+A A -A

Türkiye Ekonomisinde Rekor büyüme

-A A +A

Merakla beklenen 3. çeyrek büyüme verileri yakın bir zamanda açıklandı.

Açıklanan veriler sonucunda Türkiye ekonomisi yüzde 11,1 büyümeyle üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu.

BÜYÜME'NİN ARKA PLANI

Evvela belirtmek gerekir ki, bu güçlü büyüme verisinin arkasında şüphesiz bir baz etkisi var. Nitekim Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı döneminde 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı olumsuzlukların etkisiyle bir şok yaşamış ve ister istemez küçülmüştü. Geçen sene yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle ekonominin üçüncü çeyrek yüzde 0,8 daralması bugünün rakamlarına güç vermektedir.

Bunlara ek olarak bu yıl kredi garanti fonunun devreye sokulması banka kredilerinin hızla artmasına neden oldu. BDDK tarafından da açıklanan 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 24 oranında kredi miktarındaki artışın ekonomik büyümeye katkısı bir hayli olumlu olmuştur.

Büyümeyi destekleyen diğer bir faktör ise kamu harcamalarındaki artıştır. Vergilerde yapılan geçici süre indirimler, sosyal güvenlik prim ödemelerinin ertelenmesi, referandum gibi faktörleri kamu harcamalarında yaşanan artışın nedenleri olarak sıralayabiliriz. Kamu harcamalarında yaşanan artışlar sonucunda 2016 yılının tamamında 29,5 milyar TL açık veren bütçenin, 2017 yılının ilk on ayında 35 milyar TL açık verdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Cari açıkta yaşanan artışta, büyümeyi yüzde 11,1 gibi yüksek düzeye ulaşmasını sağlayan diğer bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

İÇ VE DIŞ TALEBİN ETKİSİ

Önceki yılın aynı dönemine göre değişim (%)

2017 III. Çeyrek

Harcamalar Yönünden

 

Hane halkı tüketim harcaması

11,7

Devletin tüketim harcaması

2,8

Yatırım harcaması

12,4

İhracat

17,2

Üretim Yönünden

 

Tarım, ormancılık, balıkçılık üretimi

2,8

Sanayi üretimi

14,8

İnşaat üretimi

18,7

Hizmet üretimi

20,7

GSYH BÜYÜMESİ

11,1

 

GSYH rakamının iç detaylarına bir göz atalım.

Yukarıda grafikte görüleceği gibi 3. çeyrek büyümesinin motor gücünün iç talep olduğu aşikar.

Burada tüketimin şaşırtıcı gücüyle karşı karşıyayız. 3. Çeyrekte yüzde 11,7 büyüyen hane halkı tüketiminin dönemin büyüme hızına katkısı bir hayli yüksek.

Kamu tüketiminin ise bu çeyrekte büyümeye katkısı yuvarlak hesap yaptığımızda sınırlı kalıyor.

İç talebin diğer önemli kısmını ise yatırımlardaki gelişme oluşturmakta. Nitekim toplam yatırımların bu dönemde yüzde 12,4 büyümüş olması, 3. çeyrek gelişim hızına iyi bir şekilde katkı yapmıştır. Makine ve teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe nazaran belirgin bir artışa geçmiş olması işin memnun edici diğer bir kısmıdır. Buradan hareketle 3. çeyrekte yatırımlardaki büyüme sonucunda, inşaat ve makine - teçhizat dengesinde de bir iyileşmenin olduğunu ifade edebiliriz.

Dış talep kısmına baktığımızda ihracattaki güçlü artışın büyüme hızına yansımaya devam ettiğini açıkça görüyoruz. Bu dönemde yüzde 17,2 büyüyen mal ve hizmet ihracatının büyümeye olumlu bir katkı yaptığını görmekteyiz. Fakat ihracatın karşısına kuvvetli ithalat verisini koyduğumuzda, dış talebin etkisinin zayıfladığını ve net ihracatın büyümeye katkısının sınırlı olduğunu görmekteyiz.

Genel durumu özetleyecek olursak, zor dönemlerden geçmiş olan Türkiye ekonomisinin etkileyici bir hızla toparladığını ve bunu dünyaya açıkça göstermiş olduğunu ifade edebiliriz. Önümüzdeki dönem de büyümenin sürdürebilir şekilde devam etmesi için büyümenin olumlu yansımalarının yanında yarattığı bazı sorunları (bütçe açığı, cari açık, enflasyon v.b) göz ardı etmeden, güvenin ve istikrar ortamının korunarak makro ekonomik dinamiklerin genel sağlığı dikkate alınarak, yapısal sorunları çözüme kavuşturucu reformların hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

2 Yorum var.

Eyvallah Genç Üstad. Allah ferasetinizi artırsın. Çıtayı yükseltmeye devam. Bilen adamlar, karanlığı ışıtan yıldızlar gibidir. Yıldızlar olmasa zifiri karanlık olur. İnşaallah siz, parlayan bir yıldızsınız.

Amin cümlemizin. İyi dilek ve temennileriniz için çok teşekkür ederim.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 17.12.2017 - 20:15 -1,712-
Bu sayfayı paylaşın :