MAKALE
Maske
23.09.2020 11:14
514   okunma
Türk gibi başladık. Heyecan, özgüven ve yeterli maskemiz vardı. Maskeleri beşer beşer bedava, önlemleri peşi sıra alıyorduk. Bilim Kurulu çok iyi kararlar alıyor ve yetkililer bunu uyguluyordu. İlk dalgayı fazla hasar görmeden atlatmıştık. Avrupa ülkeleri normalleşme karar verince, biz de eski yaşantımıza temkinli olarak yavaş yavaş dönmeye başladık. Kurallardan çok sıkılmıştık, normal hayatımıza balıklama daldık. Tabi her zaman olduğu gibi kuralları çabucak çiğneme kararlılığı gösterdik. Çok geçmeden korona virüse karşı vurdumduymaz bir hal aldık. Yazlıklar, tatiller, şehirlerarası yolculuklar derken iyi kaynaştık.
Zamanda sıfır atık tasarımı
22.09.2020 18:18
517   okunma
Zamanın akışını asla durduramayız. Nesnelerin akışını durdurmak da imkân dışı ama o akışı yavaşlatmak mümkün olabilir.
Sayın Borrell! Türkiye’yi, Müslümanları ve dünyayı Osmanlı’yla korkutmaya kalkışma! Cesaretin varsa aynaya bak, emperyalist kimmiş göstersin ayna sana!
22.09.2020 18:16
510   okunma
Koronavirüs, dünyanın dengelerini alt üst edecek. Güç dengeleri değişecek. Güç merkezleri de. Dünya eksen değiştirecek...
GÜLÜN DİKENİ VAR.
22.09.2020 17:48
1237   okunma
Dünyada her insan farklı yaratılmıştır. Kimsenin annesini, babasını, ırkını ve fiziki yapısını seçme imkânı yoktur. Bu insanın doğuştan gelen değişmez özellikleridir. İnsanın aile, çevre ve içinde bulunduğu toplumda inancı, düşüncesi, kültürü, davranışları ve kişiliği şekillenir. Sonradan kazandığı özellikler değişebilir. İnsanlar olarak farklılıklarımız ve benzerliklerimiz var.
RUSYA’NIN PANİSLAVİZM SİYASETİ
22.09.2020 17:02
607   okunma
Kırım muharebesinden sonra Rusya, Batıda işlek bir siyaset güdemiyeceğini takdir ettiğinden, Güneyde ve Orta-Asya’da fetihlere girişti. Güneyde Kafkasya’nın doğusunu (1859) ve batısını aldıktan sonra (1864), Orta-Asya’da evvelce başlamış olup da bir müddet için terk etmiş olduğu istilâ siyasetini yeniden ele aldı. İranlı Nadir Şah ve Kerim Han ile anlaşarak 1865 ile 1873 yılları arasında Türkistan hanlıklariyle Hiyve hanlığını ortadan kaldırdı ve buralara yerleşti.
İNSAN ONURU
22.09.2020 16:58
564   okunma
Abdurrahman Şeref Beyi Osmanlı Devleti-Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel geçişini incelemek için önemli mihenk taşı olarak görüyoruz. Onun ilim adamı ve siyasetçi olarak onurlu duruşu, yazdıkları, yetiştirdikleri talebeleri ve öğretim yöntemlerini okudukça teori ve pratiği bir arada tutan seçkin bir zekâ olduğuna iyice kanaat getirdim. Bu sıralar Banu Yüksel Hocamla “İnsan onuru” merkezli okumalar yaparken onun perspektifini de yeniden gündeme getirmeyi düşünüyoruz.
ADANA DA SU BASKINI
22.09.2020 16:57
554   okunma
Afet İşleri Genel müdürlüğünde çalışırken, hasar tespiti için bende Adana ya gittim.
AİLE MÜESSESESİ
YARATILIŞ
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
22.09.2020 16:54
615   okunma
Yüce Rabbimiz, neredeyse tüm hayvanlarda olduğu gibi insanı da bir erkek ve bir dişi olarak yaratmıştır. İnsanoğlunun erkek ve dişi olarak yaratılması, insanoğlunun üreyip çoğalması amacına matuftur. İnsanın bu amaç doğrultusunda hareket etmesi için Yüce Yaratan insanoğluna; karşı cinse karşı cinsel sevgi, birlikte olma arzusu, cinsel zevk, çocuk sahibi olma isteği, çocuk sevgisi, çocuğu en iyi şart ve ortamlarda büyütme, her türlü tehlikelerden koruma isteği, en nihayet sosyal hayata kazandırma içgüdüsünü vermiştir. Annelerin geceler boyu bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıklarını düşünürsek, çocuk sevgisinin ne ölçüde bir duygu olduğunu anlayabiliriz. Tüm bunlar Yüce Allah’ ın insanoğlunun çoğalması için koyduğu “Neslin idamesi” kanununun birer tamamlayıcı parçalarıdır.
"ÖĞRENME" İSTEĞİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİMDEKi ÖNEMİ
21.09.2020 13:01
957   okunma
KORONA paniği ve Pandemi endişesi altında her yılki heyecanından hayli uzak bir halde okullarımız yeni bir Ders Yılına başlarken; bütün öğrencilerimize ve Öğretmenlerimize "hayırlı-huzurlu, sağlıklı ve başarılı" bir Eğitim Öğretim yılı diliyorum.
Borrell’in uyarısı: Batı hegemonyasının çöküşü ve Batılıların korkusu
20.09.2020 18:55
450   okunma
Tarihin kırılma anlarından birinde yaşıyoruz; yaklaşık yarım asırdan fazla süren bir kırılma moment’i, bir tarihî dönemin veya Batı hegemonyasının bitiş ân’ı bu. Bütün kırılma ânları, yeniden-kurulma zamanlarıdır aynı zamanda.
Fetvalar arasında
20.09.2020 18:54
918   okunma
İbadetlerimi yapan ve günlük işlerimde dinin emrettiklerini elimden geldiğince uygulamaya çalışan biriyim hocam.
KOVİD 19 İÇİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ?
20.09.2020 10:22
1047   okunma
Televizyonlarda ve internette bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledikleri birçok ürün satıyorlar.
Selef mi Selefîlik mi?
19.09.2020 14:51
1218   okunma
Etimolojik benzerlik, her zaman anlam benzerliğine yol açmaz. İşte Selefi ile Selefîlik de böyledir. Selef kelimesi, Hazreti Peygamber sonrası oluşan üç asrı ifade eder. Ancak Muhammed b. Abudulvehhab, teolojik argümanlarla halkı Osmanlıya karşı isyana teşvik etti. Bu argümanlarının da “Selef’in itikadı”na dayandığını iddia etti.
Darbe ruhu...
18.09.2020 16:41
1282   okunma
Salı, çarşamba, perşembe... 27 Mayıs 1960 darbesini yazdık... Yargılamaları... İdamlar 1961 Eylül'ünde olmuştu.
Esma-i hüsna / Allah’ın güzel isimlerini nasıl anlayacağız?
18.09.2020 16:40
1260   okunma
Basılma aşamasına gelen meal ve kısa tefsir çalışmamız sırasında Kuranıkerim’in temel kavramlarını, esma-i hüsnayı ve Kuranıkerim’de adı geçen peygamberlerin kısa hayat hikayelerini ayrı bölümler halinde verme gereği duyduk.
Maskeler, maskeli balolar ve kobaylaşan insanlar...
18.09.2020 16:39
450   okunma
Koronavirüsten korunmanın en önemli yöntemlerinden biri, maske takmak, hiç kuşkusuz. Korunmak için maske takılması konusunda özen göstermek sadece kendimiz için değil etrafımız, ülkemiz ve tabiî insanlık için taşımamız gereken bir sorumluluk.
“Drina Köprüsü”
18.09.2020 15:49
1451   okunma
Drina Köprüsü, Osmanlının kudretli sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa’nın 1575’de Drina Nehri üzerine yaptırdığı köprünün adıdır.
KABIZLIK-3
SAĞLIKLI YAŞAM METODU
18.09.2020 13:38
398   okunma
Sindirim sisteminin ve metabolizmanın iyi çalışması ve kabız olmamak için sabah aç karna kahvaltıdan önce yenen meyveler; Bunların yanında 1 bardak su içilirse iyi olur.
FÂTİHA SÛRESİ
-Çoklu Meal Denemesi-
18.09.2020 09:57
1300   okunma
Mushaf’ın ilk sûresinin adı. O yüzden Fâtiha denilmiş. Güçlü görüş, onun Mekke’de indiği. Medine’de indiği de söylenmekte. Hem Mekke’de hem de Medine’de indiğine dair de görüşler var. Yedi ayetten oluşmakta. Kitabın başlangıcı ve esası. Ayrıca namazların her rekâtında ve her daim tekrar tekrar okunması dolayısıyla es-Seb’ul-mesânî olduğu söylenmiş. Kur’an’ın bütün bir anlamını içeriğinde ifade eden bir sûre. Bu yüzden birçok tefsirde kitap çapında yorumlar yapılmış. Müstakil tefsir çalışmaları da oldukça fazla.
ORTA ÖĞRETİME GENEL BAKIŞ
18.09.2020 09:54
1293   okunma
Öncelikle modern eğitimimizin temellerine şöyle bir göz atacak olursak; 1824 yılında açılan İptida-i Mektebi'ni ilerleyen yıllar Rüştiyeler, Askeri İdadiler, Darulmuallim Mektepleri, Sultaniler, Darul Fünun, Cerrahhane, Tıbhane-i Şahane takip etmiş, eğitimin uyacağı esaslar 1869 yılında yapılan "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi" ile eğitim şekillenmiş, bu nizamname geliştirilerek bugünkü "Milli Eğitimin Temel İlkeleri” oluşturulmuştur. Osmanlıda İptida-i, Rüştiye, İdadi, Sultani ve Darul Fünun şeklindeki sistem Cumhuriyet döneminde; ilk, orta, lise ve üniversite adlarını alarak devam etmiştir.
12345678910...

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahabergazete@gmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya