Çöküşe Giden Hangisi: Dünya mı Yoksa Kapitalizm mi?
Dünyadaki yoksulluk ve eşitsizliğe karşı siyasi, ekonomik ve insani mücadele vermeyi hedefleyen Merkezi Londra'da bulunan Oxford Committe For Famine Relief (OXFAM) sivil toplum kuruluşu her yıl, ocak ayında yapılan Davos Ekonomik Forumu öncesi, geleneksel olarak hazırladığı "Küresel Eşitsizlik Raporunu" yayınladı.
24.01.2019 15.09
1 yorum
1.114 okunma
Çöküşe Giden Hangisi: Dünya mı Yoksa Kapitalizm mi?
İlhan Akkurt

ÇÖKÜŞE GİDEN HANGİSİ: DÜNYA MI YOKSA KAPİTALİZM Mİ?

Dünyadaki yoksulluk ve eşitsizliğe karşı siyasi, ekonomik ve insani mücadele vermeyi hedefleyen Merkezi Londra'da bulunan Oxford Committe For Famine Relief (OXFAM) sivil toplum kuruluşu her yıl, ocak ayında yapılan Davos Ekonomik Forumu öncesi, geleneksel olarak hazırladığı "Küresel Eşitsizlik Raporunu" yayınladı. OXFAM, 2019 yılı raporunda, en yoksul ile en zengin arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini ortaya koydu. Raporda, dünyanın en zengin 26 kişisinin gelirinin, en yoksul 3 milyar 800 milyon kişinin gelirine eşit olduğu ortaya çıktı. Bu durumda 26 kişi=3.8 milyar kişidir. OXFAM'ın 2016’da yayınladığı raporda bu sayı 62 idi ve  2017’de zengin sayısının 43 kişi olduğu, buna karşılık bir yıl içinde yoksulluğun hızla derinleştiği tespit edildi. Kişi sayısı her yıl daha da azalmakta ve servet belirli ellerde toplanmaktadır.

Ayrıca yine Oxfam’ın rapora göre, yoksullar daha fazla vergi ödüyor ve 2018’de dünyada ödenen 1 dolarlık gelir vergisinin 4 kuruşunu yani % 40’ını zenginler ödüyor. Dünya servetinin yarısından fazlasına sahip bu zenginlerin kaçırdığı vergi 76 trilyonu buluyor. Oysa Afrika’da açlığı bitirecek yatırım için gereken para 50 milyar dolar civarındadır.1 Bu çarpık tablo, kapitalizmle dünyanın zenginliğinin nasıl belirli ellerde toplandığı görülmektedir. Yine bu konuda Credit Suisse Research Institute (CSRI) tarafından hazırlanan Global Wealth Raporuna göre toplam küresel servet 280 trilyon dolara ulaştı.2 Bu serveti 7.6 milyar dünya nüfusuna bölersek kişi başına düşen servet 36.8 bin dolardır. Eğer bu dağılımın tam eşit olmasa, dörtte biri bile diğer insanların olsaydı, kişi başına düşen bu servetle herkes yeryüzünde rahat bir hayat sürebilirdi.

Gelelim borçlara

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerinden hesaplanan verilere göre, küresel kamu borcu 2018 sonunda 71 trilyon 325,4 milyar dolar, dünya milli geliri ise 86 trilyon 802,1 milyar dolardır. Böylece küresel kamu brüt borcu, yıl sonunda dünya milli gelirinin yüzde 82.2’sine karşılık gelecek. Bu yıl sonunda dünya ülkelerinin kamu borç miktarında ulaşacağı öngörülen 71.3 trilyon doların, ABD hariç geri kalan 180 ülkenin milli geliri toplamından daha fazla olması ise durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Borcun yüzde 82,7’ü 11 en zengin ve gelişmiş ülkelerin toplamıdır. IMF’nin 181 ülke için yaptığı tahminler,   kamu borcu büyüklüğü açısından listenin başını 22.1 trilyon dolarla ABD çekerken, ABD’yi 12.2 trilyon dolarla Japonya ve 7.2 trilyon dolarla Çin takip etti. Söz konusu listede, İtalya ve Fransa 2.8 trilyon dolarlık, Almanya ve İngiltere 2.5 trilyon dolarlık, Hindistan 2 trilyon dolarlık, Brezilya 1.9 trilyon dolarlık, Kanada 1.6 trilyon dolarlık ve İspanya ise 1.5 trilyon dolarlık kamu borcuyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bu 11 ülkenin toplam kamu borcunun 2018 sonunda 59 trilyon doları aşması beklenirken, bu rakam küresel kamu borcunun yüzde 82.7’sine denk

                

               Grafik-1.Dünya ülkelerinin brüt borç/GSMH-2018

   

geldi.3 Ancak bu rakamlar bir ülkenin ekonomisinin ne durumda olduğunu bize tam anlatmaz. Ülkelerin gerçek ekonomik durumlarının göstergesi yukarıdaki grafikte olan brüt borçların, milli gelire GSMH’ye oranıdır. IMF ve küresel finans-kapital çevreleri ülkelerin borcu dendiğinde genelde bu grafiği önümüze koymaktadırlar.  Bu grafikte toplam borcu dünya ülkeleri arasında en yüksek olan ABD 12. Sıraya inmektedir. Rakam olarak çok daha az borcu olan Yunanistan 2. Borçlu durumuna yükselmiştir. Bu borçlar aslından ülkelerin toplam brüt dış borçlarıdır ve kamu+TCMB+Özel sektör borç toplamıdır. Peki geçerli grafik diye sunulan bu grafik ülkelerin gerçek borçlarını ne kadar göstermektedir.

Çöküşe giden yol

Brüt dış borç ta yine devletlerin bütün borçlarını göstermez. Çünkü bunun içinde hane halkı, (bankalara, TOKİ, varlık yönetim şirketlerine ve vergi borçları) finans dışı şirketlere olan borçları yoktur. Türkiye'nin 30 Eylül yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar oldu.4 Bu borcun milli gelire oranı % 53,8 olarak hesaplandı. Bu borca hane halkının borçları da eklenirse ne olur acaba? 2018’ilk çeyreğinde, Hazine bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda bu borcu "Türkiye'nin bütün borcu, içeriye dışarıya, vatandaşın, bankaların, reel sektörün ve devletin, milli gerile oranı % 142” olarak açıklamıştı.5 Yani milli gelirin neredeyse bir buçuk katı gibi bir değere yükseldi. Şimdi geldik asıl toplam borçların ne olduğuna. Evet 2017 yılına ait aşağıdaki tablo, bu hesaba göre dünya ülkelerinin borçlarının daha gerçekçi bir durumunu göstermektedir. Borçlar, Japonya için 4 diğer ülkeler için neredeyse milli gelirin 2 katına çıkmıştır.

      DEVLET          BORÇ/GSYH)6

1 - Japonya ----- --------% 400

2 - İrlanda ---------------%390

3 - Singapur  -------------% 382

4 - Portekiz ---------------%358

5 - Belçika ---------------%327

6 - Hollanda -------------%325

7 - Yunanistan ----------%317

8 - İspanya  --------------% 313

9 - Danimarka ------------%302

10 - İsveç -----------------%290

11 - Fransa  --------------%280

12- İtalya  -----------------% 259

13 - İngiltere  --------------%252

14 - Norveç ----------------%244

15 - Fillandiya -------------%238

16 - ABD --------------------%233

17 - Güney Kore -----------%231

22 – Çin---------------------%217

24 - Almanya --------------% 118

26 - İsrail -------------------% 178

34 - Brezilya ---------------% 128

35 - Hindistan -------------% 120

38 - Türkiye ----------------%104

İşte şimdi geldik kapitalizmle dünyanın vardığı noktaya. Hani çok çok zengin ve müreffeh bildiğimiz devletlerin hali ortada. Gerçek böyle olunca, IMF’nin aksine, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların toplam borç yükleri 2018 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 247 trilyon dolar olarak açıklaması gerçeklik kazandı.7 Nerde kaldı IMF’nin açıkladığı 71 trilyon borç. Bu durumda kişi başına düşen gerçek borç 32.5 bin dolardır. Credit Suisse Research Institute (CSRI) tarafından hazırlanan Global Wealth Raporuna göre toplam küresel servet 280 trilyon dolara ulaştı.8 Bu durumda borçlarımız servetimizin %88.2’sine karşılık gelmektedir. Yani dünyayı satsak borçlarımızı ödeyememektedir.

İşte Adam Smith’in “Birey egoist olmalı, toplumu düşünecek ahlak kuralları olmamalı. Birey kazanırsa topluma da bir şeyler düşer” ifadesine dayanan “Bırakınız yapsınlar- Bırakınız geçsinler” ilkesini temel alan kapitalizmle dünyamızın vardığı nokta bu. Yine İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, küresel gelir adaletsizliğinin 2017'de arttığını ifade ederek yaratılan küresel servetin % 82'lik bölümünün en zengin yüzde 1'lik kesimin cebine gittiğini söyledi.9 Dünya batmış ağlayanımız yok. En önemlisi bu durum gün geçtikçe daha kötüleşmektedir.

İyi de bu kadar borç varken bu alacaklılar kim. Her devlet borçlu olduğuna göre alacaklılar finans-kapital bankacı olan dünya nüfusunun yarısı kadar servete sahip olan bu 26 kişidir. 3 yıl önce 62 kişi olan bu şahıslar her yıl gittikçe azaldığına göre önümüzdeki 10 yıl içinde bu sayı tek bir ailede toplanacağı kesin. Hala kapitalizmi dünyanın en güzel ekonomik sistemi diye yutturmaya çalışanlara duyurulur. Dünya Doğal Hayat Fonu raporunun en çarpıcı bulgusu, tüketim oranları aynı hızla devam ederse 2050 yılında canlı yaşamının sürebilmesi için Dünya gibi 2 gezegene daha ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Araştırmalara göre son otuz yılda dünya üzerindeki doğal kaynakların üçte biri insanlar tarafından tüketildi.

2017 yılında ABD’li yazar James Rickards’ın “ÇÖKÜŞE GİDEN YOL” isimli kitabı ülkemizde yayınlandı. Yazar çok önemli bir kişi. 16 Amerikan istihbarat kurumunun bağlı olduğu üst konseyin ve Pentagon’un başdanışmanıdır. Yazar aynen kitabımızda belirttiğimiz gibi kapitalist ekonomistlerin fazla bir işe yaramayan, belli neo liberal politikaları peşinde koştuklarını, bunların borç batağını kurutacak yöntemler olmadığını söyler ve dünyayı yöneten seçkinlerin, yaklaşan ekonomik krizle ilgili gizli planlarını ifşa eder. ABD Milli Güvenlik Dairesi’nin 2016 Mayıs’ında “KARTAL UFKU” isimli gizli bir tatbikatından bahseder. Gizli tatbikatın senaryosunun “Küresel bir finans krizi sonrası çıkacak isyanları” kapsadığından bahsederek şöyle der:

“Güç sahipleri savaşmadan çekip gitmeyeceklerdir. Para isyanlarına verilecek tepki mal ve varlıklara el koyma ve kaba güç olacaktır. Yönetimdeki elitler dağlarda saklı komuta merkezlerinde güvende olacaklardır. Zengin elitler ise kendilerini tahkim edilmiş kalelerine çevirdikleri yatları, siteleri ve helikopterlerinde saklayacaklardır. Sokaklar gerçekten kana bulanacaktır. Özgürlüklerin kaybolduğu ortamda bozuk düzene karşı neo-faşsizm hortlayacaktır. Para isyanları inanılmaz gözükse de çıkmak üzeredir”10

Bu gerçekleri son kitabımız “Kapitalist Egonomi” de uzun uzun anlatmıştık. Ne demiş atalarımız “Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar” Sonumuz hayrola.

 

1- https://www.amerikaninsesi.com/a/oxfam-26-milyarder-d%C3%BCnyan%C4%B1n-yar%C4%B1s%C4%B1ndan-fazla-kazan%C4%B1yor-/4751770.html

2- http://www.internethaber.com/kuresel-servet-raporu-aciklandi-en-zengin-yuzde-1e-ne-oldu-1917031h.htm   

3-https://www.milligazete.com.tr/haber/1534583/dunyanin-borcu-gelirin-82sine-denk

4- https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2185387-turkiye-nin-brut-dis-borc-stoku-4485-milyar-dolar-oldu

5- https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44346732

6-https://www.demokrasihaber.com/ekonomi/ulkelerin-borc-siralamasi-infografik-h40237.html

7-http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-borc-yuku-ilk-ceyrekte-rekor-kirdi-40893051

8-http://www.internethaber.com/kuresel-servet-raporu-aciklandi-en-zengin-yuzde-1e-ne-oldu-1917031h.htm

9- https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42770005

10- Rickards James, Çöküşe Giden Yol, Destek Yayınları, İstanbul, 2017

 

 

 

 

 

Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
1 yorum yapıldı
Mesaja cevap bekliyorum
"Bu gerçekleri son kitabımız “Kapitalist Egonomi” de uzun uzun anlatmıştık. Ne demiş atalarımız “Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar” Sonumuz hayrola." İlhan Akkurt. Sanat ve edebiyat topluluğu için facebook özelden yazdığım mesajın cevabını bekliyorum
Yorum Ekleyen: Mustafa Yıldız     27.1.2019 13:28:43
YAZARLAR
...

sanalbasin.com üyesidir

© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya