+A A -A

Kendimi Tanımlıyorum

-A A +A

BEN

Hür irade

Bir benlik olarak

Sadece ALLAH A kul olup

Mü minim HAKKA Müslümanım “elham dülillah”

Ruh beden ve zihin bütünlüğümle

Batılın karşısında HAKKIN yolcusuyum

BEN

Bir beşer insan olarak

Aslı HU nesli HU

Bir kavmiyettenim

Ancak kavmiyetçi değilim

Çünkü kavmiyet NÖTÜR bir gerçekliktir

BEN

Kendimi

Üst DEĞER kimliğim ile tanımlıyorum

İslam ım Mü minim Müslümanım

İnsanlıkla yaratılışta KAN kardeşi

Müminlerle inanışta DİN kardeşiyim

BEN

Ne Arap Ne Acem Ne Türk Ne de Kürt Müslümanı yım

BEN

“Anasırı İSLAMIM”

Müslüman Türküm

Aslını geçmişini İNKAR eden haramzadelerden değilim

Azeri Afgan Kazak Kırgız Kıpçak Tacik Özbek Uygur Tatar ve Türkmen’ em

Müslüman Arap Müslüman Acem Müslüman Kürt ve Zaza yım

Hintli Çinli Malezli Endonezli kara Afrikalı şimali Afrikalı Tuarek Berberi ve Endülüslü Müslümanım

Müslüman Kafkasyalı Kabartay Balkar Çerkez Abaza Gürcü ve Laz Balkanlı Boşnak ve Pomak ım

YERYÜZÜNÜN her coğrafyasında her kavminde her dilinde her renginde MÜSLÜMAN ım

BEN

Mezhebim meşrebim

Sünni Şii ve sufi olarak

HU HÜ ve HAY diyerek

Mü min oğlu mü min im

İslam oğlu İslam’ım

BEN

ŞAHSİYET olarak

Bir BEN im

Benliğim HÜR irade iledir

“ahsenü takvim” üzere “Eşrefi insanım”

İzzet ve Şerefimi

Fıtratıma borçluyum “el hamdü lillah”

Sorumluluğum

“arzın hilafeti”

Varlığın emanetidir

BEN

Kendimi

Üç HUKUK ile

Hukukullah

Hukuk u ibad

Hukuk u mahlukat ile tayin ediyor

Varlığın israfı ve ifsadından kaçınıyorum

BEN

Kendimi

Cihanşümul İslam ile tanımlıyor

Evrensel İslam MEDENİYETİ ile kodluyorum

ŞAHSİYETİMİ

Akidemle Amentümle

“adabı muaşeretle” inşa ediyor

Davranışlarımı disiplinize ediyor hayat tarzımı belirliyorum

MASLAHATLARIM

İnsanlığın

Can Akıl Din

Nesil

Mal ve ticaret emniyeti dir

BEN

Aklım ile tüm rasyonel ilimlerin öncüsü

Duyularım ile tüm pozitif ilimleri kaşifi

Duygularım ile tüm bedii ilim ve sanatların hamisi

Fizik sosyolojik ve metafizik dünyanın mimarı

Dünyada “refahın”

Ahirette “felahın” muştusuyum

BEN

Hür irade bir BENLİK olarak

“esbaba tevessül ederek kadere rıza gösteririm”

“Sünnetullah” yasalarına riayet eder

“Hak ediş” yasasına tabi olurum

Tevazu şiarım

Şecaat adaletim

Şefkat merhamet ve ahlak disiplinimdir

İlim hikmet ve tecrübe kılavuzum

İyilik güzellik ve fayda eksenimdir

“Vahiy ve Risalet” Akide ve amentümdür

BEN

Anadolu İSLAM Medeniyet hareketinin inşacısı

Delileri velileri ile beraber seferisi ve muhaciriyim

Bu DAVANIN

Bir hamalı bir neferi bir öncüsüyüm

VAZİFEM

Medeniyet tasavvurumuzu

Tarih şuuru ve medeniyet bilinci ile

İNŞA ve İHYA sürecinde

Aksiyon halinde tamamlamaktır

SORUMLULUĞUMUN farkındayım

Yükümüz ağır yolumuz uzun biliyorum

Soluğun nefesim karınca kararıncadır

KENDİMİ aidiyetimi mensubiyetimi

Düşündüğüm inandığım ve hissettiğim gibi

İşte böylece tanımlıyorum

ŞECEREM işte böyledir

SİZLER DE kendinizi

Düşündüğünüz inandığınız ve hissettiğiniz gibi tanımlayabilir

TASAVVUR dünyanızı şekillendirebilir

Ete kemiğe büründürebilirsiniz

Selam olsun

Kendisini böylesine TANIMLAYIP

Hayat tarzını böylesine TAYİN edenlere

Bu yolun MEDENİYET yolcularına

İRFAN yolcularına

Fikir ve düşünce insanlarına

Ediplerine sanatçılarına sporcularına

Gençlerine ak saçlılarına

Kadim dostlara

SELAM olsun

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 21.11.2017 - 13:22 -1,096-
Bu sayfayı paylaşın :