+A A -A

Bilim ve Kitap Dostları Derneği

-A A +A

               Bilim ve Kitap Dostları Derneği –Yozgat Şubesi Genel Kurulunu yaptı. Derneğin amacı bilimsel çalışmalara kapı aralamak ve okuma alışkanlığını bir sevdaya dönüştürmek. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme düsturunu topluma hakim kılmak. Ülkemizi bilimde teknolojide ve eğitimde en üst seviyelere getirme gayretinde olmak. Özel  kütüphaneleri geliştirip okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak…

             Bilim ve Kitap Dostları Derneğinin kuruluş amacını Yozgat Vali yardımcısı Şükrü Çakır şöyle dile getirdi:

            “ Derneği kurarken ve tüzüğümüzü yaparken arkadaşlarımız milletimizin, halkımızın iki önemli zayıflığını yetersizliğini tespit ettiler ve gözlemlediler. Gelişmiş toplumlara nispetle az kitap okuyor; az da kitap yazılıyordu. Bilimde de halı hazırda çok geriydik.

            “Aziz ve necip Müslüman Türk Milleti 300 yıldır bilimde bilimsel araştırma ve gelişmelerde Avrupa ülkelerine ve özellikle Amerika’ya nispetle geri kalmıştı. Hz. Peygamberimizin “ İlim Müslüman’ın yitik malıdır nerede görülürse oradan alınmalıdır “ ve yine “ İlim Çin’de de olsa gidip alınız” buyurmasına rağmen 1400 yıl önce ümmetine bu yönde istikamet göstermesine karşılık son 300 yıl boyunca bir inkıtaya veya kısırlığa uğramışız. Sebebi her ne olursa olsun  Atatürk’ün Cumhuriyeti kurup bütün okullarımıza, gençliğimize, eğitimcilerimize “ Hayatta en hakiki mürşid ilimdir”  talimatına kadar sırt dönülmüştür. Cumhuriyet döneminde de aradaki fark kapatılamamış.

         “ Aradaki farkın kapatılması, hatta bilimde çağdaş ülkelerin önüne geçilmesi yönünde devletimizin Milli Eğitim kurumlarının ve üniversitelerimizin yanında bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalara biz de destek vermek amacını seçtik.

          “İkinci önemli gerilik ve zayıflık ise kitap okuma alışkanlığımızdadır. Etrafımızda yaptığımız gözlemlerde yürütülen ulusal ve uluslararası istatistiki tespitlerde Avrupa ülkelerinde kişi başına yılda 6 kitap okunurken ülkemizde ise 6 kişi ancak bir kitap okuyabilmektedir.

          “Bu iki temel soruna elbette çözüm bulmamız ve bu toplumsal eksiklerimizi yanlışlıklarımızı en kısa zamanda düzeltmemiz ve gidermemiz gerekir. Güçlü bir sivil toplum eliyle vasıtasıyla devlete yardımcı olmamız gerekir. Şu dönemin iktidarı bu partinin muhalefeti diye bakmadan siyaset üstü sadece bilime ve kitaba odaklanmalı ve bir sivil toplum oluşturmalıydık.

          “Derneği kuran arkadaşlarımızın gayelerinin temelinde ve hedefinde böyle kutsi ve ulvi bir amaç bulunmaktadır. Yani Türk toplumunun üç yüz yıldır Bilim ve Kitap gibi iki medeniyet değerinde de iki medeniyet temelinde de geri kalmasının yaralarını sarmak istiyorduk.” (Dernek Tüzüğünden)

               Bilim ve Kitap Dostları Derneği Yozgat Şubesi resmi işlemlerini tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Derneğin resmi işlemlerinden sonra üye müracaatları kabul edildi ve geçtiğimiz hafta sonu da birinci olağan genel kurulu yapıldı. Kongre divan başkanlığına Mali Müşavir Hüseyin Durusoy, Başkan Yardımcılığına Emekli Müftü Abdullah Şahin, Katip üyeliğine de Edebiyat Öğretmeni Ekrem Gürer seçildiler. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimine geçildi.

            Bilim ve Kitap Dostları Derneğini Yozgat Şubesinin yeni yönetim kuruluna: Ahmet Sargın, İsmail Koçak, Ekrem Gürer, Yasemin Doğru, Mustafa Teker, Satı Sargın, Hüseyin Aktaş, Veysel Çekerek, Ömer Aydoğmuş, Harun Yozgat  oy birliği ile seçildiler. Denetim Kuruluna ise: Abdullah Şahin, Hüseyin Durusoy, Ahmet Türker, Hacer Güçlü, Murat Türkmen ve Mustafa Yalçın seçildiler.

               Genel kurulda yapılan ön sunumdan sizlere örnekler sunmak istiyoruz: “Bilim ve Kitap Dostları Derneğinin vizyonu: -Ülkemizin ve toplumumuzun bilimsel geriliğine karşı ve günümüzde ticari hırslara, ideolojik ütopyalara alet edilen bilimi, olması gereken fıtri mecrasına yönelterek inançlı insanlığa şifa olacak bir gelişme kazandırmak, bireylere geleneksel yaşam yerine bilimsel ve mantıklı doğal organik sağlıklı bir yaşam kazandırmak. Bilimi insanlığa şifa olacak şekilde önce ülkemize sonra İslam Ülkelerine hızlı bir şekilde ilerletmek vizyonunu takip etmekteyiz.

           “Kur’an’ın ilk ayeti  olan “İkra” emrini biz yalnızca “ tilavet”  olarak algılamıyor, anlamıyoruz. Biz bu ilahi emrin Müslüman’ın etrafını – çevresini gözlemleyerek anlamak varlığını cismin işleyiş kanunlarını tespit etmek, kendi hayatı için kolaylıklar geliştirmek sonra da uzaya yönelmek oranında kendine özgü yapı ve kanunları tespit ederek kulluğun merhalelerini kafirlere karşı alabildiğince güçlendirmek ve genişletmek “ emri” olarak anlamaktayız.

            “Allah’ın izni ile insanlığa iyilik yolunu açsın, bilimi üreterek savaşlara felaketlere ve yoksulluklara karşı insanlığın çözümü olsun istiyoruz. “ İnsan, insanın kurdudur “ diyen bilim yerine “ İnsan insanın kardeşidir” diyen bir bilim ve felsefeyi geliştirmek istiyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ilkesini” “ Sev ve Sevilme “  “Yurtta sulh ve cihanda sulh” ilkesini insanlığa benimsetmek istiyoruz. Bu ilkeleri vizyon ediniyoruz.

           “Kitabı kendi boyutunda ve hacminde okumak ve okutmak. Kitap  okuma eylemini kişilerin bir beyin gelişimi ve beyin egzersizi olarak görmek ve benimsetmek istiyoruz. Kitap okumanın kişilerin bir vazgeçilmez alışkanlığı ve yaşam biçimi oluncaya kadar çalışmak istiyoruz. İnsanlar kitap bulamadıkları için kitaba ulaşamadıkları için değil, kitap okuma alışkanlıkları olmadığı için tercihen kitaba yönelmediklerine inanıyoruz. Yine insanlar etraflarına tahkim edilen ve etraflarına donatılan lüks ve ticari sunumlardan dolayı kitap okuma ihtiyaçlarını ya hissetmiyorlar ya da en sona erteliyorlar.

         “Biz insanlarda kitap okuma isteği ve ihtiyacı uyandırılması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öncelikle kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini  düşünüyoruz. Bu amaçla kurslar açılmalı, çeşitli farkındalık etkinlikleri yapılmalı inancındayız.”

            “Derneğimiz üç temel çalışma alanı ortaya koymaktadır. 1-Bilimsellikte kararlılık  ve farkındalık oluşturmak. Bilimsel olmayı hayatın her alanında her kişinin toplumda bilimsel düşünmesini, bilimsel davranmasını teşvik etmek. 2-Toplumdaki kişilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak ve yaygınlaştırmak. Eğitimler yapmak, kurslar açmak farkındalık etkinlikleri yapmak. 3-Mahalle kütüphaneleri oluşturmak, oluşturulan mahalle kütüphanelerinin yanında veya bir bölümünde KİTAP KAFE kurmak ve çalıştırmak.

            “Mahalle kütüphanelerinin kapılarını dini bayram günlerinin birinci ikinci günleri hariç haftanın her günü saat 8. den akşam 24 e kadar açık tutabilmek. Kitap okuyanlara ücreti mukabilinde çay, kahve, meşrubat, simit tost kek benzeri aparatifleri okuyucuya sunabilmek. İnsanımızı toplumumuzu daha çok kitap satın almaktan ziyade kütüphanelerden yararlanmaya kütüphanelere üye olmaya yöneltmek. Etkinliklere, üyelik tesisi ile bu amaçlarımızı gerçekleştirmek.

         “Medeniyetin Bayraktarlığı olan Bilim ve Kitap  yolunu ve davasını, ülküsünü asla derneğimiz ve grubumuz olarak bırakmayacağız ve terk etmeyeceğiz. Aktardığımız sanat kültür ve medeniyet bilincimizi toplumun her alanına ve kesimine yaymaya ve taşımaya azimli ve kararlıyız. Çağrı yapar ve ilan ederiz.”( Genel Kurul Sunumundan: Hazırlayan- Şükrü Çakır)

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 02.10.2017 - 18:04 -857-
Bu sayfayı paylaşın :