Dünya' dan haberler de Ülkemiz' den haberler gibi medya dan takip ediliyor. Belki de farkındasınızdır. Dünyadaki haberler büyük ekseriyetle Türkiye' ye ya da Türkiye' nin gerçek dost, kardeş ve müttefiklerine yapılan siyasi, kültürel, ekonomik, askeri vs. saldırılarla ilgili. Biz Türkiye' de yaşıyoruz da haberleri de tabiatıyla Türk medyasından alıyoruz, daha çok bu nedenle Türkiye' yle ilgili gibi düşünülmesin.
12.10.2020 07:36
1 yorum
1.356 okunma
NEDEN TÜM SALDIRILAR TÜRKİYE' YE ?
Mehmet Aktan

                Değerli okuyucu;

                Dünya' dan haberler de Ülkemiz' den haberler gibi medya dan takip ediliyor. Belki de farkındasınızdır. Dünyadaki haberler büyük ekseriyetle Türkiye' ye ya da Türkiye' nin gerçek dost, kardeş ve müttefiklerine yapılan siyasi, kültürel, ekonomik, askeri vs. saldırılarla ilgili. Biz Türkiye' de yaşıyoruz da haberleri de tabiatıyla Türk medyasından alıyoruz, daha çok bu nedenle Türkiye' yle ilgili gibi düşünülmesin.

                Dünyanın başka bir yerinde başka bir ülkenin 40-50 yıl gibi bir zamandan beri sırasıyla;

                Kıbrıs Türk' ünün Rum mezalimine maruz kaldığına,

                Asala gibi bir suikast çetesine 40 tan fazla dış temsilcrimizin kurban verildiğine,

                P.K.K. Gibi hiçbir ahlaki ve insani kayıt tanımayan eli kanlı bir örgütle onlarca yıldır mücadele edip on binlerce çocuk, kadın, erkek, asker, polis korucu şehit verdiğine, Vatan' ın bölünmeye ramak kalınmasına, hain emellerine ulaşamayınca bu defa, ormanlarımızı kundaklayarak ciğerlerimizin yakılmasına, Vatan haini bölücü bir partinin milletvekillerine Devletimizin bütçesinden yıllarca dolgun maaşlar ödendiğine,

                Azerbaycan gibi bir kardeş ülkenin büyük bir bölümünü teşkil eden Karabağ Bölgesi' nin, Ermeni zorbalığıyla işgal edildiğine, süper güçlerin işgali sonlandırmak isteyen Azerilere değil Ermenilere kol kanat gerdiğine,

                Güney komşularımız Irak ve Suriye' nin (Türkiye sınırlarına bitişik) kuzey bölgelerinin dünyanın süper güçlerinin himayesindeki P.K.K. , Y.P.G. , P.Y.D. D.E.A.Ş. vb.  terör örgütlerince çepeçevre kuşatılıp Ülke' nin işgale yeltenilmesine,

                F.E.T.Ö. Gibi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir proje terör örgütünün, 40 yıldır Devletimizi, Milletimizi bir kurt gibi içten yeyip bitirme teşebbüsüne, en nihayet bunda muvaffak olamayacaklarını anlayınca kendi silahımızla kendimizi vurarak devleti işgal etme girişimine,

                Filistin' in onca yıldır İsrail Zulmü altında inlediğini, ancak dünyanın süper güçlerinin Türkiye' nin tüm çabalarına rağmen, Filistin' i bitirmek niyetiyle davranmalarına,

                Doğu Akdeniz' deki haklarımızı yok sayarak, bizi üç buçuk Yunan' a boğdurma gayretlerine,

                5 asırlık bir beraberliği, hukukumuzu göz ardı ederek, ihtilalci bir fino aracılığıyla Libya halkını ve Türkiye' yi devre dışı bırakma teşebbüslerine,

                Etkin oldukları B.M. , A.B. ve uluslararası mahkemeler gibi teşekküllerle her fırsatta Türkiye' nin şamarlanmak istenilmesine,

                Merhum M.Akif; "Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak! " sözleriyle İstiklal Savaşı' nın manevi mimarı olmuşken;

                Halen bu Milletin vatandaşı olup, bu Millet' in ekmeğini yediği halde, göbek bağıyla bağlı bulundukları düşman güçlerle işbirliği içinde, Ülkemiz' de felaket tellallığı yapıp, karamsarlık pompalayarak, vatandaşı Devlet' e düşman etmeye çalışmak suretiyle nifak tohumları saçan, beyinleri yıkayarak fitne fesat çıkarmaya uğraşan vatan haini medya kuruluşlarına ve sair mihraklara,

                Paranın satın alma gücü paritesine göre, Euro ve dolardan hiç de aşağı olmayan Türk Lirası' nın, milletlerarası kur paritesine göre 8-9 misli daha değersiz sayılmasına, böyle olması için her fırsatta manipilasyonlarla T.L. nin değerinin düşürülme gayretlerine,

                DÜNYANIN BAŞKA HANGİ ÜLKESİNDE ŞAHİT OLUNABİLİR ?

                Bu soruya cevap olarak genelde; Ülkemiz' in coğrafi konumu gereği, dünya tarihindeki yeri, tarihi, turistik kıymetleri, türlü zenginlik kaynakları sebebiyle dünyanın süper güçlerinin gözünün üzerimizde olması nedeniyle böyle saldırılara maruz kaldığımız gibi klasik ve klişe bir cevap verir geçeriz.

                Elbette bunun da payı vardır.

                Ancak, Ülkemiz ve Milletimiz' in her zaman, her yönden ve her alanda saldırıya maruz kalmasının asıl başka bir sebebi vardır.

                Değerli okuyucu;

                Hep unuttuğumuz, ya da gözden kaçan bir gerçek var. Burada size bu gerçeği

hatırlatmak arzusundayım.

                Dünyadaki Yahudi sermayesinin nelere güç yetirdiğinin hemen herkes farkında. A.B.D. de Yahudi sermayesi' nin desteklemediği hiç bir kimsenin siyasette başarılı olamayacağını, bu yolla, A.B.D. dış siyasetinin yüzde yüz Yahudi menfaat ve ideallerine hizmet etmek zorunda olduğunu biliyoruz.

                Çok bilmediğimiz bazı şeyler de var ki öğrendiğimiz zaman gerçekten şaşırıyoruz. Yakın zamanda sosyal medyada bir video dolaştı. Putin, Netanyahu' yu ziyarete gidiyor. Netanyahu' nun özel kaleme müdürü olan bayan, Putin' i dışarıda karşılayıp Netanyahu' nun makamına götürüyor. Netanyahu makamında oturuyor. Putin yaklaşıyor, Netanyahu elini oturduğu yerden uzatıyor. Tokalaşıyorlar, Putin Netanyahu' nun yanına oturuyor.

                Bu hadise' yi yorumlamayı değerli okuyucuya bırakıyorum.

                Ancak, acizane şunu diyebilirim ki, meğer Rusya' nın da Yahudi karşısında A.B.D. den bir farkı yokmuş.

                Bu bildiklerimiz ışığında; Beynelmilel Yahudi sermayesinin dünyanın işe yarar büyük güçlerini önemli ölçüde etkisi altında tuttuğunda şüphe yok.

                Devamla, Ülkemiz' e değişik yön ve alanlarda devamlı saldırı halinde bulunan güçler neden Ülkemiz' i seçiyorlar ?

                Yahudi topluluğu, M.Ö. 6. Asır başlarında; şımarıklıkları, hainlikleri, fitnelikleri, menfaatperestlikleri yüzünden yaşadıkları yerlerden (Kısmen şimdiki İsrail' den) zamanın güçlü hükümdarı Babil Kralı Bahtunnasır (2.Nabukadnezar tarafından kovulup, sürüldüler. Sonraki dönemlerde tekrar topraklarına dönebildiler. Ama yine rahat durmadılar yine sürüldüler. Ecdadımız Osmanlı İspanya' dan kovulan Yahudilere şefkat ve merhamet göstererek Ülke' ye kabul etti. Ancak tez zamanda yal yedikleri kaba pisleyerek karşılık verdiler. Hitler tarafından da izole edilip, şiddetli işkencelere maruz bırakıldılar.

                1948 de tekrar İsrail' de toplanarak şimdiki Yahudi Devleti' ni kurdular. İlk tanıyan Ülke de Türkiye oldu.

                Muhtemelen; yukarıda bahsi geçen sürgünler sırasında ve sonrasında, Yahudi olmayan tüm insanlardan intikam alma hırsıyla, Tevrat' ı heva ve heveslerine göre değiştirip; "Nil' den Fırat' a büyük İsrail Devlet' ini kurarak, Yahudilerin efendi, tüm diğer insanların ise köle olduğu bir dünya nizamı kurup, dünyayı Filistin' deki SİYON TEPESİ' nden yönetecekleri" şeklinde bir ideali oluşturacak şekilde değiştirdiler.

                Siyonizm işte Tevrat' taki bu tahrifattan mülhem bulunmaktadır.

                Şimdi Siyonizm ideail karşısında siyasi, iktisadi, kültürel, askeri saldırılar neden hep Türkiye' ye yapılıyor ? sorusuna cevap arayalım.

                Anadolu' da Türkiye gibi gücünü tarihi geçmişinden, jeopolitik durumundan, manevi medeniyet değerlerinden, maddi medeniyet (Pozitif ilim, teknoloji, ekonomik güç, gelişme trendini yakalamış olma vs.) değerlerinden alan bir ülkenin varlığı halinde Siyonizm ideallerinin gerçeğe dönüşmesi mümkün olabilir mi?

                Türkiye varken, (Nil' den Fırat' a idealine göre) Fırat' tan Nil' e nasıl bir develet kurabilecekler ? Öteki toplumları nasıl köleleştirebilecekler ? Bu mümkün mü?

                Elbette hayır. Öyleyse Siyonizmin önündeki tarihin bu döneminde en büyük engel Türkiye' dir. TÜRKİYE' NİN YARIM ASIRDIR, ARDI ARKASI KESİLMEYEN, HER TARAFTAN, HER ALANDA İRİLİ UFAKLI TÜRLÜ GÜÇLERİN SALDIRISINA UĞRAMASININ ASIL SEBEBİ İŞTE BUDUR !

                Aksi halde, süper güçlerin neden birbirleriyle yarış edercesine İsrail' i koruma, kollama, güvenliğini sağlama yarışına girdiğini anlamamız mümkün olmaz.

                Arap ülkelerinin bile Filistin' i yalnız bırakıp İsrail' in yanında saf tutmalarının sebeb-i hikmeti Yahudi sermayesinin A.B.D. Dış politikasını İsrail lehine alabildiğine kullanıyor olmasıdır.

                Yukarıda arz edilenler komplo teorisi değildir. Tamamı gerçeklere dayanmaktadır. Yanlışım varsa lütfen yorumlarınızla beni düzeltiniz.

                Değerli okuyucu;

                Düşmanı alt etmenin yolu, onun gerçek gücünü küçümsemeden ve olduğundan fazla büyütmeden fark etmek ve buna göre tedbir almaktır. Asıl düşmanı, dostlarını, müttefiklerini, kullanabileceği imkân ve vasıtaları ayrıntılarıyla bilip, gereğince tedbirler almamız halinde düşmanı mağlup etmemiz mukadderdir.

                İnancımız; gücün Hak' tan doğduğu yönündedir. Tek millet olan küfür ise; güçlünün haklı sayılması gerektiği inancındadır. Bu inanç elbette materyalist bir anlayıştır, Hak' tan sapmadır. Sonuçta galip olması mümkün değildir.

                İnancımızı, kuvvetle donatarak haklarımız koruyabilir ve düşmanı alt edebiliriz.

                Merhum M.Akif' in ; "Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak! " sözleri bugün de bizim rehberimiz olmalıdır. 

                Hepinize ferasetli, vukuflu, idrakli günler diliyorum. 10.10.2020

 

Av. Mehmet AKTAN

...
Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
1 yorum yapıldı
yahudi lobisi
Değerli üstadım kalemine sağlık güzel bir makale olmuş. Tarihte Yahudilerin ne halt ettiklerini bu millete anlatmışsınız. Neden saldırıyorlar Türkiye'ye bir cevabı da İspanyol zulmünden kurtardığımız için bunlara karşı çok merhametli olmak gerekmez. Hainin katli vaciptir. Diye düşünüyorum.
Yorum Ekleyen: Rahmi ÜNALAN     15.10.2020 15:25:27
...

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Aliya İzzetbegoviç'i
Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya