+A A -A

İmparatorluk Politikalarında Teo-stratejiler ve Türkiye

-A A +A
 
Uluslararası politik, ekonomik, kültürel ve diplomatik mücadelede dinin yeri nedir? Çoğu kere politika, dine ve kutsala bürünerek hem gerçek amacını gizler hem de dünyamıza el koyar. Osmanlı Devletinin çöküş sürecine girişinden günümüze kadar batı dünyasının izlediği politikalarda dinin her zaman özel bir yeri olmuştur. Politik ve diplomatik başarı üç ilahi dinin kontrol edilmesine bağlanmıştır. Bir taraftan üç ilahi dini kontrol altına almanın diğer taraftan da "ekümenik - misyon" kavramları üzerinden Tanrının planını gerçekleştirmenin ne gibi politik oyunlara ve stratejik derinliğe ihtiyaç duyacağı ortadadır.
 
Teo-Strateji;
Uluslararası güç politikaları-din ilişkisini açıklığa kavuşturmaktadır. Dünya-Sistemleri ve din arasındaki ilişkinin mantığını çözümlemektir.
Teo-Strateji;
Egemen Güçlerin;
Dini değerleri, kültürel bilinci, ortak tasavvur biçimlerini, kutsal sembolleri ve mitleri politik dille güç unsuruna dönüştürme, farklı inanç ve kültürel havzaları yönlendirme, hedef toplumları din üzerinden istikrarsızlaştırma, çalıştırma ve parçalama, yine hedef toplumları kutsalın dilini kullanarak kendi ekonomik ve politik kurallarına bağlama, politik hedeflerini gerçekleştirmek için kutsal ağ inşa etme, farklı nedenlerle uyguladıkları politikaları dinle meşrulaştırma faaliyetlerini ve yöntemlerini çözümler.
 
İsteme Adresi:
Strazburg Caddesi 44/10 Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0312 230 56 17
Gsm: 0553 198 19 76
Fiyatı: 20TL
 
Sayfa Sayısı: 368
Baskı Yılı: 2016
Gözden Geçirilmiş 5. Baskı
AY YAYINLARI, ANADOLU EĞİTİM, KÜLTÜR ve BİLİM VAKFI
 
Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 28.12.2016 - 10:41 -647-
Bu sayfayı paylaşın :