+A A -A

FETÖ zihniyeti’yle mücadele etmeden FETÖ’yle mücadele edilemez!

-A A +A
FETÖ kadar tehlikeli, başka bir olgu zuhur etmeye başladı: FETÖ zihniyeti bu.
 
FETÖ'yle etkin bir şekilde mücadele edebilmenin önündeki en büyük engel, işte bu FETÖ zihniyeti.

FETÖ zihniyeti, her yere sirayet ediyor... Sirayet ettiği her yeri çölleştiriyor, kurutuyor, ruhsuzlaştırıyor...

FETÖ zihniyeti, FETÖyle mücadelenin önünü tıkıyor.

Artık şunu görelim: FETÖ'yle mücadele etmenin en etkili yolu, FETÖ zihniyetiyle mücadele etmekten geçiyor.

FETÖ ZİHNİYETİ NEDİR?

FETÖ zihniyeti ne, peki?

Özlü bir şekilde, tek bir kelimeyle tarif etmek gerekirse, FETÖ zihniyeti, Makyavelizmdir.

Makyavelizmin tek kutsalı vardır: Çıkar.

Makyavelizmin tek yöntemi vardır: Çıkarı koruyabilmek için her yolun, her aracın meşrû görülmesi.

Makyavelizmin tek sonucu vardır: Kişinin çıkarından başka kutsal tanımaması, bütün kutsallarını yitirmesi.

Daha da vahimi, çıkarperestliğin yani FETÖ zihniyetinin normalleşmesi...

FETÖ ZİHNİYETİ: MÜNAFIK TİPİ

FETÖ zihniyeti nasıl işliyor peki?

FETÖ zihniyetiyle hareket eden kişiler, her renge, her şekle, her kalıba girebiliyorlar kolayca... Kendilerini gizlemesini çok iyi biliyorlar...

Kolaylıkla karaktersizleşebiliyorlar...

Nifak tohumları ekmekten hiç çekinmiyorlar...

Fitne-fesat çıkarmak, her tür provokasyona başvurmak, çıkarlarını zedeleyeceği düşünülen herkesi fişlemek, şişlemek, tekmelemek, kumpas kurmak, yalan söylemek, iftira atmak, çamur atmak, kaset, şantaj, montaj gibi yöntemlerle en aşağılık karakter suikastları gerçekleştirmek, önlerinde engel olarak gördükleri herkesi linç etmek...

O yüzden FETÖ zihniyetiyle hareket eden kişiler, önlerine çıkan herkesi silindir gibi ezip geçmekte hiç bir şekilde tereddüt göstermiyorlar.

Tam bir münafık tipiyle karşı karşıyayız, anlayacağınız...

FETÖ'YLE MÜCADELENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: FETÖ ZİHNİYETİ

FETÖ zihniyetiyle hareket eden kişiler, tastamam Yahudi psikolojisiyle hareket ederler, her şeyden önce, kraldan çok kralcı geçinirler...

Amaçları, gücü ele geçirmektir. Gücü kutsarlar.

Güç derken sadece siyasî güçten sözetmiyorum burada. Her tür gücükastediyorum. Özellikle de maddî gücü: Amaçlarına ulaşmak için masa'yı, kasa'yı ve nisa'yı ürpertici şekillerde kullanmaktan çekinmezler.

FETÖ zihniyetiyle hareket eden kişiler, gücü ele geçirince de, herkesi kendi güçlerine boyun eğdirirler ve güçlerine boyun eğmeyen herkese kan kustururlar.

Sözün özü: FETÖ zihniyetiyle hareket eden kişiler, çıkarlarını pekiştirmek, güçlerini korumak için her tür gayr-ı meşrû yola başvurmakta hiç bir sakınca görmezler!
 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 14.05.2017 - 11:48 -1,212-
Bu sayfayı paylaşın :