+A A -A

ABD derin devletinin CIA ve Pentagon’la sahip çıktığı olaya niçin karşı çıkmalıyız?

-A A +A

 

İslam’danmış gibi gözükerek
Müslüman’ın İslam’ını;
bitirme harekatı

(1. BÖLÜM)

Adamın, Amerika’da kalabilmesi için ABD’den Yeşil Kart alabilmesi, eski politikacılardan, Hıristiyan din adamı rahiplerden ve yüksek düzeyde CIA ajanlarına kadar ABD derin devletinden pek çok ismin adeta seferber olması dikkatleri çekmiştir.

Adam, ortaya çıktığı son çeyrek asırdan beri, İslam düşmanlarıyla içiçe yaşıyor ve dünya Müslümanlarını, bu İslam düşmanlarına teslim olmağa çağırıyor.

Bununla da kalmıyor ABD’nin İslam’a karşı başlattığı soğuk savaş yöntemleriyle İslam’a ve Kur’an’a uymayan çarpık fikirleriyle, Müslümanların din anlayışlarını değiştirmeğe çalışıyor, onları Hıristiyanlığa saygılı ve uyumlu hale getirmeğe gayret ediyor. İslam düşmanlarının planladığı ve hedeflediği doğrultuda Fethullah Gülen’in gösterdiği bu çabalarından belgeleriyle örnekler verdik. Ve ona Müslüman Türk milleti namına sorular sorduk:

SORU: SİZE NİÇİN BİR İSLAM ÜLKESİ DEĞİL DE
İSLAM’LA SAVAŞAN ABD KEFİL OLDU?

Fethullah Gülen’in, Amerika’da kalabilmesi için ABD’den Yeşil Kart alabilmesi, eski politikacılardan, Hıristiyan din adamı rahiplerden ve yüksek düzeyde CIA ajanlarına kadar ABD derin devletinden pek çok ismin seferber olması dikkatleri çekti.

İslam’a ve İslam dünyasına karşı bu arada Türkiye’ye karşı da savaşa hazırlanan ve bu savaşı “Son Haçlı Savaşı” diye Türkiye tarihinden intikam alırcasına açıklamada bulunan bir devletten size böyle sahip çıkılmasını nasıl izah edersiniz? Siz kimden yanasınız ve kime çalışıyorsunuz?

KELİME-İ TEVHİD’İN İKİNCİ KISMINI
KALDIRMAYA NE HAKKINIZ VAR?

“İslam’da önemli olan “Allah’a imandır, Muhammed’e iman şart değildir”, “Kelime-i tevhide bakışımızı yeniden gözden geçirmeliyiz, Peygamberimize inanmayanlara rahmet nazarıyla bakmalıyız” [1] diyorsunuz.
İslam’ın doğru anlaşılmasını sağlayan kelime-i şehadetin (tevhidi) in ikinci bölümünü kaldırıyorsunuz. 14 asırdan beri yaşanan İslam’ı değiştirmeye yönelik bu çabanız doğru mu?

“RAHMET NAZARIYLA BAKTIĞINIZ” GÜÇLERE
VE İNSANLARA KUR’AN KAFİR DEMİYOR MU?

“Peygamberimize inanmayanlara rahmet nazarıyla bakmalıyız” [2] diyorsunuz. Bundan kasdettiğiniz Hıristiyanlar mıdır?

Oysa ki Kur’an-ı Kerim’de Hıristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu dedikleri için açıkça şirk koşanlar ve kafirler olarak nitelendiriliyor değil midir?.[3]

Buna rağmen Hıristiyanlıkla İslam’ın bir olduğunu ileri sürüyorsunuz. “Müslümanların Allah inancıyla Hıristiyanların Allah inancı aynıdır, iman ve ahlak esasları da aynıdır” diyorsunuz. [4]

Hıristiyanların da “mümin olduğunu” iddia ediyorsunuz. [5] “Hıristiyanların cennetlik olduğunu” iddia ediyorunuz. [6]

Kur’an-ı Kerim’e ters gelen bu iddialarınızı ne hakla neye dayanarak söylüyorsunuz?

ABD “HADİSE KARŞI SAVAŞLAR”DA
NEDEN SİZİ ÖRNEK GÖSTERİYOR?

Yine “Bugün hadislere itibar etmememiz lazım”, “hadisleri Peygamberimiz zamanına göre değerlendirmemiz gerekir” [7] diyorsunuz.

ABD’de 2003 ve 2007 yıllarında yayınladığı Rand Raporunda "TheHadithWars" (Hadis Savaşları)başlığı altında Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Hadisler üzerinde şüpheler ve oynamalar yapılarak İslam’ın dejenere edilmesi için yeni yöntemler tavsiye edilmiştir.

Bu raporda “Hadis savaşları”nda Türkiye’den neden sizin (Fethullah Gülen’in) ismi zikredilerek desteklenmeniz istenmiştir.

FETHULLAH GÜLEN OLARAK
SİZİN MİSYONUNUZ NEDİR?

Fethullah Gülen Papa 6. Paulile görüşmüş ve bu görüşmede şöyle demiştir: “Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icraetme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik.” [8]

Bir Müslüman’ın, hele bir Müslüman cemaat liderinin Hıristiyanlığa ait nasıl bir “misyonu” (görevi) ve nasıl bir “hizmeti” olabilir?

Papa II. Jean Paul daha önce bu misyonu şöyle açıklamıştır: “Misyonumuz, insanları Kilise’ye döndürmektir.” [9]

İSLAM’A SAVAŞ AÇANLARLA NEDEN
ENTEGRASYON TAVSİYE EDİYORSUNUZ?

90’lı yılların sonlarında ABD ve Batı İslam’a ve İslam dünyasına karşı savaşa hazırlanırken, sonradan “Son Haçlı seferi” diye ilan edilecek olan bu savaş öncesinde, İslam alemini ve Müslümanları ABD’ye teslim olmaya çağırıyorsunuz ve "İnanmış bir insanın Batı karşısında, Batı'yla entegrasyon karşısında, Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyyen düşünülemez."[10]diyorsunuz.

Ayrıca “Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Amerika hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika gözardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı.”[11]şeklinde tavsiyelerde bulunuyorunuz.

İslam düşmanlarından yana bu tavrınızı ve bu teslimiyetinizi nasıl izah edebilirsiniz?

NEDEN PAPAZ OKULUNA $2 MİLYON
DOLARLIK BAĞIŞ YAPTINIZ?

10 Kasım 2006 yılında, Hartford Seminary’e (Papaz-Misyoner Okulu) Fethullah Gülen cemaatinden Modern İslam (ModerniteIslam) üzerine araştırma yapılması için $2 milyon dolarlık bir para bağışı yapılmıştır. Hartford Seminary halkla ilişkiler müdürü David S. Barrett yaptığı açıklamada,  “Hartford Seminary tarihinde ilk defa müslüman bir cemaatten bu kadar büyük bir bağış” aldıklarını söylemiştir.  Papaz Okulu (Seminary) tarafından basına yapılan açıklamada bu bağış; Fethullah Gülen cemaati adına Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelerinden Ali Bayram tarafından  yapılmıştır. Ali Bayram “Bu para İslam’ın yanlış anlaşılmasını önlemek amacı ile Modern İslam Kürsü’sü kurulması için   [12] verildiğini” söylemiştir.

İslam’ın yanlış anlaşılmasını önlemek ve doğru İslam’ı araştırmak görevi bir Papaz okuluna mı bırakılıyor?

YABANCI İSTİHBARATIN KURDURDUĞU  
OKULLARDAN NE HAYIR BEKLERSİNİZ?      

Gülen, uluslararası okulların, ABD’nin isteği ve desteğiyle kurulduğunu şöyle itiraf etmiştir:

"Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz."  [13]

Bu değerlendirmelerden Fethullah Gülen’in bütün dünyada açılan okullarının ABD’nin müsaadesiyle ve yardımıyla açıldığını öğreniyoruz. ABD, nasıl bir menfaat buluyor ki bu okullara yolları açıyor? [14]

Fethullah Gülen, dünyanindort bir yaninda okullar açıyor. Okullarin açıldığı ülkeler, ayni zamanda ABD'nin nufuzalani yaratmaya çalıştığı ülkelerdir. Bu okullardan biri de, Kuzey Irak'ta. Gülen, GulcinTahiroglu ile yaptigi ve Aktüel dergisinin 19-25 Eylül 1996 tarihli sayısında yayınlanan röportajında, Erbil'deki okulun (ve tabii ki diğer ülkelerdeki okulların) açılmasıyla ilgili şu açıklamayı yapıyor:

"(…) (Burada ABD nüfuzunun getirdiği etkiyle Türkiye Cumhurbaşkanlarının diğer ülkelerin liderlerine Gülen okullarıyla ilgili yazdıkları mektupları unutmamak gerekir.) [15] Onun için MIT de, oradaki diğer istihbarat örgüleri de bu işin hep yanında oldular. Ve Erbil bombalandığı halde bizim okula bir şey yapmadılar..."[16]

Gülen, bu değerlendirmelerinde kasteddiği diğer istihbarat örgütleri arasına CIA ve MOSSAD da giriyor değil midir?

NEDEN MÜSLÜMAN FİLİSTİNLİLER DEĞİL DE
İSRAİLLİLERE TAZİYEDE BULUNUYORSUNUZ

-İsrail’in Gazze-filistin katliamlarına karşı bir defa bile kınamamada bulunmamıştır. Ama İsrailli ölenler için taziyede bulunmuştur. [17]

Fethullah Gülen ölen İsrailliler için taziyede bulunduğu halde öldürülen bir sürü Müslüman için bir kez taziyede bulunmamıştır.

“MÜSLÜMANLAR VE HIRİSTİYANLAR
NİÇİN İSA’DA BİRLEŞMELİ” DİYORSUNUZ?

Cemaatin çıkardığı Aksiyon Dergisinde, Hıristiyanların Noel kutlamaları günlerinde, çıkan 08.12.2003 tarihli, 470. sayısının kapağında Hıristiyanlarca kabul edilen “İsa resmi” ve İnsanlık onu bekliyor” yazısı yer almıştır.

Hıristiyanların Noel günlerine yakın bir tarihte yayınlanan derginin bu sayısında Cemaattan Prof. Dr. Suat Yıldırım şöyle yazı yazmıştır:

“Müslüman ve Hıristiyan ümmetleri, Hz. İsa’da bütünleşerek hem kendilerini, hem de bütün insanlığı kurtarmaya yönelmeleri, hepimizin ideali olmalıdır.”[18]

Şimdi soru şudur:

Neden İnsanlık İsa’yı, yani Hıristiyanlığı beklemektedir? Müslümanlarla Hıristiyanlar neden İsa’da birleşmelidir de İslam Peygamberi olan Hz. Muhammed’de birleşmemelidirler? Bu yayın Fethullah Gülen’den izinsiz ve habersiz mümkün müdür?

Fethullah Gülen buna neden izin vermiştir?

Değerlendirmelerimize devam edeceğiz.

Şimdilik sevgiler, saygılar…

Hasan ERDEN

herden1950@hotmail.com[1]Bkz. Köprü, S. 2, s. 116, Kasım 1997, Ayrıca bakınız: Fethullah Gülen; Küresel Barışa Doğru, s–45). Ayrıca bakınız: Hoşgörü ve Diyalog İklimi s.155-156Fethullah Gülen; Küresel Barışa Doğru. s–131, Ahmet Şahin, Zaman Gazetesi, 18 Mayis 2004 tarihli köşeyazısı,

[2]Bkz. Köprü, S. 2, s. 116, Kasım 1997, Ayrıca bakınız: Fethullah Gülen; Küresel Barışa Doğru, s–45). Ayrıca bakınız: Hoşgörü ve Diyalog İklimi s.155-156Fethullah Gülen; Küresel Barışa Doğru. s–131, Ahmet Şahin, Zaman Gazetesi, 18 Mayis 2004 tarihli köşeyazısı,

[3] Maide Suresi 73. Ayet.

[4]Ahmet Şahin, Zaman, 17 Nisan 2000

[5]Fethullah Hoca, Neval Sevindi’nin söyleşisi, Yeni Yüzyıl, 28 Temmuz, 1997, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 23.07.1997, “Bu ifadelerin yer aldığı, Neval Sevindi’ninFethullah Hoca ile yaptığı röportaj, http://tr.fgulen.com/content/view/7882/15/sitesinde mevcuttur. Röportaj, 28 Temmuz, 1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde yayınlanmıştır. Fethullah Gülen; Küresel Barışa Doğru, s–45). Ayrıca bakınız: Hoşgörü ve Diyalog İklimi s.155-156, Ayrıca bakınız: Cemaatten Ahmet Şahin, Zaman, 17 Nisan 2000,

[6]Fethullah Gülen; Küresel Barışa Doğru, s–45). Ayrıca bakınız: Hoşgörü ve Diyalog İklimi s.155-156

[7]Hoşgörü ve Diyalog iklimi sayfa 156

[8]M.Fethullah Gülen / Rabbin aciz kulu / 9 şubat 1998. Bkz.: Zaman gazetesi, 10 Şubat 1998

[9]http://www.diyalogmasali.com/modules.php?name=News&file= article&sid=15, A.K.:Joun Paul II, RedemptorisMissio, LibreriaEditriceVaticana, Roma 1991, s. 55

[10] Zaman gazetesi, 4 Eylül 1997

[11]Nevval Sevindi, Fethullah Gülen ile New York Sohbeti, Sabah Kitapları, 4. basım, İstanbul, Aralık 1997, s.39

[12]Modern İslam Projesi, ABD’nın İslam’ı Müslümanları kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için İslam’ı değiştirmek ve dönüştürmek için hazırladığı bir projedir. Yani İslam’ı Amerikanlaştırma projesidir

[13]Nevval Sevindi, Fethullah Gülen ile New York Sohbeti, Sabah Kitapları, 4. basım, İstanbul, Aralık 1997, s.39

[14]Türkiye’den Amerikancı liderlerin, devletin üst sorumluları olarak dünya liderlerine sözkonusu okulların açılması için mektuplar yazdıkları biliniyor. Özal ve Demirel’in yazdığı mektupların kaynağı: http://tr.fgulen.com/content/view/3141/13/

[15]Fethullah okulları için Özal ve Demirel’in yazdığı mektupların kaynağı: http://tr.fgulen.com/content/view/3141/13/

[16]Aktuel dergisi, 19-25 Eylul 1996

[17] Taziye mesajı, Zaman gazetesinin 19.07.2014

[18]İlahiyatçı Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın, ayrıca İncil ve Tevrat’ın sık sık kaynak gösterildiği Kur’an-ı Kerim meali çalışması vardır. Bu meal, 1998 yılında Zaman Gazetesi tarafından  promosyon olarak okuyucularına dağıtılmıştır.


 

 

Kategori: 

1 yorum var.

Kaleminize sağlık, zamanında bu konulara gerekli hassasiyeti göstermeyenlere de dokunursanız hakkaniyet yerini bulur.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 08.02.2017 - 11:39 -4,424-
Bu sayfayı paylaşın :