+A A -A

15 Temmuz Ne Diyor?

-A A +A

15 Temmuz zaferinin  yıldönümünü milletçe kutladık.  Ülke savunmasında şehit olan şehitlerimizi rahmetle yadettik. 2000 in üzerinde sayıya ulaşan gazilerimize Allahtan şifalar diledik. Darbe teşebbüsünde bulunanları ona destek verenleri lanetledik. Evet bunlar olması gereken ve yapılması icap eden vefa borcumuzdu. Yapanlardan Allah razı olsun. Fakat esas üzerinde durulması ve hiç unutulmaması gereken noktalar var. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların, onları kullananların, maksat ve amaçlarını  milletimize ve tüm  geleceğimiz olan gençlere anlatmamız gerekiyor. Hatta darbecilerin ve onları kullananların amaçlarını ve varmak istedikleri hedefleri, ders kitaplarına koymamız, sosyal iletişim ve haberleşme  araçlarını da kullanarak milletin ve tüm islam alemini uyandırmalıyız.

            Unutmayalım 15 Temmuz darbe teşebbüsünün temel amaçlarından biri şu idi: islamı ve onun ana kaynağı Kuran ı Kerim : birliği, beraberliği, sulh ve barışı sağlayamıyor. Bunun için yeni bir takım hükümler ,yenilikler ihdas ederek, insanlığı bütünleştirmek gerekir gibi bir takım yersiz,anlamsız iddalar ileri sürüldü. İşte bu amaçlarını gerçekleştirecek yetenekli kabiliyetli her tarafa şirin görünen fetullah gülen gibi birilerini kullanmak gerekiyordu. Buldular, kullandılar ve kullanmaya da devam edeceklerdir. Sözde bu buldukları zavallı ,itikat, ibadet, müamelat bütünlüğü içerisinde birtakım değişiklikler yaparak gerçek islama alternatif sözde adı islam yeni bir din anlayışı icat etti. İtikat inancında değişiklikler yaptı. Şöyle ki Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sv. Aleyhisellam efendimizin ( peygamberliğini reddetmekte bir sakınca olmayacağını savundu.Herkesin onun ahir zamar peygamberi olduğunu tasdik etmesi gerekmez) dedi.

 Nitekim zaman gazetesinde çıkan bir makalede şöyle deniyordu: ‘mühim olan kelime i tevhid inancıdır hz. Muhammed in peygamberliğini kabul ve tasdik etmek şart değildir. Onun peygamberliğini tasdik etmek ancak imanın kemal mertabesidir.’ Yani sevgili peygamberimizin Allah ın gönderdiği son resul ve elçi olduğunu kabul etmemekte olur ona iman teferruattandır diyordu.Avrupa ülkelerinde yapılan diyalog toplantılarında ezan okunurken ‘ben şahitlik ederim ki Allah birdir, Muhammed onun kulu ve rasulüdür.’ Cümlesi okunmuyordu.

            Böylelikle Kuran ı Kerim in kendisi vasıtası ile gönderilen ve insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed sav. Ve onun peygamberliğini kabul etmemekte olur diyordu. Bu şahıs Allah ın Nisa Suresi Ayet 150, 151, 152. Ayetlerinde ve diğer ayetlerde belirtilen şu hükümleri görmemezlikten geliyordu:

            1.Allah ı ,peygamberlerini tümüyle inkar eden maddeciler

            2.Allah a inanmakla birlikte vahiy ve peygamberlik gerçeğini inkar ederek Allah ile peygamber arasında ayrım yapanlar

            3.’Ve biz Allah a ve peygamberlerine ,kitaplarına ve meleklerine iman ederiz.Fakat son peygamberi ve Kuran ı kabul etmeyiz. Yani peygamberlerin bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz.’ Diyenler

            4.Ve bazen imana ve bazende inkara meyil ederek bunlar arasında bir yol tutturmak isteyen iki yüzlüler varya: ‘işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir ve kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Buna karşılık: Allah a ve bütün peygamberlerine aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin iman eden gerçek müminlere gelince: Allah onların mükafatını elbette verecek ve bundan önce işledikleri günahları affedecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı çok merhametlidir.’(açıklamalı Kuran ı Kerim meali )

            Fetih suresi ayet 12 ‘kim Allah a ve resulune iman etmezse bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır buyrulur.’

            Sevgili peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:’varlığım kudret elinde bulunan Allah a yemin ederim; bu ümmetten yahudi olsun, hristiyan olsun,kim benim peygamberliğimi duyarda, benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemdekilerden olur.’(Müslüm 153)

            İşte  Fetullah denen adamın sevgili peygamberimiz (as.) Vesselam hakkındaki yüzlerce ayetten birkaçını sunduğumuz ayetlere bakışı bu. Yani buğün sevgili peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ve Kuran ı Kerim olmadan yeni bir din icat ediyor. İman konusunda böyle olduğu gibi ibadet muamelat ve ahlak anlayışında da Kuran la bağdaşmayan Kuran ın hükümlerini yoksayan görüşler serdediyor.  Hollanda da yayınlanan Fetullah a ait vandaak isimli gazetede yayınlanan şu yazı yürekler parçalar. Gazetede ‘Allah ın Rasulü hz. Muhammed bugün gelseydi eşcinsel evliliğe hayır demezdi.’ Diye yazmıştır. Feto bu hezayanı ile eşcinselliğin yaygın olduğu ülkelerde eşcinsellere yeşil ışık yakıyor. Eşcinselliğe devam diyor. Türkiyemizde Haziran 2017 de İzmir de 500 küsür sapık ellerindeki pankartlarda ‘bizler lut kavminin çocuklarıyız’ diyerek yürüyüş yaptılar. Fetvayı da Fetullah Gülen den aldılar.

            Tarih boyunca müşrikler: dostça kalmak ve yaşamak için kendi küfür anlayışlarının bazılarını terk etmeleri karşılığında müslümanların da Allah ın bildirdiklerinden bir kısmından vazgeçerek ortak bir noktada buluşmayı sürekli istemişlerdir. Sevgili peygamberimiz as. Vesselama da böyle bir teklifte bulundular. Orta yolu bulalım, dost olalım, dostça yaşayalım teklifini getirdiler. İsra suresi 73, 74, 75. Ayetlerde kısa açıklamalı Kuran ı Kerim mealinde bu hal şöyle anlatılmaktadır:

            ‘Ey Muhammed! Bu inkarcılar sana vahdettiğimiz Kuran haricinde birtakım sözler uydurup bize yakıştırman ve o sözleri Allah ın ayetleriymiş gibi insanalara okuman için az kalsın seni kandırarak gönderdiğimiz bu Kuran dan saptıracaklardı. Ve dediklerini yapmış olsaydın o zaman seni en iyi dost edineceklerdi.

            Eğer seni tüm benliğini saran kalbine yerleşen bir iman ve kararlılıkla desteklememiş olsaydık neredeyse onlara az da olsa eğilim gösterecektin.

            Şayet iyi niyetlerle bile olsa böyle birşey yapmış olsaydın; o zaman sana hem hayatında hem de ölümünden sonra kat kat azap tattıracaktık. Ve seni elimizden kurtaracak bir yardımcı da bulamayacaktın kendine. Ama Allah ın lütfu sayesinde zerre kadar taviz vermedin onlara.’

             İşte Rabbimiz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamın şahsında onun kıyamete kadar gelecek ümmetini uyarıyor. Her devirde müşrikler, fasıklar, facirler, zalimler Allah ın bildirdiklerinin bir kısmından vazgeçerek kendileri ile uyum içinde birlikte dostça yaşama teklifini getireceklerdir. Sakın onlara  uymayın dost doğru yolumdan ayrılmayın demek istiyor. Çağımızda feto gibi birilerini bulup İslam ı yozlaştırmak, insanlığı küfür, vahşet, barbarlık, ahlaksızlık  girdabında boğmak istiyorlar. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin temelinde yatan ana amaçlardan en önemlisi buydu. Ama milletimiz Allah ın izni ile kıyam etti, hainleri canları pahasına etkisiz hale getirdi.

            Diyanet işleri başkanlığımız ve din görevlilerimiz gerçek islam anlayış ve şuurunu insanlarımıza, gençlerimize anlatmalı, müslümanlar için hazırlanan hain pusu ve tuzakları bütün açıklığı ile ortaya koymalı, hainleri,münafıkları, sözde müslüman görünümlü şahsiyetsizleri teşhir etmelidir.

            15 Temmuz darbe teşebbüs hareketinin temel nedenlerinden birisi de emperyalist devletlere, başta Amerika olmak üzere meydan okumaya başlayan Türkiye yi yola getirmek, etkisizleştirerek sömürülerine devam etmek isteyenlerin amaçlarına hizmet etmektir. Bunun için ülkemizi içten yıkmak, müslümanı müslümana kırdırmak, ülkemizi Suriye, Filistin, Yemen, Irak, Libya, Tunus, Pakistan, Afganistan gibi müslüman ülkelerin durumuna düşürmektir. Ülke yönetimini kendileri gibi düşünen, dediklerini itirazsız kabul eden yöneticilere teslim etmektir.Feto hareketini destekleyenler, onu ve yandaşlarını koruyanlar, sözde adalet arıyoruz diyerek onlara güç ve cesaret verenler, PKK, YPG,DEAŞ gibi teröristlere destek verip onlara durunuz demeyenler kimin safındadırlar?

Cihan imparatorumuz Osmanlıyı yıktılar. Kukla yöneticilerle yönetmeye kalkıştılar.Milletimiz onları iyi biliyor. Hedef ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne de Ak partidir. Hedef güçlenenTürkiye yi özdeğerlerinden koparıp köksüz bir devlet ve millete dönüştürmektir. İşte yeni yetişen kuşaklara ve tüm halkımıza ve insanlığa anlatmamız gereken bu temel esaslar olmalıdır. Eğer bunlar anlatılmaz ve konuşulmazsa daha çok 15 temmuzlar görür bu millet. Allah korusun..

            Yüce Rabbimiz bu necip milletimize, islamı en uygun bir şekilde anlayıp yaşayan, tüm islam ülkelerine ve dünyaya ışık tutan bir millet olma vasfını ve özelliğini kazandırsın. Hidayetten yoksun olanlara hidayet versin. Sapıtan ve şaşıranlara hakkı görmeyi nasip etsin. Yeni 15 Temmuzlar yaşatmasın İnşallah...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 18.07.2017 - 08:36 -671-
Bu sayfayı paylaşın :