+A A -A

Fıtrat ve Şahsiyet

-A A +A

FITRAT doğuştan getirdiğimiz bize tahsis edilmiş bize biçilmiş fizik biyolojik özellikler ile duyular hisler ve de akli melekelerden oluşan genetik kodlamalar olan zaman ve mekan dilimi içindeki kavmi özelliklerimizdir.

Fıtrat NÖTÜR bir gerçeklik olup bu genetik kodlamaların tümüne İSLAM “ıztırari KADER” demektedir.

Zorunludur kaçınılmazdır zaman mekan ve de kavmiyet temelli olan ve doğuştan gelen ete ve kemiğe bürünmüş bu genetik yapıya TAKDİR denir ki mukadder olana RAZI gelmek anlamına gelmektedir.

Boy bos renk cinsiyet kavmiyet zaman mekan akli ve duyusal melekelerimiz elbetteki övünülecek ve sahiplenilecek bir müntesipliktir ancak asla ÜSTÜNLÜK taslanacak ve üzerine ideolojik kurgularla hakimiyet tesis edilecek ve de bir toplum düzeni haline getirilecek bir akide bir dünya görüşü değildir.

Böyle anlaşılır ve uygulanır olduğunda bunun adına IRKÇILIK denilir, günümüz tabiri ile FAŞİZM denilir ki insanlığın ezeli baş belası olagelmiştir.

Buraya kadar kısa ve özetle anlatmaya çalıştığımız bu FITRAT gerçekliği kelimenin tam anlamı ile İNSAN olmanın bir gereği ve de insana verilmiş NİMETLER zinciri ve de sırtına yüklenmiş EMANETLER sorumluluğundan başka bir şey değildir.

Demek istiyoruz ki sahip olduğumuz tüm fıtri özellikler ve güzellikler bize tahsis edilmiş birer nimet.

CAN benim değil mi ki İstediğimi istediğim şekilde yaparım asarım keserim diyemeyiz. Bizim sandığımız şeyler CAN emanetidir israf edilemez, ifsat hiç edilemez, kötüye kullanılamaz, istismar edilemez

ŞAHSİYET ise iman, ahlak, duygu ve düşünce yüklü davranışlarımızdan oluşan İRADİ bir seçim ve iradi bir tercih şuurlu bir dünya görüşü bilinçli bir hayat tarzıdır.

Bu bölüm tamamen İNSAN için “ihtiyari alandır” ki buna da İSLAM “iradi KADER” demektedir.

Bir tercihtir bir seçimdir. Zorunluluk yoktur, icbar yoktur, cebir yoktur ki insan İRADESİ her zorluğun üstesinden gelecek donatıda çok güçlü kılınmıştır. İrade ortaya konulduğunda yapamayacağı iş aşamayacağı engel yoktur. Yeter ki insan istesin çaba göstersin “esbabına tevessül etsin”. Mutlaka amacına ulaşacak, bir başarı öyküsü ortaya koyacak ve hikayesini de yazacaktır.

İnsan için ŞAHSİYET doğuştan getirdiği tüm fıtri özelliklerinden ve güzelliklerinden öte ve üstün bir iman ve akide özelliğidir ki insanın tüm akli duyusal ruhsal melekelerini sevk ve idare eder, insan davranışlarını şekillendirir, ahlaki disiplinlerini oluşturur ve bir hayat tarzı inşa eder.

Bunun için denilmiştir ki İMAN ve ŞAHSİYET bir eleştiri konusu yapılamaz.

Çünkü insanı İNSAN yapan iman ve şahsiyetidir.

Hatalar yanlışlar eleştirilir eksik ve gedikler hatırlatılır ve de giderilir, tamir edilir ancak İMAN ve ŞAHSİYET bir hakaret konusu yapılıp tahkir edilemez.

Bir GÖNÜL kırıldığında bir KALP incitildiğinde tamiri imkansız değil ancak çok zor. Bir kristalin orijinal haline çevrilmesinden çok daha zordur zaman ister fedakarlık ister sabır ister itina ister hassasiyet ister.

Canım ne çekerse yaparım kimseyi takmam kimseyi dinlemem herkesi her şekilde her ortamda ulu orta eleştiririm diyemez buna hakkı da yoktur yetkisi de yoktur haddi de değildir.

Bu nedenle demekteyiz ki; Karşımızda sadece etten ve kemikten oluşan bir BİYOLOJİK yapı yoktur.

Karşımızda inanan düşünen hisseden CAN yüklü RUH yüklü AHLAK yüklü EMANET yüklü iradi bir varlık vardır ki bunun adına biz ŞAHSİYET demekteyiz.

Elbette ki;

FITRAT bize emanettir fıtrat üzere bizlere imkan ve kabiliyetler tahsis edilmiştir ki insani sorumluluklarımızı yerine getirebilelim diye bir iradi tercih yaparak iman akide ve ahlak üzere bir şahsiyet oluşturabilelim bir hayat tarzı kurabilelim diye.

Netice olarak;

İNSAN fizik dünyanın bir parçası sosyolojik dünyanın bir aktörü metafizik alemin bir yolcusu ve de gayp aleminin de yegane iradi muhatabıdır.

MEDENİYET yolculuğumuzun zaman mekan ve sosyolojik tünelinde fıtrat temelinde oluşan iman ve şahsiyet kavramlarına dikkat çekmek istedim.

Asıl olan yolda olduğumuzu yolcu olduğumuzu ve de yolda yoldaş inançta ve belde gardaş olduğumuzu asla unutmayalım isterim.  

Vesselam.

 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 15.05.2017 - 12:38 -438-
Bu sayfayı paylaşın :