29.01.2020 03:43
1 yorum
3.037 okunma
Haçlı savaşında İslam’a ve ülkemize karşı yeraltı oyunları!
Hasan Erden

Türkiye’de ABD’nin hiç
görünmeyen gizli savaşı
ve sessiz silahları!

Düşman yeni savaşı böyle planlıyor: “Bir halkı tasfiye etmenin ilk adımı, onun belleğini silmektir. Kitaplarını, kültürünü, tarihini imha et. Sonra başka birilerinin yeni kitaplar yazmasını, yeni bir kültür imal etmesini, yeni bir tarih icat etmesini sağla. Çok geçmeden bu ulus şimdi ve geçmişte ne olduğunu unutmaya başlayacaktır. Bu unutuş, çevresindeki dünyada daha da hızlı gerçekleşecektir.”

Haçlı savaşında İslam’a
ve ülkemize karşı yer
altı oyunları!

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ABD 2000’li yılların başında asıl Türkiye’yi hedef alan Haçlı savaşının ilk aşamasında İslam coğrafyasında sinsi ve sessiz bir soğuk savaş başlattı.

Bu soğuk savaşta temel amaç Müslümanların İslam anlayışlarını dönüştürmek, zihinlerini değiştirmek, düşüncelerini kontrol etmek, iradelerini teslim almak, İslam ülkelerini ve toplumlarını ABD sömürgeciliğine tabi hale getirmekti.

Batılı Yazar Philip Schlesinger, Türkçe’ye “Medya, Devlet ve Ulus, Siyasal Şiddet ve Kollektif Kimlik” adıyla çevrilen kitabında, sömürgeci stratejilerinde halkları robotlaştırmanın yolunun ilk önce nereden başlaması gerektiğini şöyle anlatıyor:

“Bir halkı tasfiye etmenin ilk adımı, onun belleğini silmektir. Kitaplarını, kültürünü, tarihini imha et. Sonra başka birilerinin yeni kitaplar yazmasını, yeni bir kültür imal etmesini, yeni bir tarih icat etmesini sağla. Çok geçmeden bu ulus şimdi ve geçmişte ne olduğunu unutmaya başlayacaktır. Bu unutuş, çevresindeki dünyada daha da hızlı gerçekleşecektir.” [1]

DÜŞMAN UZAKTAN TOPLUMU NASIL
KONTROL ETMEYE ÇALIŞIYOR

İslam dünyasına karşı Haçlı Savaşını yöneten Pentagon’un lugatına “zihin harbi” kavramını sokan Aquino’ya göre, zihin harbi, dost ve düşman bütün halklara karşı verilen stratejik, psikolojik savaşın sürekli halidir. Aquino şöyle diyor:

“Yabancı kültürleri kendi ahlâk yapımızla yönlendiremezsek, o ahlâk sahipleri ile daha acımasız bir şiddetle savaşmak zorunda kalırız. Bu durumla karşılaşmamak için zihin harbiyle milletleri şekillendirmeliyiz”. [2]

Davit Ickei’nin, “Brilliant Book“ adlı kitabında, 1986 yılında bulunan ve “Sessiz bir savaş için sessiz silahlar“ isimli, ABD Donanması’nda yer alan bir belgeden söz ediliyor. Ickei, “Bu belge, beyin yıkama tekniklerini açıklamaktadır. Benim elimde bulunan versiyon, kitlesel zihin kontrolünün politikasını anlatmaktadır“ diyor.

Belgede bunun ekonomi, eğitim ve sosyal hayatta uygulanacak metotlarla nasıl başarılacağı, “Uzaktan Zihin Kontrolü”nün nasıl kullanılacağı şöyle anlatılıyor:

“Bu, bir generalin yerine, bir bilgisayar programcısının çalıştırıldığı, bir silahın yerine, bir bilgisayardan; barut tozu yerine veri işlenmesiyle sevk edilen; mermilerin yerine, durumları ateşleyen bir sistemdir. Bu aşikar gürültüler çıkartmaz, aşikar fiziksel yaralanmalara neden olmaz ve herhangi bir kişinin günlük sosyal hayatına alenen müdahale etmez. (…) Halk içgüdüsüyle bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebilir, fakat sessiz silahın teknik özellikleri nedeniyle, duygularını makul bir şekilde izah edemez veya kendi zekasıyla problemi çözemez. Bu nedenle, nasıl yardım isteyeceğini ve buna karşı kendilerini savunmak için diğerleriyle nasıl birleşeceğini bilmez. Sessiz bir silah, tedricen uygulandığında, baskı (psikolojik baskıdan ekonomik baskıya kadar) çok artarak devam edemeyecek hale gelene kadar, halk bunun varlığına uyum sağlar.” [3]

SON HAÇLI SAVAŞINDA DÜŞMANIN
EN ÇOK ÖNEM VERDİĞİ HARP SAHASI!

1978 yılında Walter Boward adlı yazar, Operation Mind Control (Beyin Kontrol Harekatı) adında yayınladığı kitabında şunları anlatıyor:

“CIA psikolojik silah stoklarını,  psişik silahların değişik tiplerini geliştirmeyi başararak artırmıştır. Şimdi bu kabiliyetleriyle yeni tip bir harbe girişmesi mümkündür. Bu harp görünmez, muharebe sahası ise insan zihnidir.” [4]

BU SAVAŞ ABD MÜTTEFİKİ OLAN VE
OLMAYAN TÜM İSLAM ÜLKELERİNDEDİR

2005 yılı sonlarında, USA Today Gazetesi’nin yayınladığı bir habere göre Pentagon, `psikolojik savaşlar` için 400 milyon dolar ayırdı. Pentagon`un psikolojik savaş bütçesinde, “çeşitli ülkelerde basın-yayın organlarında Amerikan yanlısı mesajlar çıkmasını sağlamak” da bulunuyor. Psikolojik savaştan sorumlu bir askeri yetkiliye dayanılarak verilen habere göre, yabancı okuyucu ve izleyicilerin ABD politikalarını desteklemeleri` hedeflenecek.

Amerikan Özel Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı psikolojik savaş uzmanlarınca hazırlanan program, ABD’nin müttefiki olan veya olmayan bütün ülkelerde uygulanacak. Pentagon, söz konusu kampanyayı üç firma üzerinden yürütecek. USA Today`e bilgi veren Psikolojik Operasyonlar Destek Birimi Başkan Yardımcısı Mike Furlong, `Ürün üzerinde elbette ‘Made in USA’ ibaresi yer almayacak, diyor. [5]

DÜŞMAN ÖNCE ZİHİNLERİ VE KALPLERİ
NASIL KAZANMAYA ÇALIŞIYOR?

ABD’nin İslam’a karşı savaşının en ünlü isimlerinden Francis Fukuyama, “After the Neocons: America at the Crossroads” adlı kitabında, ABD’nin askeri güç kullanımının sonuç vermeyeceğini, bunun yerine Müslümanların, hangi mezhepten olursa olsun “kalbini ve zihnini” kazanacak bir politika izlenmesi gerektiğini savundu. Ünlü Amerikan gazetesi “The Washington Post” da, Irak'ta ABD’nin kurduğu askeri okulda savaş konseptinin değiştirildiği ve direnişçilere karşı zaferin kazanılması için “gerilla savaşına karşı kültürel savaş” taktiklerinin işlenmeye başladığı yolundaki 21 Şubat 2006 günkü haberiyle, Fukuyama’nın yeni tezinin uygulanmağa başlandığını duyurdu. [6]

Fukuyama’nın tezi o tarihlerden bu yana sadece Irak’ta değil, Türkiye’de ve tüm İslam coğrafyasında uygulanmağa çalışılıyor. Medya ve basınla, haber ajanslarıyla, TV programlarıyla, filmlerle ve dizilerle, internetle vs. kitle iletişim araçlarıyla zihinler şekillendiriliyor, biçimlendiriliyor, kontrol ediliyor ve yönlendiriliyor.

Türkiye’nin ve Müslüman Türk milletinin gündemini, İslam dünyasının gündemini başkaları Haçlı savaşını gerçekleştirenler belirliyor.

Medya ve basının verdiği haberlerden ve olaylardan başka insanlarımızın gündeminde, Müslüman Türk milletinin ve İslam dünyasının gündeminde kendi tercih ettikleri ve kendi iradeleriyle belirledikleri ne vardır?

Müslümanın bugün Müslümanca düşünebildiği ve Türkiye’nin tarihine ve değerlerine yakışır bir şekilde hareket edebildiği ne vardır?

SONUÇ: DÜŞMANIN TÜRKİYE’YE KARŞI
GİZLİ SAVAŞI VE SESSİZ SİLAHLARI

Türkiye’de düşmanın çok gizli yıkımlarda bulunmaya çalıştığı sessiz bir savaşı vardır.

Bir ucu dış merkezlere bağlı olan basın-yayın ve medya’daki reklam yayınlarını bu açıdan çok iyi tanımak ve değerlendirmek gerekir.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, piyasada bizim insanımızın ihtiyacını karşılamak değil de, bugün son Haçlı savaşındaki düşmanlarımız olan yabancı ülkelerin ticari firmalarına ait ürünlerin çoğunlukla satın alınmasını esas alan bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz.

Bu anlayışla Türkiye’mizde yer altında görünmeyen, çok sinsi ekonomik ve sosyal bir savaş yürütülmektedir..

Türkiye insanları öncelikle bu ekonomik ve sosyal savaşta mağlup edilerek bağımlı hale getirilmek istenmektedir.

Ülkemize sahip çıkmağa çalışanlar, bu konu daha fazla zor ve imkansız bir duruma gelmeden ülkemiz ve İslam alemi için gerekli olan tedbirleri acilen almalıdırlar.

BUGÜN TARİHİMİZDEKİ HAÇOVA
RUHUNA BÜYÜK İHTİYAÇ VARDIR!

Son Haçlı Savaşının mermi, bomba, füze kullanılmayan, sessiz ve gizli taraflarını hiç unutmamak gerekir.

Türkiye’yi yönetenler, sıcak savaş hazırlıkları konusunda gösterdikleri muhteşem başarılarını soğuk savaş konusunda da göstermelidirler.

Osmanlı tarihinde 1596’da yenilgiden zafere dönüşen bir savaş vardır: Haçova Savaşı. Osmanlı ordusunun tüm muharip birlikleri bozguna uğramış ve dağılmıştır. Düşman, aşçıların ve hizmetlilerin bulunduğu çadırlara kadar ilerlemiştir. Böyle bir durumda Osmanlı ordusunun aşçıları ve hizmetlileri kepçelerle ve kazmalarla “Allah Allah!” diyerek bir direniş başlatırlar, Böyle bir çıkışı hiç beklemeyen düşman birliklerinde büyük bir şaşkınlık ve panik meydana gelir.  Bunu gören dağılmış olan Osmanlı muharip birlikleri de toparlanır ve karşı saldırıya geçerler. Sonunda yenilgi ve hezimet, muhteşem galibiyete ve zafere dönüşür.

Osmanlı’nın yıkılışından sonra gerçekleşen Milli Mücadele hareketi de bir “Haçova” olayı değil midir?

Atalarımızın bir sözü vardır: Bir nal, bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir askeri birliği kurtarır, bir askeri birlik bir orduyu kurtarır ve bir ordu bir ülkeyi kurtarır…

Bilindiği gibi çoğunlukla yangınlar bir kıvılcımdan kaynaklanır.

Elazığ’da geçen hafta meydana gelen deprem olayında milletçe giriştiğimiz yardımlaşa ve kardeşlik olayı da böyle bir kıvılcım değil midir?

Şimdi bütün Türkiye’mizde milletimizde gönülleri tutuşturacak, bir kıvılcıma çok büyük ihtiyaç vardır. Tarihimizin pek çok karanlık dönemlerinde olduğu gibi, bugün de memleketimizde böyle bir kıvılcım çakamaz mı?

Sevgiler, saygılar…

Hasan Erden

herden1950@hotmail.com

 [1] Medya, Devlet ve Ulus, Siyasal Şiddet ve Kolektif Kimlik, Philip Schlesinger, çev.: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İst., 1994, s. 236’dan nakleden: Suat Parlar, Barbarlığın  En  Yüksek Aşaması ABD, s: 435

[2] Dr. Emre Özyılmaz,  “Bir Ülkeyi Ele Geçirmenin farklı Yöntemi”, http://www.baremdergisi.com/news_detail.php?id=7587

[3] Ömer Özkaya, CIA Belgeleriyle Zihin Kontrol Operasyonları, 4. Baskı, IQ Kültür Sanat  Yay., 2003, İst., s: 53-55

[4] A.g.e., s: 72

[5] 2005-12-15 Zaman, A ve Cihan Haber Ajansları.

[6] Uluç Gürkan, Star Gazetesi, 25/02/2006

 

...
Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
1 yorum yapıldı
Allah sağlıklı ömürler versin
İyi ki varsın üstadım.Her yazıyı inan iple çeker gibi bekliyoruz.Sonsuz teşekkürler.Var ol sağ ol. Hannover'den selam ve dualar
Yorum Ekleyen: Ahmet YAHYA     29.01.2020 22:22:38
...

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahabergazete@gmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya