+A A -A

Daha Nice Kurban Bayramlarına

-A A +A

Bu günlerde bütün dünyada iman dolu gönüllerle, huzur içinde mübarek Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. Yalnız Türkiye olarak değil bütün İslam Âlemi, özellikle Hac Mevsimi olması nedeniyle mukaddes topraklarda milyonlarca Hacı tek bir Allah'a inanmanın sevgili peygamberimiz (s.a.s.)in gösterdiği hidayet yolunda olmanın sevinci içinde bu büyük günü kutluyor. Mübarek olsun.

 İçerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramına bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. 

Hac, kurban ibadeti ve bayram, bizleri Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer’in hayatına, İslâm tarihine ve Efendimizin örnek hayatına götürür.

Bayramlar, milletlerin başarı, zafer ve ortak sevinçlerin yaşandığı, insanların coştuğu, hayır ve iyilik duygularının doruğa ulaştığı güzelliklerin ve sevinçlerin paylaşıldığı günlerdir.

Bayramlar, neşe ve sürur günleridir. 

Bayramlar, neşe ve sürur günleridir.

Bayramlar Allah’a kulluk şuurunda olanlar için zikir ve ihsan ile geçirilmesi gereken müstesna günlerdendir.

Bayramlar, Allah'ı bir, peygamberi bir, kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı iman esaslarına inanan insanların günleridir. Müslümanların, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevinçlerini mutluluklarını paylaştığı mukaddes günlerdir. 

Bayramlar, müminler olarak bizlerin birlik ve beraberlik şuuruna ermemizin gerektiği kutlu günlerdir. 

 Bayramlar, birbirimize daha çok kenetlenmemize, kardeşlik hukukunun gereklerini hakkıyla yerine getirmemize vesile olan zaman dilimleridir. Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının, paylaşma ve infakın zirveye çıktığı günlerdir.

Bayramlar, Müslümanların arasının açılmasına ve toplumda birlik ruhunun zayıflamasına sebep olan kin, nefret, haset ve düşmanlık duygularının kalplerimizden sökülüp atıldığı bunların yerine sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının yerleştiği, dargınlıkların öfke ve husumetlerin sona erdiği ulvi günledir.

Bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğine ve dargınların, küskünlerin barışmasına vesile olduğu gibi, ölülerimizin bile sevinmelerine vesile olduğu günlerdir. Çünkü kabirler ziyaret edilmekte, ruhlarına “ Fatihalar” gönderilmekte dualar edilmektedir.

Bayramlar, İslam kardeşliğimizin yenilenmesine, daha çok yardımlaşmamıza, daha çok selamlaşmamıza, aramızdaki sevgi, birlik ve beraberliğimizin artmasına en güzel vesilelerdendir. Bunun için bu gibi güzel günleri yüce dinimizin bildirdiği fayda ve hikmetlere uygun olarak değerlendirmeliyiz. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi ahlakımızı koruyarak onları yaşatarak geliştirmeliyiz.

Bütün dünyada, din ve diyanetlerini, ırz ve namuslarını, vatan ve memleketlerini, can ve mallarını müdafaa ederken şehit düşen, bayrama yetişemeyen Müslümanlar da unutulmamakta, onlar için de Kur’an-ı Kerim okunup ruhlarına gönderilmektedir. 

Bayram, gün ve geceleri mübarek zamanlardan olduğu için, genç ve ihtiyar bütün Müslümanlara da dua edilmelidir.

Bayramlar, semavi ihsanların kullar üzerine sağnak halinde boşaldığı Allah’ın, insanları affettiği kıymetli zaman dilimleridir.

Dinimiz bütün Müslümanları tek bir vücut olarak kabul eder. İnsan vücudunun bir tarafında meydana gelen rahatsızlığı vücudun diğer kısımları hissettiği gibi, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir Müslüman’ın karşılaştığı sıkıntıyı da diğer Müslümanların yüreklerinde hissetmesi gerekir. Bu Müslüman olmanın en temel şartlarındandır. 

Bayramlar, sevgi, saygı, coşku ve hayırseverliğin zirveye ulaştığı kutsal günlerdir. Bu nedenle birbirimizi sevmeli birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Çocuklarımızı da sevmeli ve sevindirmeliyiz.

Kurban Bayramı, Hz İbrahim ve İsmail’den günümüze kadar, bir fedakârlık bir hasbilik ve teslimiyet sembolü olagelmiştir.

         Kurban, sadece belirli şartları taşıyan hayvanın kesilmesinden ibaret değildir. Kurban, tarihin derinliklerinden gelen ve bizlere nice manaları haykıran bir ibadettir. Kurban, insanlığın kendisiyle Âdem’in evlatlarında ihlas, İbrahim’de sadakat, İsmail’de teslimiyet sınavına tabi tutulduğu hikmetli bir ibadettir.

          Müminin, mal-mülkten, makam ve mevkiden, bir anlamda her türlü esaretten uzaklaşarak Rabbine yakınlaşmasının adıdır kurban. Kurban, Rabbin rızası için nefsin her türlü heva ve hevesini, gayr-ı meşru isteklerini terk ederek Yüce Mevla’ya İsmail misali kurban oluştur.

Kurban Hz İbrahim (a.s) ile özdeşleşmiş bir teslimiyet ve sadakat senbolüdür.

Kurban Hac esnasında, hemen her yerin umumi lisanı olan Tekbir”ler ve telbiye”lerle en gizli düşüncelerimizi ilan ederek adeta bir mahşer provası gibidir.

Kurban Bayramı, fedakârlık tevekkül ve teslimiyet taliminin yapıldığı bir mevsimdir.

Kurban, ibadet niyeti ile belirli bir vakitte kurbanlık hayvanı kesmektir. Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vaciptir. Hicretin ikinci yılında 

emredilmiştir

Kurban, Allah yolunda gösterilen bir fedakârlık, O'nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. 

Kurban Bayramı, Allah’ın Halil İbrahim ve oğlu İsmail’in başından geçen “ Allah ile dostluk” imtihanlarının hikmet dolu hatıralarıyla ümmet-i Muhammed’e lütfedilmiş bir bayramdır. 

Kurban Bayramı, Hz İbrahim’in, beşeriyeti temsilen bir kere daha tabi tutulduğu ve bir model olarak sınavı başarmasıdır. Amaç, Hz. İsmail’in canını almak değil, amaç, Allah’tan başka hiçbir şeyin daha sevgili daha değerli, daha kabule şayan olmadığını ortaya çıkarmak, bunu fiilen kanıtlamaktır.

Sevgili peygamberimiz:(s.a.s) «Bir Kimse mali imkânları müsait olduğu halde kurban bayramında kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.» (1) buyurarak kurban kesmenin önemli bir ibadet görevi olduğunu belirtmiştir.   

      Cenabı Allah: “Unutmayın ki onların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir. Lakin O'na ulaşacak tek şey kalplerinizde beslediğiniz takvadır."(2) Buyurmaktadır

Bayramların, gündüzü ve geceleri mübarek zamanlar olduğu için, tüm insanlık ve Müslümanlık âlemi için dua edilmelidir. 

        Bayramlar, sevgi, saygı, coşku ve hayırsesrliğin zirveye ulaştığı kutsal günlerdir. Bu nedenle birbirimizi sevmeli birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Çocuklarımızı da sevmeli ve sevindirmeliyiz.

Bütün bayramların bayram gibi yaşandığı, barış ve mutluluğun egemen olduğu, savaş, terör ve yoksulluğun geride kaldığı bir dünya için bayramların birer imkân olması temennisiyle, Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını Cenabı Allah (c.c) dan diler, daha nice birlik, kardeşlik, barış içinde mutlu bayramlara.

İslam Coğrafyasındaki işkence ve zulümlerin son bulması için dua ediyor ve Kurban Bayramının buna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor daha nice Kurban Bayramlarına diyor, Bayramımız mübarek olsun. Selam ve dualarımızla.

Yazımı Alvarlı Efe Hazretlerinin bayram ile ilgili bir şiiri ile son vermek istiyorum

Can bula cânânını 
Bayram o bayram ola 
Kul bula sultanını 
Bayram o bayram ola. 

 
Hüzn-ü keder def ola 
Dilde hicap ref ola 
Cümle günah af ola 
Bayram o bayram ola. 
 
Lütfi ya lütfü kerim 
Erişe rahmü-rahim 
Bermurad ede fehim 
Bayram o bayram ola.(3
)
         
Alvarlı Efe Hazretleri

 

           Kaynaklar:

(1) İbn-i Mace, Edahi -2 
(2) El-Hac Suresi; Ayet 37 
(3) Alvarlı Efe Hazretleri

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 14.09.2016 - 23:44 -995-
Bu sayfayı paylaşın :