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde inşaat sektörüne demir fiyatları üzerinden yapılan bu hamlenin amacı anlaşılamamaktadır. Tüm bileşenleri ile yıllık 100 milyar dolar işlem hacmi, 3.3 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 400’e yakın sektöre kaynak oluşturan inşaat sektörünün zayıflaması hatta durması ülkemiz için onarılamayacak yaralar açacaktır.

Demir üreticilerinin ellerinde yeterince demir stoğu olmasına karşın fiyatların bu denli artması ve bu artış üzerinden sektörün karaborsaya düşmesi, Türkiye’nin lokomotifi inşaat sektörünü büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Hükümetimizin ve Bakanlığımız bu konuya bir an önce müdahale etmeli ve demirde ithalatın önünü açacak adımları ivedilikle almalıdır. İstihdamın yükünü sırtlayan, vergisi ve iş gücüyle Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü sahiplenen inşaat sektörü bir an önce rayına oturtturularak yatırımların aksaması engellenmelidir.

Demirdeki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi de taleplerimiz arasında yer almaktadır.

Kendi öz sermayesi ile katma değer üreten, istihdam sağlayan sektörümüzün bu sorunu aşılmadığı takdirde 9 Haziran 2017 Cuma günü, 25 bin üyesiyle BİM-FED, kurucu federasyonları arasında yer aldığımız ve 120 bin üyesi bulunan İMKON olarak “İş durdurma ve paydos çağrısı” yapacağımızı, siz değerli basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

Mustafa Şahin

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 04.06.2017 - 11:03 -1,419-
Bu sayfayı paylaşın :