+A A -A

Anadolu Vakfı Mütevelli Toplantısı Yapıldı

-A A +A

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

1-    Hayrullah BAŞER

2-    Kerem ALTUN

3-    Şazeli ÇÜGEN

4-    Raif AK

5-    Mehmet ÖZTÜRK

6-    Adnan YILDIRIM

7-    Abidin MEMİLİ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

1-    Akif ASLAN

2-    Güçlü ŞENEL

3-    Hüseyin AYAZ

4-    Erol Gürol

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

1-    Doğan ATAY

2-    Ufuk ZENCİRKIRAN

3-    Mustafa YILDIZ

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

1-    Ali ÖZKAN

2-    Osman YILMAZ

3-    Yavuz ŞEN

Yukarıda sıralı isimleri yazılı kişiler Yönetim Kurulu asil ve yedek üyesi olarak, Denetim Kurulu asil ve yedek üyesi olarak üç yıllığına görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

2016 YILI FAALİYET RAPORU

 

            Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, İslâm’a bağlı, milli değerlere saygılı, insani değerleri önemseyen, günümüz problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan; bir eğitim, ahlak ve medeniyet hareketi olmak idealindedir.

            Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı,  Milli, Manevi, Kültürel ve Tarihi değerlerimizin yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

            Anadolu Eğitim Kültür Ve Bilim Vakfı’nın en temel faaliyet hedefi eğitimdir. Özellikle toplumsal dokumuzun hızlı bir şekilde çözülmeye doğru gittiği günümüzde, ülkemizin “varlık ve bekası” için, “İdeal bir sevgi toplumu” inşası zaruret haline gelmiştir. Bunun için de,   bir “Gençlik Eğitim Modeli”nin geliştirilmesini ve uygulanmasını hedefler.

            Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Vakfımızın 2016 yılında yaptığı faaliyetleri teşkilat birim başlıkları altında sunuyoruz.

I.     MÜTEVELLİ HEYETİ:

            Vakfımızın en yetkili karar organı olan Mütevelli Heyeti, vakfın işleyişi, geleceğe dair ilke, hedef ve izlenecek politikaların belirlenmesinde karar merciidir.

            Mütevelli Heyeti 2016 yılında;

1.      Vakfın faaliyet, mali durumunu değerlendirildiği birinci toplantısı 30 Nisan 2016 tarihinde yapılmıştır.

2.      2017 Yılı Çalışmalarını planlamak üzere ikinci toplantısını 05 Kasım 2016 tarihinde Ankara Başkent Öğretmenevinde yapmıştır.

3.      Hazırlanan çalışma planlarını Komisyonlar, Şube ve Temsilciliklerle paylaşarak değerlendirmek üzere 16-17-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Genişletilmiş Mütevelli Toplantısı Ankara- Kızılcahamam Başak termal otelde yapılmıştır.

II.     YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulumuz hazırladığı çalışma planlarını, Mütevelli Heyetinin de onayından geçirdikten mevzuat çerçevesinde uygulamaya koymuştur.

Yönetim Kurulu kendi içinde belirlediği görev ve sorumluluk alanlarını ilgilendiren konularda görüşülmesi gereken günden konularını belirleyerek, her hafta mutat toplantılarını yapmış ve aldığı kararları eksiksiz uygulamıştır.

Vakfımızın gelişen ve genişleyen faaliyet alanları karşısında mevcut yerimizin hem idari, hem de faaliyetler için yetersiz kalması nedeniyle Genel Merkezimizin bir üstü olan 13,14,15 No’lu dairelerin bulunduğu 5. Katın satın alınmasına karar verilmiştir.

III.      DANIŞMA MECLİSİ

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, istişareye önem veren, kararlarını katılımcı ve demokratik bir şekilde alan ilkesel bir anlayışla, faaliyetlerini bu kararlar çerçevesinde planlar ve yürütür.

            Bu anlayışla oluşturulmuş bulunan Danışma Meclisi vakfımız önemli bir İstişare organıdır. Danışma Meclisi en az yılda bir defa toplanarak; önceden belirlenen gündem ve konu üzerinde gerekli müzakere ve çalışmayı yaparak, görüş, önerileri ve teklifleri Mütevelli Heyetinin onayından geçtikten sonra uygulamaya konulur.

                Danışma Meclisi  26 Mart 2016 tarihinde Ankara'da Yeni Çizgi Koleji salonunda toplanarak vakfın Eğitim, Teşkilatlanma, Gençlik ve Hanım Kolları çalışmaları konusunda görüş ve önerilerini hazırlamıştır.

                Danışma Meclisi’nin aldığı bu tavsiye kararları Mütevelli Heyeti’nin 30 Nisan 2016 Tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

IV.     KOMİSYONLAR:

Vakfımızın istişare ve faaliyet birimlerinden biri de Meslek ve İhtisas Komisyonlardır. Bu komisyonlar marifetiyle belirli konularda detaylı çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar sırası ile yaptıkları faaliyetlerle birlikte şunlardır.

1.  Gençlik Komisyonu;

Gençlik Komisyonumuz, gençler arasından vakıf gönüllülerini oluşturma çalışmalarını yürütmekte ve bu gençlerin; eğitim, kültür, bilim, sanat alanlarındaki kişisel gelişim ve kariyer çalışmalarına yardım ve destek sağlayıcı faaliyetleri organize etmektedir.

Vatanına ve Milletine bağlı, inançlı, dürüst, kişilikli, temiz ahlâklı gençlerin yetişmesi, bunların eğitim-öğretim dönemlerinde başarıları için maddi ve manevi yardımda bulunulması vakfımızın temel amaçlarındandır.

Bu amaçla gençler yurtlarımızda barındırılmakta, burs ve eğitim yardımı yapılmakta, konferanslar, seminerler, geziler ve spor etkinlikleri ile kişisel gelişimlerine destek sağlanmaktadır.

Gençlerin, vakıf çalışmalarımızda önemli bir yeri vardır. Gönüllülük esası içinde gençlerin vakıf faaliyetlerinde yer almaları, sosyal ve kültürel aktivite kazanmaları ve milli kültür değerlerimizi özümsemiş şahsiyetler olarak yetişmeleri için her türlü destek verilmektedir.

Gençlik Komisyonu:

1.      16,01,2016 tarihinde, ATO Kitap Fuarına geniş katılımlı bir ziyaret,

2.      14,02,2016 tarihinde 70 Kişilik özel bir gençlik grubu ile “Bir Adam yaratmak” tiyatrosu izlenmiştir.

3.      27 Şubat 2016 Tarihinde Cemal Akkuş’un nezaretinde başlayan “Proje hazırlama kursu” düzenleyerek katılımcılara katılım belgesi vermiştir.

4.      13 Mart 2017 Pazar günü Prof. Dr. Sinan CANAN tarafından verilen “Allah’ın İpine Sarılmak” konulu bir konferans gerçekleştirilmiştir.

5.      5–8 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM’in ev sahipliğinde düzenlenen III. Kocatepe Gençlik Fuarına vakfımız gençlik komisyonu bir stand açarak katılmıştır. “Bilgi, Eylem ve Ahlak” olarak belirlenen faaliyetin ana temasına Gençler olarak İbni Kuteybe’nin “eylem olmadan bilgi ve dahi bilgi olmadan eylem talep edilemez.” sözünden yola çıkarak fuar kapsamında bilgimizi eyleme dönüştürmenin önemi ile hareket etmişlerdir.  Fuar boyunca standa vakfın tanıtımı yapılmıştır.

6.      06.05. 2016 Kocatepe gençlik Fuarında Kişisel Gelişim uzmanı Adem Karafilik söyleşi ve imza etkinliği yapıldı.

7.      8 Mayıs 2016 Pazar günü Kocatepe Gençlik Fuarı Konferas standında Prof. Dr. Sinan Canan Konferans verdi.

8.      8 Mayıs 2016 Pazar SDE Ekonomi Uzmanı Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomi Güvenliği Konferans verdi.

9.      14 Mayıs 2016 Cumartesi Günü saat 10.00 da Ankara Başkent öğretmenevi Konferans salonunda “Sınırları Aşan Kriz Suriye” konulu panel düzenlenmiştir. Bu panele panelist olarak Prof. Dr. Hilmi Demir, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN, Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ, Doç. Dr. Mehmet Şahin katılmışlardır.

10.  8,10,2016 Tarihinde Av. Ali AYDIN “Liyata ve ehliyet” konulu sohbet,

11.  15.10,2016 tarihinde Şazeli Çügen “15 Temmuz darbe girişimi” konulu sohbet

12.   17,12, 2016 Tarihinde gençler kendi aralarında Halep Ölmesin konulu sohbet yapmışlardır.

2.       Hanımlar Komisyonu

            Vakfımız Hanımlar Komisyonu, hanımlar arasındaki tanışma ve dayanışmayı güçlendirici çalışmalar yürütmektedirler.

            Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı faaliyetlerinin her safhasında ve her kademesinde kadın temsilcilerin bulunmasını ve aktif görev almalarını önemser. Hanımların vakıf faaliyetlerimizin her kademesinde görev alması Mütevelli Heyetimizin onayladığı prensip kararıdır. Bunda Hanım Komisyonlarımızın faaliyetlere aktif şekilde iştirakinin rolü büyüktür. Bu nedenle bu komisyonlarımızda bulunanlar hanımlar, hem vakfımıza maddi ve manevi katkı sağlamak, hem kendilerini yetiştirmek, hem de üniversiteli genç kızlarımızın çalışmalarına destek ve katkı sunmaktadırlar.

            Cumartesi günleri gruplar halinde, Kur’an, Tefsir, Siyer ve güncel konuları kapsayan okuma ve seminer toplantıları yapmaktadırlar.

            10 Aralık 2016 tarihinde Mehmet Çiçek tarafından verilen konferans sonrası hanımlar komisyonu üniversiteli genç kızlarımızın organize ettiği yiyecek kermesi yapılmıştır. Bu kermes bağışı Halep’te insanlık ölmesin kampanyasına Diyanet vakfına bağışlanmıştır.

            Hanımlar komisyonu vakfın planladığı bütün faaliyetlere iştirak etmişlerdir.

 

3.        Eğitim Komisyonu

            Eğitim Komisyonumuz vakfımızın faaliyet esas ve usulleri ile temel kültür ve eğitim faaliyetlerini plânlamakla görevli bir faaliyet birimidir.

            Vakıf olarak yürütülen eğitim, kültür, araştırma faaliyetlerine destek için eğitim bülteni ve kaynak metinlerin hazırlanması için çalışmalar yamakta, hazırlanan bu metinler Yayın Kurulu tarafından yayınlanmaktadır.

            Her hafta Cumartesi günleri, alanında uzman dostlarımızın, akademisyenlerin sunumlarıyla konulu sohbetler, konferanslar düzenlenmektedir. Sosyal, kültürel ve güncel konuların detaylı olarak işlendiği bu sohbetler, vakıf dostlarımızın ilgiyle takip ettikleri toplantılar olarak devam etmektedir.

                Bu yıl vakıf merkezimizde yapılan konferanslar:

1-      Değerli Eğitimci Yazar Bilim adamı Necmettin TÜRİNAY 23 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 13.00'de Vakıf Genel Merkezinde verdiği konferansta, 'Eğitim ve Kültür Hayatımızın Açmazları' konusunu ele aldı.

2-      6 Şubat 2016 Vakfımızın Cumartesi Sohbetleri programının konuğu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR idi. “Değişen Dünya Düzeni ve Türk Dış Politikası!” konulu konferansı ile bölgemizde cereyan eden olayları; küresel güçler, Ortadoğu ve dış politikamıza yansımalarını analiz etti.

3-      5 Mart 2016 Prof. Dr. Selahattin TOGAY “Dünya Ekonomisindeki Ana Eğilimler ve Türkiye Ekonomisindeki Reform Süreci” konulu konferans verdi. 

4-      17-20 Mart 2016 tarihleri arasında Vakıf Dostları Ankara Kızılcahamam’da Sevgi Toplumu Buluşmalarında birini daha gerçekleştirdi. Çanakkale Zaferinin yıldönümü olan 18 Mart vesilesiyle de Şehitlerimiz ve Zaferimiz Doç. Dr. İsmail hakkı NAKİLCİOĞLU’ nun “Şanlı Zafer, Acı Zafer: ÇANAKKALE” adlı SUNUM ile yad edildi.

5-      19 Kasım 2016 tarihinde Eski TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK, Vakfımızın geleneksel Cumartesi Sohbetleri Programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6-      10 Aralık 2016 cumartesi günü 21, 22, 23. Dönem Yozgat milletvekili ve Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçek “İslam Coğrafyası Neden Terör Sarmalında?” konulu bir konferans verdi.

7-       24 Aralık 2016 Ali BOĞA Konferansı Küresel Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye konulu bir konferans verdi.

8-      Her Perşembe akşamları “Kur’an Kardeşliği” programı çerçevesinde meal ve tefsir okumaları yapılmaktadır.

9-      Her Çarşamba gündüz saat 10.00-12.00 arası DİB. Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Baş Uzmanı İbrahim Ural yönetiminde Medeniyet Okumaları programı çerçevesinde “İhyau’l Ulumiddin ve İslâm İktisadı” okumaları yapılmaktadır.

4.  Yayın Komisyonu;

            Yayın Kurulu olarak faaliyet gösteren bu komisyon; “Ana Haber Gazete” internet yayıncılığı ile çalışmalarına başlamıştır. Anahaber internet gazetesinin işletilmesinde etkili bir mesai harcamaktadır. Zengin yazar kadrosu ile etkili bir yayın hizmeti yürütmektedir.

            Anlık haberleri, usta yazarları ve isabetli yorumları zevkle takip edebileceğimiz internet haber sitemiz “Ana Haber Gazete” ismiyle www.anahaberyorum.comadresinde yayın hayatına devam etmektedir.

            Bu çalışma, yayın kurulumuz tarafından koordine edilmektedir.

Her hafta Cuma günleri öğleden sonra hiç aksatmadan toplantılarını yapan Yayın Kurulumuz Vakfımızın “Anahaber İnternet gazetesi” yayın faaliyetini yakından takip ve koordine etmektedir.

Radikalliğin önlenmesi projesi kapsamında;

Prof. Dr. Cağfer Karadaş’a İslâm akaidi,

Prof. Dr. Kadir Gürler’e “Hadis ve sünnet Anlayışımız”,

Prof. Dr. Hilmi Demir’e “Neden selefi değilim?”,

Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur’a “İlmihal”,

Prof. Dr. Mürteza Bedir’e “Ebu Hanife Kimdr?”,

Prof. Dr. Yunus Apaydın’a “Fıkıh Usulü”,

Doç.Dr. Davut İltaş’a “Ayetlerin Tefsiri” konularında kitap yazdırılmak üzere Telif Sözleşmeleri yapılmıştır. Bu eserlerden İslâm Akaidi ve hadis ve Sünnet Anlayışımız adlı eserler yayınlanmıştır.

            Prof. Dr. Nadim Macit tarafından yazılan “imparatorluk politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye” isimli eserinin de vakfımız tarafın basılması ve ay yayıncılık tarafından satış ve pazarlaması yapılmaktadır.

Hayrullah Başer, Necmettin Türinay, Kerem Altun, Mehmet Çiçek, Recep Kırış, Şazeli Çügen, Ali Boğa, Cemil Çelik, Mahmut Özbay, Doğan Atay, Ali Aydın, Mehmet Ekmekçi’den oluşan heyet “Ortak Söylem ve İstişare” grubu olarak 15 günde bir toplanarak gündeme aldıkları önemli bir konuyu müzakere ettikten sonra varılan ortak kanaat kaleme alınarak, Ana Haber Gazete’nin YORUM-ANALİZ köşesinde yayınlanmaktadır.

            Ayrıca yapmış olduğumuz önemli faaliyetler, konferans, panel ve toplantılar broşür olarak basılmakta, vakfımızı tanıtıcı materyal olarak değerlendirilmektedir.

5.  Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Vakfımız Sosyal Faaliyetler Komisyonu Sevgi Toplumu projemizin bir hedefi olarak, gerek birimlerimizde görev alan, gerekse vakıf faaliyetlerimize katılan, destek veren dostlarımız arasında kaynaşma, dayanışma, sevgi temelli bir dostluğun gelişmesi amacıyla sosyal, kültürel faaliyetler, tatil, gezi ve buna benzer etkinlikler, iş birliğini, paylaşmayı sağlayacak çalışmalarımızı organize etmektedir.

Bu anlamda kahvaltılı buluşmalar, piknikler düzenlemiştir. Ayrıca üyelerimiz ve vakıf dostlarımız arasında doğum, hastalık, ölüm, evlenme gibi önemli olayların; Elektronik Posta ve mesaj yolu ile duyurularını yapmaktadır.

                  1.     Her yıl olduğu gibi Geleneksel hale gelmiş bulunan iftar programı bu yıl da, Ankara Yeni Çizgi Kolejinde 18 Haziran 2016 tarihinde Mütevelli ve Danışma Meclisi üyelerine, 24 Haziran 2016 da Protokol ve Bürokratlara, 25 Haziranda ise Sivil Toplum Kuruluşlarında bulunan vakıf dostları ile düzenlenmiştir.

                  2.     7 Temmuz 2016 Perşembe günü vakıf dostları ile Ramazan Bayramı Bayramlaşma programı düzenlendi.

                  3.     14 Eylül 2016 Çarşamba günü öğrenci yurdumuzda Kurban Bayramı bayramlaşma programları, Vakıf Dostları Bayramlaşmaya aileleri ile birlikte iştirak etti. 

                  4.     Sevgi Toplumu Buluşmaları

Altı yıldan beri devam eden ve yedincisi bu yıl yapılacak olan Geleneksel “Sevgi Toplumu Buluşmaları” programı İzmir-Çeşme Family Clap otelde yapılmaktadır. Uzun süreden beri Ramazan ayının ilk haftasında uyguladığımız ve geleneksel hale gelen “Sevgi Toplumu Buluşmaları’” geniş katılımlı olarak gerçekleşmektedir.

Sevgi Toplumu Ramazan Buluşması”, vakfımızın yedi yıldan beri devam ettirdiği güzel bir etkinlik. Vakfımızın yıllar içinde oluşturduğu sevgi temelli gönül insanları, Anadolu’nun dört bir yanından bu tatil etkinliğine büyük bir coşku ve heyecanla katılıyorlar. Bir ailenin birbirine hasret kardeşleri gibi heyecanla kucaklaşıyorlar. Eşler ve çocuklar da tanışıyor kaynaşıyor arkadaş ve dostluklar kuruluyor. İşte bu buluşmanın yedincisi 24 Haziran /01 Temmuz 2016 Tarihleri arasında Çeşme Culub Familia otelde bir daha gerçekleşti.

Bu faaliyetimize katılan 500 civarındaki Vakıf dostumuz; burada hem nezih bir ortamda kendilerine sunulan tatil aktiviteleriyle dinlenmekte, hem de çocuklar, gençler, hanımlar ve yetişkinler olarak iyi bir tanışma ve kaynaşma imkânı bulmaktadırlar.

Ayrıca, etkinlik süresince her gün öğleden sonra düzene, konferans ve seminer programları büyük beğeni ile izlenmektedir. Akşamları ise Ramazan ayının manevi atmosferine uygun tiyatro, müzik, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

                     5.     Mali İşler Komisyonu

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, mali ve iktisadi faaliyetlerini şeffaflık ilkesine göre yürütür. Gelir kaynaklarını, gönüllülük esasına göre vakıf mensuplarının ve hayırseverlerin yapacakları bağışlar ile işletme gelirleri oluşturur.

Mali işler komisyonumuz vakfımızın gelir getirici ve yatırımlara kaynak temin edici faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu komisyonumuzun çalışmaları ile Vakfımızın aylık düzenli bağış geliri artmış, Burs ve Vakfa gayrimenkul bağışları ile etkin ve başarılı çalışma yapmışlardır.

Vakıf Genel Merkezi olarak çoğunluğu Ankara’da olmak üzere yılda 150 civarında öğrenciye eğitim bursu verilmektedir. Ayrıca şubelerimiz de kendi imkânları ölçüsünde kendi illerinde eğitim bursu vermektedirler.

Kurban Bayramında Vakıf dostlarımızın kurban bağışları kabul edilmektedir. Bağışlanan kurbanlar Vakıf bünyesinde kurulan komisyonumuz tarafından vekâleten sahipleri adına kestirilmiştir. Kurban etlerinin bir kısmı çevremizdeki öğrenci evlerine dağıtılmakta, kalan kısmı da öğrenci yurdumuzdaki öğrencilere ikram edilmektedir.

V.     ŞUBELER:

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, amaçları doğrultusunda, şartları oluşan yerleşim birimlerinde şube veya temsilcilikler oluşturur. Halen 1. İstanbul, 2. İzmir, 3. Kayseri, 4. Konya, 5. Osmaniye, 6. Yozgat 7. Van 8. Bursa 9. Sivas 10. Eskişehir illerinde vakfımızın şubeleri bulunmaktadır.

İstanbul Şubemizin organizasyonunda her ayın ilk Cumartesi Günü Sabahında Eyüp Sultan Camiinde sabah namazında buluşarak birlikte kahvaltı yapılmakta ve konulu bir sohbet ile güne başlamaktadırlar.

İzmir Şubesi;

a)   Her hafta Salı akşamları Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM, Prof. Dr. Muammer ERBAŞ ve Abdülkadir KARAMAN yönetiminde Kur’an ve tefsir dersleri,

b)   Prof. Hüseyin YAŞAR ve Prof. Ali İhsan YİTİK tarafından değişik konularda konferanslar,

c)    Her Perşembe bayanlara yönelik Fatma EVREN nezaretinde Tefsir çalışması ve Arapça kursları, 10 Kişilik bir aile grubuyla siyer okumaları,

d)   Gençlik çalışmaları olarak Av. Sabriye Çağla UZUN ve Av. Yunus Çağrı KOÇAK nezaretinde 15 günde bir kahvaltılı sohbetler, Ayşe ÇINAR nezaretinde aynı şekilde 15 günde bir kahvaltılı toplantılar yapılmıştır

e)   Gençlerin hazırlayıp sunduğu “18 mart Çanakkale Zaferi” anma programı yapılmıştır.

f)     Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projeleri kapsamında, Konakta bulunan Suriyeli çocukların okuduğu okuldaki çocuklara giyim yardımı ve çevrede bulunan Süriyeli mültecilere ayni yardımda bulunulmuştur. Ramazan ayında her hafta iki iftar programı düzenlenmiş, bunlardan biri çevremizdeki dost ve ihtiyaç sahipleri, diğeri Suriyeli mülteciler olmak üzere iftar düzenlenmiştir.

g)   Ayrıca vakıf şubemizin bulunduğu çevredeki vakıf dostları ve komşularla kahvaltılı toplantılar yapılmıştır.

Konya şubesi aylık çizelge halinde sunduğu faaliyet raporunda;

a)   Her hafta Çarşamba günleri Prof. Dr. Mustafa AYDIN nezaretinde “Kur’an ve Risalet” konulu kültür çalışmaları yapılmıştır.

b)   Şubat ayında Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ tarafından “İnsani ilişkilerde Kurallar” konulu seminer çalışması yapılmıştır.

c)    Mayıs ayında “Değerlerimiz” konulu katılımcılarla interaktif ortak söyleşi yapılmıştır.

d)   Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile iş birliği çalışmaları yapılmış, haziran ayında Kosova gezisi yapılmıştır.

e)   Ramazan ayında iftar programları düzenlendi,

f)     Ramazan ve Kurban Bayramlarda bayramlaşma programları yapıldı,

g)   Ağustos ayında “Komşu Ülke Suriye ve Biz” konulu seminer çalışması yapıldı.

h)   Ekim ayında “Günlük Olayların Sosyolojik açıdan değerlendirmesi” yapıldı,

i)     Ekim ayında “öğrencileri hayata Hazırlama” konulu seminer çalışması yapılmıştır,

j)     Öğrencilere burs vermek için çalışmalar yapılmış, gençlerin vakıf faaliyetleri içinde aktif görev ve sorumluluk almaları sağlanmıştır.

Osmaniye Şubesi aylık faaliyet programında ;

a)      İlahiyatta okuyan öğrencilere Mehmet DURMAZ hoca nezaretinde Kur’an eğitimi veridi,

b)      Her Cuma akşamı Mustafa OÖKAN nezaretinde değişik konularda seminer çalışmaları yapıldı.

c)      Her Salı Zeynep ÖZDİL nezaretinde tefsir okumaları yapıldı

d)      18 Şubat tarihinde İlahiyatçı Ümmü Habibe KAYA tarafından “ibadetlerin Hayatımıza olumlu Etkileri” konulu konferans düzenlendi.

e)      19 şubat tarihinde Eğitimci yazar Osman KARATAŞ tarafından “Garp kaynaklarında Eski Türk Seciye ve Ahlakı” konulu konferans verildi.

f)       03 Mart tarihinde Bayanlara, Emine Koçer tarafından “Muhtaçlara Yardım” konusunda sohbet toplantısı yapıldı.

g)      11 Mart tarihinde Eğitimci yazar Osman KARATAŞ “Çanakkale ve İstiklal Mücadelesi” ni M.Akif Ersoy’un “Bülbül Şiiri” ile anlattı.

h)      18 Mart tarihinde eğitimci yazar Osman KARATAŞ “Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlik” üzerine konferans verdi.

i)        25 Mart tarihinde emekli Belediye Başkanı Yusuf TOZLUKLU kamu hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar üzerine bir sohbet düzenlendi.

j)        15 Nisanda Kutlu Doğum programı düzenlendi.

k)      10 Ekim tarihinde gençlerle yapılan toplantıda Gençlik kolu Başkanı İzzet Güneş ve Halil ÖZDİL’İN konuşma yaptıkları yemekli bir toplantı yapıldı.

l)        Gençlik çalışmalarına önem veridi ve öğrencilere burs verilerek eğitim yardımı yapıldı.

Sivas Şubesi de aylık çizelge ile bildirdiği faaliyet raporunda;

a-        Her hafta Perşembe günleri Kur’an Meal okumaları ve sohbet programlar,

b-        Cuma akşamlar sohbet konferanslar düzenlemeyi kararlaştırmışlardır. Buna göre;

c-        15,01, 2016 tarihinde “Hayat kitabı Kur’an’ı Kerime Göre Yaşamak” konulu sohbet,

d-        12,02,2016 tarihinde bayanlara yönelik Gönül Tanrıverdi hanımefendi tarafından “Yozlaştırılan değerlerimiz” konulu bir sohbet,

e-        11.03.2016 Tarihinde Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ tarafından “İslâm Dünyasının İçinde bulunduğu Durum ve Çıkış Yolları” konulu konferans,

f-         7 Nisan 2016 tarihinde Regaip Kandili üzerine bir sohbet,

g-        3 Mayıs 2016 tarihinde Miraç kandili ile ilgili bir sohbet,

h-        17 Haziran 2016 tarihinde Prof. Dr. Talip Özdeş tarafından “Gençliğimiz ve İnternet Kullanımı konulu sohbet düzenlenmiştir.

i-          15 Eylül 2016 tarihinde saat 14.00 de bayramlaşma programı yapılmıştır.

j-          Ekim ayında vakıf dostları ile Piknik düzenlenmiştir.

k-        12,11,2016 Tarihinde “İslâm dininin Kadına verdiği Önem” konulu sohbet,

l-          11 aralık 2016 Tarihinde Mevlid kandili konulu sohbet programı düzenlenmiştir.

m-     Üniversite öğrencilerine burs verilmiştir.

Kayseri Şubesi, faaliyetlerini Yurt İnşaatının tamamlanmasına ayırarak, Yut inşaatının 2017 eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışmaktadır.  Bunun için vakıf dostları ile iki yemekli toplantı yaparak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yozgat Şubesi, Aylık çizelge halinde bildirdiği faaliyetleri,

a)      Şubat ayında birinci kanaat döneminde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi

b)      Mart ayında İstiklal marşının kabulü ve Çanakkale Zaferinin anma toplantısı

c)      Nisan ayında TBMM nin açılış anlamı,

d)      İstanbul’un Fethi yıldönümü kutlama etkinliği,

e)      Haziran ayında başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği ve tatil çalışması,

f)       Ağustos ayında kermes düzenlendiği,

g)      İhtiyaç sahibi öğrencilere kitap, kırtasiye yardımı yapıldığı,

h)      Öğrencilere vakıfta etüd imkanı sağlandığına dair faaliyetler yapılmıştır.

 

  VI.  TEMSİLCİLİKLER

Vakfımızın Halen 1-Gölhisar, 2-Adıyaman, 3-Aydın, 4-Çankırı, 5-Çorum, 6-Kırıkkale, 7-Kütahya, 8-Simav, 9-Denizli, 10-Burdur 11-Akşehir, 12 Karaman, 13-Şanlıurfa, 14- Bolu, 15-Kahramanmaraş temsilcilikleri bulunmaktadır.

Akşehir temsilciliği haftalık düzenli olarak güncel konularla ilgili sohbet ve meal okuma çalışmaları, 15 Günde bir bayanlara yönelik aynı mahiyette sohbet programları düzenlemiş ve vakfı akşehirde tanıtma faaliyetleri yapmışlardır.

Kütahya ve Simav Temsilciliklerinde de 15 Günde bir güncel konuların değerlendirildiği, Kur’an okumaları ve Tefsir okumaları, Dini ve milli günlerde bu günlerin anlamına yönelik sohbetler, kardeş Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği çalışmaları yapılmıştır.

Prof. Dr. Habil ŞENTÜRK tarafından 25 Mart 2017 Tarihinde Simav Temsilciliğimiz, 2 Nisan 2016 Tarihinde Kütahya Temsilciliğimiz tarafından Kutlu Doğum haftası etkinliği olarak “Peygamberimizi tanımak ve İslam’ı Anlamak” konulu konferans düzenlenmiştir.

22 Haziranda 2016 da Aydın temsilciği vakıf dostları ile iftarda buluşmuşlardır.

VII.     YATIRIM ve İŞTİRAKLER

Vakıf yatırım ve ticari iştiraklerini, kendi kuruluşu olan “Anadolu Çınar Bilim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limitet Şirketi” aracılığıyla yapmaktadır. Bu şirketin Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı dışında ortağı bulunmamaktadır. Anadolu Çınar Limitet Şirketi; Vakıf yurtları, Ay Yayınları (Anadolu yayınclık) adı altında yayın faaliyetleri ve ticari iştirakleri bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu Çınar Limitet Şirketi,2014 yılında Ankara'da açılan, Yeni Çizgi Koleji’nin kuruluşuna ortak olarak öncülük etmiştir.

VIII.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Vakfımız Danışma Meclisi’nin tavsiye ve Mütevelli Heyetinin olumlu kararı ile Türkiye’nin 10 Temel Konusu üzerinde proje çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma Akademisyen Bilim ve Düşünce insanlarından oluşan komisyonlar marifetiyle devam etmektedir. Komisyonların Çalışma konuları ve başkanları:

1.        Barış ve Kardeşlik Projesi                              Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

2.        İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği                     Prof. Dr. Hilmi DEMİR

3.        Eğitim ve Kültür Politikaları                         Prof. Dr. Hayati AKYOL

4.        Yüksek Öğretim                                             Prof.Dr. Muhlis ÖZKAN

5.        Sağlık ve Sosyal Politikalar.                           Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU

6.        İletişim ve Medya                                          Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU

7.        Ekonomi                                                         Emekli Müsteşar Fatih ACAR

8.        Hukuk ve Yargı Sistemi                                  Prof Dr. Rıza AYHAN

9.        Tarım Çevre ve Su Politikası                          Prof. Dr. Yusuf DEMİR

10.    Türkiye’de Dini hayat                                    Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ  

Bu Komisyonlardan“Türkiye ve İslam Dünyasının Jeopolitiği” konulu komisyon hazırladığı raporu 12 MART 2016 Cumartesi günü Çorum Temsilciliğimizde kalabalık bir heyet huzurunda değerlendirmiş ve bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi komisyonu ile Tarım, Su ve Çevre Komisyonu 9 Nisan 2016 tarihinde vakıf merkezinde toplanarak hazırladıkları raporları vakıf yetkilileri ile birlikte değerlendirerek rapora son şeklini vermişlerdir.

Komisyon Başkanları 3 Eylül 2016 cumartesi günü başkent Öğretmenevinde toplanarak çalışmaların sürecini gözden geçirmişler ve çalışmaların tamamlanmasını programa bağlamışlardır.

Bu çalışmada önemli mesafe kat edilmiş, ön raporlar hazırlanmış, raporların detayları üzerinde müzakereler devam etmektedir. Raporlar sonuçlandıktan sonra sonuçlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

IX.     SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Vakfımız ile aynı hedefi benimsemiş sivil toplum kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlama ve işbirliğimizi geliştirmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. STK larla bairlikte yapılan belli başlı faaliyetler.

1.        Ankara sokaklarında yaygın hale gelen müstehcen ve fuhşu teşvik edici resimlerle mücadele için STK larla C. Savcılığı, Valilik ve Belediyelere şikâyette bulunulmasına karar verilmiş, Yönetim kurulu üyemiz Av. Ali AYDIN bu çalışma için vakıf adına görev ve yetkilendirilmiştir.

2.        Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, Araştırma ve Kültür Vakfı ve İnfak Vakfı'nın birlikte oluşturdukları SEVGİ DOSTLUK KARDEŞLİK PLATFORMU, her ay olağan olarak toplanıp gündemlerindeki konuları değerlendirmiştir.

3.        Platform üyeleri 31.01.2016 Pazar günü sabah namazı Hacı Bayram Camiinde kıldıktan sonra Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şubesinin Hacı Bayram'daki merkezinde yapılan kahvaltılı toplantıda "TERÖR MAĞDURU KARDEŞLERİMİZE YARDIM KAMPANYASI"düzenlenmiştir.

4.        Kırıkkale temsilciliğimizin organize ettiği Bayırbucak Türkmenlerine yardım kampanyası 30 mve 31 Ocak 2016 tarihlerinde Hatay ilinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılşmıştır.

5.        Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, İnfak Vakfı ve Araştırma Kültür Vakfından oluşanSevgi Dostluk ve Kardeşlik Platformu, ülkemizin bir bölümünde yaşanan çatışma ve bunun sonucu ortaya çıkan sıkıntıları yerinde görmek ve üzerimize düşen sorumlulukları tespit etmek üzere 8-10 Şubat 2016 tarihlerinde Diyarbakır, Mardin ve Cizre’de bir inceleme gezisi düzenlemiştir. Bu gezide yapılan gözlemler sonucu elde edilen bilgiler bir rapor haline getirilerek Bakanlıklar, Siyasi Partiler ve ilgili kurumlarla paylaşılmıştır.

6.        Sevgi Dostluk ve Kardeşlik Platformu” yıllar önce başlattığı çalışmaları, giderek daha ciddi müşterek projeler halinde hayata geçirmeye ve uygulamaya başladı. Platform Bayır-Bucak Türkmenlerine ve Suriye’den göç eden mültecilere yardım kampanyasından sonra, Güneydoğu’da Terör Mağduru Kardeşlerimize de bir yardım kampanyası düzenledi. Bu kampanyaya İHH, Deniz Feneri ve Yardımeli Derneği’nin de iştiraki ile toplanan yardımları bölgedeki ihtiyaç sahibi terör mağdurlarına ulaştırmak ve Ramazan ayının ilk iftarlarını oradaki kardeşleri ile paylaşmak amacıyla; Diyarbakır, Mardin ve Cizre’ye 7, 8, 9 Haziranda bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.  

7.        İstişare Ortak akıl heyeti 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır.

8.        İHH, Yardımeli Derneği, Deniz Feneri, İnfak Vakfı, Araştırma ve Kültür vakfı ile birlikte vakıf olarak Doğu ve Güneydoğuda bulunan terör mağdurlarına “Karakış Yardım Kampanyası” düzenlenerek, yiyecek, Soba- yakacak ve yatak-battaniye kampanyası düzenlenmiştir.

X.     BÖLGE TOPLANTILARI

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfının İl ve Bölge toplantıları Ülkemiz çapında değişik zaman ve zeminlerde devam ediyor.

1-        Vakfın Osmaniye, Mersin ve Hatay illerindeki Şube ve Temsilcilik yetkililerinin de katılımı ile Bölge Toplantısı 16 Nisan 2016 Cumartesi günü Adana’da yapıldı. Toplantıya Genel Merkezden Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER, Başkan Yardımcısı Şazeli ÇÜGEN, Genel Sekreter Av. Ali AYDIN ve Mütevelli Üyesi Osman ARSLAN katıldı. 

2-        Karadeniz illeri Bölge toplantısı DOSTLAR BULUŞMASI 23 Nisan 2016 günü Trabzon’da yapıldı. Toplantı sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Toplantıya Ankara’dan Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER, Başkan Yardımcısı Av. Mahmut ÖZBAY, Başkan Yardımcısı Şazeli ÇÜGEN ve Mütevelli Üyesi Hüseyin AYAZ katıldı. Ayrıca Vakfın Mütevelli Üyesi İbrahim KUMAŞ da, bu Dostlar Buluşması’na iştirak etti.

3-        Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfının 24 Nisan Pazar günü saat 14.00’de de Ağrı ve Kars illerinden katılımcıların iştirakiyle Erzurum’da DOSTLAR BULUŞMASI gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara’dan Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER, Başkan Yardımcısı Av. Mahmut ÖZBAY, Başkan Yardımcısı Şazeli ÇÜGEN, Mütevelli Üyesi Hüseyin AYAZ ve Vakfın Danışma Meclisi Üyesi Av. Vedat CANPOLAT Çorum’dan katıldı.

4-        Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim vakfı teşkilatlanma çalışmalarını değerlendirmek üzere 04 Haziran 2016 tarihinde Antalya, Manavgat Serra Palas otelde bir toplantı gerçekleştirdi.

5-        Vakfımızın Amasya Bölge toplantısı 16.10.2016 Tarihinde Pazar günü saat 13.00 de Amasya Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi uygulama Okulunda yapıldı. Toplantıya Çorum, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Yozgat illerinden heyetler halinde vakıf dostları katıldı.

6-        Anadolu Vakfı Bölge toplantıları serisini Ağrı ve Van illerinde devam etti. 28 Ekimde 2016 Cuma günü Ağrıda, 29 Ekim 2016 Cumartesi günü Van’da gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılarla ülke ve bölge sorunları ile vakıf çalışmaları ele alındı. 

                Mütevelli Heyetinin takdirlerine saygı ile arz olunur. 30.04.2016

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Hayrullah BAŞER

Başkan

 

 

 

Kerem ALTUN                                    Şazeli ÇÜGEN                         Mahmut ÖZBAY

Başkan Yardımcısı                 Başkan Yardımcısı                 Başkan Yardımcısı

 

 

           

    Ali AYDIN                            Raif AK                                 Mehmet HEKİM

                                    Genel Sekreter                     Genel Muhasip                                  Üye

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 01.05.2017 - 18:21 -2,196-
Bu sayfayı paylaşın :