+A A -A

Hakikat neresi, siyaset nereye düşer?

-A A +A

Bendeniz, az da olsa, yazdığım siyasî yazılarda bile, hâdiselere siyaset açısından değil, hakikat açısından baktım hep.

 
Çünkü siyaset kurucu bir kaynak değil, koruyucu bir barınak olabilir, yol açabilir sadece... Hakikatin yani kurucu kaynağın ışığında, elbette.
 

O yüzden ülkemizde, medeniyet coğrafyamızda ve dünyada yaşanan sorunlara, Müslümanca idrak ve düşünme melekelerini harekete geçiren, bütünlüklü, kuşatıcı medeniyet perspektifiyle yaklaşıyorum her zaman.

VAROLUŞSAL SORUNLARA MEDENİYET ÖLÇEĞİNDE ÇÖZÜMLER ŞART

Siyaseti değil hakikati önceliyorum her yazımda.

Bunun iki nedeni var:

Birincisi, siyaset araçtır. Aslolan hakikattir, gerisi teferruattır.

Türkiye’nin asıl sorunları siyasî, ekonomik sorunlar değil, köklü, varoluşsal, medeniyet çapında sorunlardır.

Türkiye’nin sorunları niceliksel değil, niteliksel sorunlardır yani.

Siyasî ya da ekonomik gibi görünen sorunların hepsi de, sonuçtur.

Sonuçlardan yola çıkarak, köklü bir sorunu aslâ çözemezsiniz. Bırakınız çözmeyi, sorunu doğru teşhis edemez, kalıcı çözüm önerileri geliştiremezsiniz.

Köklü sorunlara, geçici (sadece sonuçları eksene alan) çözüm önerileri geliştirmek, asıl sorunu atlamakla, dolayısıyla sorunun kaynağını, nedenini görememekle sonuçlanır.

Kalıcı sorunlara geçici çözüm önerileri geliştirmek, sorunları daha da derinleştirir, kangrene çevirir ve içinden çıkılamaz hâle getirir.

Sözgelişi, eğitim sorunu, kültür sorunu, şehircilik, medya ve gençlik sorunları, bu toplumun hem geçmişiyle hem de geleceğiyle ilgili köklü, varoluşsal ve medeniyet çapında sorunlardır.

Bu sorunları hem kavrayabilmek hem de hâl yoluna koyabilmek için, önce içinde yaşadığınız çağı çok iyi tanımak zorundasınız; çünkü içinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız, sürgit tanımlanırsınız ve tanıyamadığınız bir çağı değiştirme iddiasında bulunamazsınız.

Çağrı’nızın çağını kurabilmesi, çağrı’nızın sunduğu bakış açılarıyla / usûlle çağa bakabilmenizle ve çağın sorunlarını da, kendi sorunlarınızı da sarahate kavuşturabilmenizle doğru orantılıdır.

Devamı için tıklayınız...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 12.06.2018 - 13:47 -180-
Bu sayfayı paylaşın :