+A A -A

Allah'ım sen bize hidayet et!

-A A +A

Dünya tarihi, hak ile batılın kadim savaşının tarihidir. Kötü iyi ile çirkin güzel ile yanlış doğru ile savaşmıştır. Firavunların, Nemrutların, Hamanların, Karunların Hakk’a saldırıları devam ediyor. Suriye’de, Irak’ta; Asırlık Türk illerinde, İslâm beldelerinde emperyalist güçlerce sürdürülen vahşi savaşın başka türlü izahı mümkün değildir. Türk milleti Müslüman kaldığı sürece ve terk-i silah etmedikçe bu savaş devam edecektir. Batıla saplanmış Batı dünyası yeryüzünde Müslüman görmek istemiyor. İstenen ya Müslümansız dünyadır ya da Türksüz Müslümanlıktır. Onun için Hedef Ülke Türkiye’dir. İnsanlar gidişatlarına göre şöyle gruplandırılmaktadır.

1-      Müşrikler. Müşrik, şerik, ortak koşan, İslâm ıstılahında Allah’a ortak koşan demek. Bunlar Allah’a inanırlar ancak “bizi Allah’a yaklaştırsın” inancıyla putlara taparlar yani Allah’a ortak koşarlar. Mekkeli müşriklerin en meşhurları Hz. Peygamber (s.a.v.)’in amcası Ebu Leheb ve Ebu Cehildir. Peki, bugün aramızda Ebu Lehebler, Ebu Cehiller var mıdır? Vardır ya da yoktur demek yerine şöyle düşünürüz: Kimde Ebu Leheb ve Ebu Cehil’den bir huy varsa o da onlar gibidir ve müşriktir. Yüce Allah’ın affetmediği tek günah kendisine şirk koşulmasıdır.  (Nisa suresi, ayet 116)

2-      Ehl-i kitab. Bunlar Yahudiler ve Hıristiyanlardır. Bunlar Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Peygamberliğini kabul etmezler. “Şu muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da birdir. Onlar inanmazlar.” (Bakara Suresi, ayet 6)

3-      Ateistler. Bunlar büsbütün Allah’ı ve ahiret gününü inkâr eden materyalistlerdir. Öldükten sonra dirilişe ve hesaba çekilmeye inanmazlar. Geçen Yüzyılda buna en yakın ideoloji komünizm idi. “… Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisa Suresi, ayet 136)

4-      Deistler. Bunlar Allah’ı inkâr etmezler ancak Allah insanı ve kâinatı yaratmış, ondan ötesine karışmaz, derler ve dolayısıyla ahiret gününe iman etmezler. “Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler” derler ki, genel anlamda zamanımızın kapitalistleri bu görüştedir. “Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyamet Suresi, ayet 36)

5-      Münafıklar. Dışarıdan bakıldığında sözde inanmış gibi gözüken ama özünde inanmayanlardır. Bunlar güzel konuşurlar, güzel giyinirler. Kur’ân’da bunlar “dayanmış keresteler” olarak nitelendirilmektedir. Müslümanlar için en tehlikeli grup bunlardır. İslâm’a en büyük zararı bunlar vermektedir. “Sen onları gördüğün vakit cisimleri tuhafına gider ve söylerlerse dediklerine kulak verirsin, sanki “Huşubi müsennede” dayanmış keresteler gibidirler, her sayhayı sanırlar ki aleyhlerinedir, onlar düşmandırlar, onun için onlardan sakın, onları Allah gebertsin, nereden çevriliyorlar?” ( Münâfikûn Suresi, ayet 4)

6- Müminler. Bunlar gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verilen rızıktan Allah      yolunda harcarlar, kitaplara iman ederler. Ahirete de bunlar kesin olarak iman ederler. (Bakara   Suresi, ayet 3-4)

        Yukarıda sıralamaya çalıştığım ilk beş grup ne yazık ki İslâm’a ve Müslümanlara düşmandır. Bu hak ile batılın savaşıdır. Müslümanlar bugün bu grupların saldırılarıyla karşı karşıyadır. Müslümanlık söz konusu olduğunda bu gruplar tek cephe halinde toplanıp Müslümanlara saldırmaktadır. Ancak onların gücü birlikte hareket etmelerinden ya da silah üstünlüğünden gelmemektedir. Gerçi silahları yoktur demiyoruz ancak asıl üstünlükleri “Müslümanlar arasına fitne salmak ve onları parçalamak”taki ustalıklarından ileri gelmektedir.

               Ne yazık ki Müslümanların İslâm’ı anlayamamaları ve Hz Peygamber ile sevgili ashabının izlediği yolu takip edememeleri onlara bu fırsatı vermektedir. (Gelecek yazıda çıkış yoluna işaret etmeye çalışacağız.)

1 yorum var.

ALLAH bizleri 6 ıncı gruba girenlerden eylesin. Hz Peygamber yolunda gidenlerden eylesin. Amin Amin Amin...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 05.07.2017 - 13:03 -610-
Bu sayfayı paylaşın :