+A A -A

İslam Ümmeti Yekvücut Olmalıdır!

-A A +A

Günümüzde İslam ümmeti olarak imamesi kopmuş tesbih misali bir yana dağılmış ve savrulmuş durumdayız. Biliyoruz ki tesbih tanelerini bir arada tutan imamedir. İmame yoksa tesbih de yoktur.

Şuan İslam coğrafyasına baktığımızda görünen ve hissedilen barut kokusu, kan ve gözyaşıdır. Her geçen gün emperyalist güçler tarafından fitne tohumları atılmakta  ve insanlığın akıbeti kötüye doğru gitmektedir.

İslam coğrafyasının bu durumda olmasının en temel sebebi; ümmet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamamızdır.

Halbuki İslam'da birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik vardır. Allah (cc) Kuran'da "Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız (birbirinizle dost olmazsanız) yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur." (Enfal Suresi, 73) diyerek yeryüzünde bozgunculuğun, fitnenin son bulması için iman edenlerin birbirleriyle dost olmaları, ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bildirmiştir.

Allah(cc)'ın emrine uymak bütün Müslümanların sorumluluğudur. İslam dünyasının, Müslümanların birlik olması ve tek çatı altında toplanması için gerekli somut adımları atması gerekmektedir. Ayrılığın yıllardır şahit olduğumuz gibi İslam dünyasına hiçbir faydası yoktur. Müslümanların gücü, kuvveti ve menfaati birlik içerisinde olmaktan geçmektedir. Ayrıca Kuran'a göre müminlerin birlik olmaları farz kılınmıştır.

"Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz." (Al-i İmran Suresi, 103)

"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz." (Hucurat Suresi, 10)

"Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir." (Enfal Suresi, 46)

"Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır." (Şura Suresi, 39)

"Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehd edenleri (mücadele edenleri) sever." (Saff Suresi, 4)

Yukarıdaki ayetlerden de açıkça anlaşılacağı gibi Müslümanların birlik olmaları, çekişip tartışmamaları, birbirlerinin velileri ve dostları olmaları, birbirlerini her koşulda koruyup kollamaları, birbirleriyle istişare halinde olmaları ve birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf halinde küffara karşı her anlamda mücadele etmeleri emredilmiştir.

Günümüzde gerçek anlamda bir İslam Birliği'nin olmaması, Müslüman ülkeler arasında ayrılık ve dağınıklık olması, Müslümanların kendi aralarındaki çatışmalara karşı İslam dünyasından ortak bir ses yükselmemesi, mazlum Müslüman halkları çaresiz ve savunmasız bırakmaktadır. Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve daha pek çok yerde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ihtiyaç halinde zulümden kurtulmayı beklemektedir.

Artık İslam dünyası ayrılık ve farklılıkları bir kenara bırakarak, dünyayı sömüren, küffarı davası edinmiş emperyalist güçlerin oyunlarına karşı yekvücut olarak mücadele etmelidir.

Bir Hint atasözü, "Kişi düştüğü yerden ayağa kalkar" der. Müslümanlarda yaptıkları hataları ve nasıl düştüklerini anladıklarında tekrardan ayağa kalkacaklardır.

İslam ümmeti olarak bizim davamız İslam davasıdır.

İslam davası hak davadır.

Unutulmamalıdır ki!

Necip Fazıl'ın dediği gibi "Üzülme davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır."

Bizler yeter ki Allah (cc)'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere olan mesajını anlayıp, idrak edip ve hayatımıza tatbik edelim.

İşte o zaman zafer günleri bizlere nasip olacaktır.

Vesselam...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 04.02.2017 - 10:07 -934-
Bu sayfayı paylaşın :