+A A -A

Hayatın Öğretisi

-A A +A

                Derviş YUNUS hayatını dört kelime ile ifade ederek “Ham idim yandım piştim oldum” diyerek ne de güzel özlüce özetlemiş.

                Ben de HAYAT kitabı “VAHYİ ilahi olan KUR AN ın” nüzul esasına göre inen ayetler ve de tertip edilen sureleri dikkate alarak Hayatın ÖĞRETİSİ hakkında küçük bir analiz yapmak istiyorum.    

                Söz konusu KUR AN olduğunda malum un ilamı olan şeyleri söyleyeceksin diyebilirsiniz.

 Çünkü maşallah çeyrek asırdır İSLAM toplumları bireyleri olarak hemen herkes KUR AN ve ayetleri hakkında allame kesilmiş durumda olduğunu iddia ettiklerinden dolayı böylesi bir cümle kurmak durumunda kalmış oldum.

                Her şeyden önce ilim ve hikmet sahibi ve irfan ehli olan her kese ve her kesime derinden saygı duyduğumu ifade etmek isterim.

                Mülkün hakimi ve sahibi olan ALLAH cc yarattığı her varlığın hayatlarının ŞİFRELERİNİ de hem Kevni olarak ve hem de yazılı ve sözlü hitap şekli olan VAHİY inzali ile muhataplarına sürekli kesintisiz açık ve net olarak beyan buyurmuştur.

Böylesi bir HÜKÜM cümlesinden hareketle biz burada aslı sözlü hitap olan ve NEBİ NİN kalbinden harfler ve sesler şeklinde yazılı metine çevrilen KUR AN ı hakimin nüzul esasına göre ilk ÜÇ suresindeki hayatın ÖĞRETİSİNE dikkat çekmiş olacağım.

A.      Nüzul esasına göre inzal olunan ilk sure “ALAK” suresidir.

Mealen ilk beş ayetin şifreleri:

1.       “OKU Rabbi nin ismi ile OKU O ki yarattı

2.       İNSAN ı “alaka” dan yarattı

3.       OKU Rabbin kerem sahibidir

4.       O ki KALEMLE yazmayı ÖĞRETTİ

5.       İNSAN a bilmediklerini ÖĞRETTİ…” ila ahiri ayetler devam ediyor.

ALAK suresindeki ilk EMİR formatı ÜST üste üç kez OKU emri ile insanın ve varlığın YARATILIŞINA ve de RAB olan ALLAH ın KEREM sahibi olduğuna dikkat çekiyor. KEREM sahibidir çünkü insana “KALEMLE yazmayı” ÖĞRETTİ ve de insana BİLMEDİKLERİNİ öğretti.

Bu ilk beş ayette ki hayatın İLK ÖĞRETİSİ “insanın kendisini ve de varlığın yaratılışını OKUMASIDIR”. Buradaki okuma biçimi bir yazılı metnin okuması değildir. Duyular ile yapılan bir gözlemdir derin bir enfüsi ve afaki tefekkürdür idraktir kavrayıştır. İşte “nefsini bilen RABBİNİ bilir” cümlesi buradan mülhem söylenmiştir.

İkinci ÖĞRETİ “KALEMLE yazmak ve insana BİLMEDİKLERİNİ öğretmesi” dir. Şöyle söylenegelmiştir. İSLAM “Söz” medeniyetidir diye. Elbette ki bu cümle doğrudur ancak eksiktir. Çünkü VAHYİN aslı elbette ki SÖZ dür önce SÖZ vardır o da vahyi ilahi nin KELAMI dır. Ancak bu SÖZ sahibine aittir. Bize düşen bu SÖZLÜ HİTABI öğrenmemizdir içselleştirmemizdir. Bunun yegane yolu da KALEMLE yazı ile yazarak bilmediklerimizi öğrenme yöntemidir.

Onun için denilmiştir ki “söz uçar YAZI kalır” diye. Çünkü yazı gelecek nesillerin HAFİZASINI teşkil edecektir ve de en kıymetli BİLGİ mirasıdır KALEM ve YAZI.

B.      Nüzul esasına göre inzal olunan İKİNCİ sure “MÜZZEMMİL” süresidir.

Mealen ilk beş ayetin şifreleri:

1.       “Ey elbisesine bürünen

2.       Geceleyin KALK az uyu

3.       Yarısından az uyu

4.       Ya da yarısından fazla uyu KUR AN ı yavaş yavaş tane tane OKU

5.       Çünkü BİZ sana AĞIR bir SÖZ vahy edeceğiz”.

Bu ilk beş ayetin ilk ÖĞRETİSİ “geceleyin KALK emri” dir. Gecenin tamamının UYKU halinde geçirilmesi büyük bir kayıp olarak nitelendirilmektedir. Çünkü GECE tefekkürün en çok canlı olduğu bir bölümü vardır ki tüm ilham o vakitlerde insana gelmektedir.

İkinci ÖĞRETİ ” KUR AN ın ağır ağır tane tane sindirilerek anlaşılarak idrak edilerek üzerinde düşünülerek AKLEDİLEREK okunmasıdır ki bundan böyle VAHİY sürekli olarak hayatın AKIŞINA göre devam edecek ve de yepyeni bir HAYAT tarzının inşasında TOPLUMSAL bir sorumluluk yüklenmiş olunacaktır.

Bunun için denilmiştir ki “taç giyen baş akıllı olur” diye bu sözden maksat SORUMLULUK yüklenin insanların CAHİL olmamaları gerekiyor çünkü BİLGİ her şeyin inşasının en temel MAYASI ve de harcıdır.

C.      Nüzul esasına göre inzal olunan üçüncü SÜRE “MÜDDESSİR” suresidir:

Mealen ilk beş ayetin şifreleri:

1.       “Ey örtünen

2.       KALK UYAR

3.       RABBİNİ tekbir et

4.       Elbiseni TEMİZLE

5.       Manevi PİSLİKLERİ terk et”.

Bu ilk beş ayetin ilk ÖĞRETİSİ “UYARI için HAREKETE geçmesidir ki UYARI insanların ŞİRK ten KÜFÜR den NİFAK tan ahlaksızlıktan hukuksuzluktan adaletsizlikten zulümden hileden aldatmacalardan kısaca insanlığın BUHRANI nın sebepleri olan ne kadar KİRLİ işler ameller eylemler var ise hepsinden TEMİZLENMESİ amaçlanmaktadır.

İkinci ÖĞRİETİ “Temsil makamıdır ki toplumsal SORUMLULUK yüklenin öncü önder kişiliklerin başta KILIK ve kıyafetleri ile ilgili bir uyarı ve hemen arkasından MANEVİ kirlerden temizlenilmesi AHLAKEN güzelleş ilmesi istenmektedir.

                İŞTE “hayatın ÖĞRETİSİ” Nüzul esasına göre inen ilk ÜÇ sürenin ilk beş ayetinde ŞİFRELENMİŞTİR.

                Özet olarak ifade etmemiz gerekiyor ise:

a.       OKU “kendini oku varlığı oku ve hayatı keşfet”

b.       YAZ “ancak yazı ile dir ki insan ve toplumsal hayat FELAH bulabilir”

c.       İÇİNE kapan “iç barış için iç aksiyon iç mücadele enfüsi bir derinlik”

d.       DIŞINA açıl olarak “dış barış varlık ile tüm fiil amel ve eylemlerin ilmi ahlaki ve hukuki temellerinin inşası için ve “yepyeni bir hayat tarzı” için gerekli MÜCADELE nin verilmesi dış aksiyon dış mücadele afaki bir kavrayış ve kucaklayın hali”

 Derviş yunus bu nedenle tüm hamlığın yanarak pişerek olgunlaşarak giderileceği gerçeğini işte bu ilk sürelerden mülhem ifade etmektedir diye düşünmekteyim. İşte hayatın ÖĞRETİSİ benim anladığım ve de uygulamaya çalıştığım kadarı ile böyle gözükmektedir.

Böylesine özlü bir ifade ile “HAYAT YÖNTEMİ” hayat tarzı olarak RABBİMİZ tarafından kullarına muğciz olarak ÖĞRETİLMEKTE ve de uygulanması EMİR sığasından geldiğinden istenmektedir.

Vesselam

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 19.06.2017 - 17:08 -511-
Bu sayfayı paylaşın :