+A A -A

Bugün silahlarını geliştiren Türkiye ABD’nin silahsız savaşına karşı ne yapıyor?

-A A +A


NSA’da (National Security Agency adlı ABD’nin tüm istihbarat örgütlerinin merkezinde) çalışan Edward Snowden adında bir eleman, bu çalışmalarını 2013 yılında birçok belgeyi alarak kaçmıştır. Şu anda Rusya’da yaşayan Edward Snowden’in “21.Yüzyıl Savaşları Sosyal Medya Grupları Kontrol ve Yönlendirme Teknikleri” adıyla yayınladığı bu belgeleri biz 2001 yılında ABD’nin İslam’a karşı “Son Haçlı Seferi” adıyla başlattığı silahsız Haçlı Savaşında uygulanan taktikler diye anlamalıyız.

Türkiye’de yönetim son yıllarda silah sanayiinde çok büyük bir hızla gelişme sağladı. ülkemize sahip çıkma yolunda gerçekleştirilen diğer gelişmelerle birlikte bu alandaki çalışmaları da elbette çok tebrik ve takdir etmek gerekiyor.

Yalnız bu konuda anlayamadığımız ve cevabını veremediğimiz bir soru var: ABD bütün Haçlı dünyasını da arkasına alarak İslam’a karşı, tüm İslam dünyasına ve bu İslam dünyasının içerisinde özellikle Türkiye’ye karşı 2001 yılında Haçlı Savaşı başlattığı halde bugün neden silahlarını bir kenara bırakıyor?

Niçin topu-tüfeği-bombayı, en tehlikeli son modern silah teknolojilerini bırakarak bugün silahsız bir savaş gerçekleştiriyor ve bu alanda çalışmalar yapıyor?

Gözümüzden kaçan, daha doğrusu kaçırılan bir şeylerin olduğu muhakkak!

Az sonra belgelerini açıklayacağımız bu silahsız Haçlı savaşının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi de Türkiye’ye sahip çıkmaya çalışan alternatif stratejilerinde acaba farkına varabiliyorlar mı, acil tedbirlerini alabiliyorlar mı?

ABD’nin diğer hedefinde bulunan İslam dünyası ülkelerinin yönetimleri acaba bunun farkına varabildiler mi, karşı tedbirlerini alabiliyorlar mı?

Şimdi en son ve en yeni belgeden başlayalım:

EN SON VE EN YENİ BELGE: ABD’NİN
21. ASIR SİLAHSIZ HAÇLI SAVAŞLARI

ABD’de NSA’da (National Security Agency adlı ABD’nin tüm istihbarat örgütlerinin merkezinde) çalışan Edward Snowden adında bir eleman, bu çalışmalarını  2013 yılında birçok bilgi ve belgeyi alarak, basına sızdırmıştır. Sonra kendisi de Rusya’ya kaçmış ve sığınmıştır.

Daha sonra ABD bu adamı vatan haini diye nitelendirmiş ve Rusya’dan istemiştir.

ABD senatosu Ulusal Güvenlik Danışmanı Oliver Robbins, güvenlik önlemlerinin eksik kaldığını ve böylece yaklaşık 58 bin sayfalık gizli kalması gereken belgelerin sızdırıldığını açıklamıştır.

İSLAM ALEMİNE VE TÜRKİYE’YE KARŞI
SAVAŞ TAKTİKLERİ VE TEKNİKLERİ

“Son Haçlı seferi”nde hiç silah kullanmadan uygulanacak olan bu savaş taktikleri ve teknikleri en başta Türkiye’ye kullanılacak demektir. Çünkü Türkiye tarihte Haçlı seferlerine “dur!” diyen ve büyük zaferler kazanan tek İslam ülkesidir. Batı ve Batı’nın başını çeken, bugün İslam’a savaş açan ABD’nin, asırlardan beri Türkiye’den bu zaferlerin intikamını almak istediği açıktır. Bu konuda belgeler vardır.

Uygulanan sözünü ettiğimiz teknikler ve taktikler sayesinde bugün İslam dünyasında ve Türkiye’de öyle sessiz ve gürültüsüz savaş yapılıyor ki, Müslüman, karşısında Haçlı ordularının en başındaki gücü özellikle ABD’yi hiç göremiyor. Savaşta ABD’nin uyguladığı taktikleri ve teknikleri, kendi özel iç sorunları olarak görüyor, öyle zannediyor.

Hele Türkiye’de yurt çapında savaş derinden öylesine gizli ve öylesine sessiz uygulanıyor ki, ülkemiz insanlarına doğudaki PKK dışında bir savaş olduğuna kimseyi kesinlikle inandıramazsınız ve kabul ettiremezsiniz.

ABD’NİN, SAVAŞI GÖRÜNMEZ
YAPAN SİNSİ YÖNTEMLERİ

Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı Haçlı savaşını görünmez hale getiren taktikler ve teknikler konusunda, en son ve en yeni bir belgeden söz edeceğiz.

NSA’dan belgeleri kaçıran ve dünya kamuoyuna sızdıran Amerikalının açıkladıklarına göre, ABD, bu sessiz savaşta medyayı, interneti ve telefon iletişimini kontrol etmeye ve yönlendirmeye öncelik veriyor. Bu konuda tüm Batılı dünya istihbarat örgütleriyle işbirliği yapıyor.

Unutmayalım ki, ABD bu çalışma ile toplumların zayıf noktalarını, ayrışma noktalarını tespit ediyor, onların beklentilerinin dışına çıkma noktalarını inceliyor. Kullanılan yöntemler şunlar oluyor: Arkadaş olma, - sızma, - gizlenme, - aldatma, - kurgulama, - algılarda aldatma ve yanıltma, rahatsızlık verme, - kişilik tahlili yapma, - ilişkileri bozma, iş ilişkilerini bozma, - olumsuz haberleri/söylentileri internet üzerinde yaymak gibi çok değişik teknikleri kullanıyor.

DÜŞMANINIZIN KARŞISINDA HER AN
DÜŞMANINIZ ADINA ÇALIŞIYOR OLABİLİRSİNİZ!

Bu sinsi ve sessiz savaşta toplumların etkin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve dini kesimlerinin kontrolünü ele geçirme yolunda her türlü taktik kullanılıyor. Bu faaliyetler esnasında siz hiç farkında olmadan ABD tarafından ve Amerika ile birlikte çalışan örgütler tarafından çok rahat bir şekilde kullanılabiliyorsunuz.

Siz kendinizi toplumda Türkiye için çalışan bir yurtsever, bir vatansever gibi, bir yardımsever gibi, ya da bir cemaat elemanı olarak görebilirsiniz, büyük idealler peşinde koşan bir tarikatın, bir siyasi ekolün mensubu zannedebilirsiniz. Ama Amerika’nın o ülkede ve o toplumda oluşturduğu tuzaklara düştüyseniz, en yakınınızdaki yardımcılarınızın ve en gözde elemanlarınızın veya işbirliği içinde bulunduğunuz kişi veya kuruluşların ABD’ye hizmet ettiğinin farkında olamazsınız. 

Hatta bizzat kendiniz ve mensubu olduğunuz gruplar ve ekoller, toplumda hedeflenen ideallerde ve amaçlarda en ateşli ve en samimi çalışmalarda bulunurken Amerika’ya çalıştığınızın, ABD hedefleri ve emelleri doğrultusunda hareket ettiğinizin farkında olamazsınız.

ABD ÖNCE HERKESİ DİNLEYEREK VE
TAKİP EDEREK BU SAVAŞA BAŞLIYOR

Amerika 21. Yüzyıl Savaşlarına önce toplumları çok iyi takip etmekle ve dinlemekle başlıyor. ABD’nin hakim olduğu sistemlerde ve toplumlarda herkes takip ediliyor, herkes dinleniyor.

ABD’de yapılan bir açıklamaya göre dinleme merkezinde kaydedilen tüm internet ve telefon iletişim bilgileri günlük 21 petabyte’a ulaşmaktadır.

Bu bilgilerin depolanması imkansız olduğundan, merkezde 30 gün sonunda, iletişim içerikleri ise 3 gün sonra silinmektedir, elbette bu işlemde işe yarayacak bilgiler depolanmaktadır. İşe yarayacak bilgiler için sisteme kaydedilmesi gereken şifreler (kelimeler veya isimler) önceden veriliyor. O şifrelerin geçtiği konuşmalar otomatik olarak kaydediliyor. Bu konuşmalar üzerine ilgili kişiler veya kuruluşlar daha yakından, daha özel olarak takip ediliyor ve kontrol altına alınıyor.

Örneğin Türkiye’de çok uzun zamandır böyle takip ve kontroller yapılmış, gelecekte ABD’nin kullanacağı siyasiler ve devlet adamları henüz okul çağlarında tespit edilmiş, eğitim çağlarında kontrol ve yönlendirmeye tabi tutulmuştur.

KISACASI

Şu anda Rusya’da yaşayan Edward Snowden’in “21.Yüzyıl Savaşları Sosyal Medya Grupları Kontrol ve Yönlendirme Teknikleri” adıyla yayınladığı bu belgeleri biz gerçekte, 2001 yılında ABD’nin İslam’a karşı “Son Haçlı Seferi” adıyla başlattığı silahsız Haçlı Savaşında uygulanan taktikler ve teknikler diye anlamamız ve değerlendirmemiz gerekiyor.

Bu durumda Türkiye ve İslam dünyası ülkeleri sıcak savaş silahlarından (toptan-tüfekten ve bombadan) daha tehlikeli bir soğuk savaş silahlarıyla karşı karşıya demektir.

Batı’nın bu soğuk savaşına ve soğuk savaş silahlarına karşı acaba Türkiye ve İslam ülkeleri nasıl tedbirler alıyorlar, nasıl hazırlanıyorlar?

Allah yardımcımız olsun, basiretimizi artırsın! Düşmanlarımıza fırsat vermesin!

Sevgiler, saygılar…

herden1950@hotmail.com

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 29.04.2017 - 21:27 -773-
Bu sayfayı paylaşın :