+A A -A

İnkişaf

-A A +A

Evrende her şey “kün fe ye kün”

Akış ve oluş

Ölçü denge nizam

Varlık: Su toprak ateş hava

Tohum: ağaç meyve

Bitki hayvan bakteri

Olağanüstü bir eko sistem

Kozmik düzen

Ahenk ve denge halinde

İNSAN

Duygu düşünce

His heyecan

Ruh akıl irade

TOPLUM

Kültür sanat kolektif irade

Varoluş sırrı

Hak ediş yasası

Dünya ve ahiret

Adaletin tecellisi

Her şey

Zulümattan kemalata

İnkişaf halinde

Kötü çirkin zarar

İyi güzel fayda

Hayatın devinimi

Varlığın akış ve oluşu

Benliğin istikameti

İnkişaf ve Kemalat

Takdirde her şey

Zıddı ile kaim olmakta

Varlık yokluk

Eril dişil pozitif negatif

Gece gündüz

Soğuk sıcak

Renkler ve tatlar

Fıtrat eşyanın tabiatı “ıztırari kader”

Bir denge içinde

İnsana hürriyet ve irade

İnsana ruh ve benlik

Önünde tercihler

Orta yol “sıratım müstakim”

Ruhun kemalatı

Nefsin itminanı

İradenin imtihanı

Maddenin inkişafı “Sünnetullah”

Doğru yanlış

Hayır şer

Adalet zulüm

İsraftan tasarrufa

İfsattan ıslaha

Fesattan felaha doğru fiiller akıp gitmekte “ihtiyari kader

Ve

İnkişaf

Sabiteler ve değişkenler

Usul ve füru

Vahiy ve Risalet: ilahi yasının üstünlüğü ve risale tin modelliği

Emir ve nehiy

Haram ve helal

Mağruf ve münker

ALLAH ulûhiyet

Kul ubudiyet

RAB mürebbi

İman itminan

Dünya imtihan

Akıl bilgi

İnsan irade

Zaman tarih

Mekân varlık

Kültür örf

Ahlak disiplin

Bilim teknoloji müşahede araştırma

Medeniyet yaşam tarzı

Devlet: Adalet şura emanet ehliyet ve maslahat

Maslahat: can akıl din aile mal ve ticaret

Dava Millet ve İslam

Acılar ıstıraplar dertler cefalar

Mallar canlar ve evlatlar

Üreme ve üretim hayatın esası

İhtiyaçlar ve zaruretler

Taklit inkâr ve taassup

İman ihlas ve salihat

Evrende her varlık

İnkişaf halinde

Hepsi tesbihat

Hepsi kulluk

Hepsi imtihan

Fizik dünya sosyolojik dünya metafizik dünya

Arzın halifesi İNSAN

Âlemlerin RABBİ olan

Rahman ve rahim olan ALLAH A Hamd ederim

Bilirim bu

Dünyaya

BEN Niye geldim.

 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 24.12.2017 - 17:04 -782-
Bu sayfayı paylaşın :