Künye

ANAHABERYORUM & ANAHABERGAZETE
 
İnternet Gazetesinin
İmtiyaz Sahibi
 
ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR ve BİLİM VAKFI
 
Adına
 
Hayrullah BAŞER
 
 
 
Yayın Kurulu Başkanı / Chairman of Editorial Board
 
Kerem ALTUN
 
 
 
Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
 
Kasım ÖZKAN
 
 
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editorial Director
 
Hüseyin AYAZ
 
 
 
Teknik Sorumlular
 
Turan KAYA
 
Reyhan YAVUZ
 
Laçin DOĞU
 
 
Yönetim ve Yayın Stüdyosu
 
Strazburg Caddesi No: 44 / 10 Sıhhıye Çankaya / ANKARA
 
0312 - 230 56 17  - Fax: 0312- 230 56 18