+A A -A

Kavramları değil, içimizi çürütmeye çalışıyorlar

-A A +A

“Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez” değiştirmez”   (Kuran-i Kerim; Ra’d Suresi, âyet:11)

İşaret edilen değişim, olumlu veya olumsuz yönde olabilir. Değişimi yaratan Allah’tır; lakin toplumun yönelmesi ve tercihinin sonucudur.

Bu gerçekten hareketle haklı davalar, ehil olmayan insanların elinde haksız davalar noktasına geldiği gibi güzel isimler ve güzel kavramlar da kötü davranışların ifade tarzı haline gelirse o güzellikler toplum gözünde kötü olarak algılanır.

Tarihten birkaç örnek:

1-Hz. Hamza’yı şehit eden ve daha sonra Müslüman olup sahabe halkasına katılan siyahî adamın adı Vahşi idi. Yaptığı o kötülükten sonra adı kötülüklerin ve yırtıcı hayvanların adı oldu. Kimse o tarihten itibaren ne vahşi olmak istedi, ne de çocuğuna Vahşi adını verdi.

2-Selçuklu veziri Sadettin Köpek, öylesine kötülükle anılmıştır ki “köpek” kelimesi Türkçede en az 500 sene öncesine kadar güçlü kuvvetli anlamına geliyordu.  Kelime,Türkçede “it” olarak anılan hayvana isim olmuştur. Ama tarihin kötülediği bu adamın adı itlere verildi. Kimsenin “köpek” adını alması şöyle dursun  “köpek” lafı bir hakaret kelimesi haline geldiğinden o ismi anmadan önce “affedersiniz” denilir.

Günümüzden örnekler:

3-Tarihimizin en kanlı ve en hain ihanetini yapan Fetö terör örgütünün başının adı (haşa sümme haşa) Fethullah olduğu için bundan böyle kimse çocuğuna Fethullah ismini vermez. Oysaki Allah’ın ismine izafeten kullanılan bir isimdir.

4-Rahmetli Kemal Sunal’ın filmlerde canlandırdığı İnek Şaban karakterinden sonra belki çok kimse mübarek olan Şaban ayının ismini çocuğuna vermek istememiştir.

5-Hizbullah “Allahın askerleri, topluluğu”  anlamına geldiği halde  (Kuran’da Hizbullah ve Hizbuşşeytan tanımlamaları var) terör ve şiddet eylemlerini benimsemiş bir örgüt olarak algılandığından artık Müslümanlar,  “Biz Hizbullahız” demeye cesaret edemiyorlar. Hele ki Emperyalizmin kuyruğu akı kara karayı ak gösteren, gerçekleri ters yüz eden bağımlı ve güdümlü bir medyası varken. Karacahil din düşmanları varken…

6-Feto’nun iğrenç kancıklığı nedeniyle kullandığı cihat, cemaat, imam gibi kavramları neredeyse endişe ile kullanır hale geldik. Zira bu İslamî kavramlar tarih boyunca istismar edilerek içi boşaltılmaya çalışıldığı gibi günümüzde de zirve yapmış bulunuyor.

Başka bir örnek:

7-Altın ve gümüş insanlık tarihindeki dünyevi değer olarak zirve kıymet noktasını koruyor. Herkes bu iki güzel ve nadide madene sahip olmak ister. Birçok eşyada altın veya gümüş renklerini bir büyük zevkle seçer.

Benim memleketim olan Konya’nın Kulu ilçesinde Gümüş adında akıl fukarası, dilencilik yapan, üstü başı kir pas içinde bir kadın vardı. (rahmetli oldu)

“Gümüş” deyince herkes onu hatırlar. Bu nedenledir ki kimse çocuğuna Gümüş adını vermez.

Eminim ki örnekleri siz de çoğaltabilirsiniz.

İYİYİ KÖTÜ GÖSTERME ÇABALARI

Yerli, milli, İslami ve insani olan ne varsa onu kötüleyip hayattan atmak; kötü ne varsa onu allayıp pullayıp topluma enjekte etmek için gazeteler, dergiler, kitaplar, radyolar, televizyonlar, reklamlar hayâsızca ve saygısızca davranışlar sergileyerek var gücüyle çalışıyorlar.

Allah aşkına televizyonların evlendirme programları, çeşitli oyun yarışmaları, kayıp arama programları, magazin programları ne işe yarıyor? Toplumu üretken, kanaatkâr, saçıp savurmayan, saygılı bir toplum haline mi getiriyorlar?

Trafik kurallarını, çöp ve çevre temizliğini, büyük küçük münasebetlerinde sevgi ve saygıyı bilmeyen tembel, tüketici, üretken olmayan, yardımlaşmayı bilmeyen, problem çözmek yerine kendisi problem olan insanları çoğaltmaktan başka ne işe yarıyorlar?

Güzel kavramlarımızın yerine Frenkçe kavramlar, güzel alışkanlık ve geleneklerimizin yerine bize oldukça yabancı ve nesiller arası anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara neden olan davranışlar yerleştirilmeye çalışılıyor. Epey de etkili olmuş durumdadırlar. Din, dünya, iş ve ahlak konusunda kendisinden bekleneni verebiliyorlar mı?

Bu böyledir de toplum olarak biz, yetkili olarak devlet ne yapabiliyor?

KÖTÜLERE MALZEME OLAN KÖTÜLER

Kötülerin malzemesi masalcı, hurafeci, din tüccarı, edepsiz, sapkın hoca kılıklı kişi ve softaların söz, davranış ve fiilleridir.

Durumu tersine çevirmek için yeni bir medeniyet hamlesine ihtiyaç var. Günün teknik vasıta ve imkânlarını da kullanarak mümbit toprağın suyu emdiği gibi gönüllere ve kalplere etki yapan inanç ve ahlak gücümüzü kullanacağız. Yabancı davranış ve gelenekler ne kadar güçlü vasıtalara sahip olursa olsunlar çorak toprağın suyu emmediği gibi etkileri az olacaktır.

Arzuladığımız, mutlu ve müreffeh bir dünya ve ahiret duasıyla Allah’a emanet olunuz.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 18.08.2017 - 10:31 -1,250-
Bu sayfayı paylaşın :