+A A -A

Kurban

-A A +A

Toplumsallaşma için vazgeçilmez bir şart olan “insan kardeşini öldürmeyeceksin, etini yemeyeceksin” kuralının kültürleşmesi sırasında ortaya çıkan bir kutsallık tezahürü olarak değerlendiriliyor. Cinayet yasağından ayrı olarak, yenilebilecek yiyeceklerin (helal) belirlenmesi, paylaşma, yardımlaşma ve topluluk kaynaşmasının artması gibi oldukça somut etkileri var. Bunların haricinde kurbanın çokça üzerinde durulan sembolik anlamlarından bahsediliyor. Kutsal ile iletişim kurmanın ve yakınlaşmanın, nimetlere karşısında minnet ifade etmenin, esirgenme ve bağışlanma dilemenin, aczimizi bildirmenin, kötülüklerden, öfke ve gazaptan kurtulmanın aracı olarak ele alınıyor.

Kur’an’da (Maide/27-32) ve Tevrat’ta (Tekvin, bab:4;1-16) yer alan Hz. Adem’in oğulları Habil ve Kabil’in Allah’a sundukları kurban ile başladığına inanılıyor. Kabil’in sunduğu kurban, (sorumluluk bilinci taşımadığı ve göz boyamak maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle) kabul edilmediği için kardeşini öldürmeye ahdettiğinden “ilk cinayet”le de bağlantılı görülüyor. Kurban ile aslında insan canının adanmaması gerektiği bilinci arasındaki sembolik ilişki, kurban ibadetinin başlangıcının Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye çalışmasında belirginlik kazanıyor (Saffat/100-113).Bu kıssa, aynı zamanda kurban ile kulluk bilinciyle teslimiyet arasındaki müthiş bağı da ortaya koyuyor.

Sanılanın aksine Hıristiyanlık'ta da kurban kesme var. Başlangıç döneminde ilk Hıristiyanların Yahudi geleneğindeki birçok dini kural ve ritüelleri yerine getirdikleri, bu arada kurban kesme geleneğini de sürdürdükleri biliniyor. İncillere göre, Hz İsa Yahudilere ait Fısıh kurbanını kesmiş, etinden yemiş ve arkadaşlarına ikram etmiş. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini, tüm insanlığının suçlarının kefareti ve “Büyük Kurban” olarak niteleme ve ayinde şaraba batırılmış ekmeği bir tür kurban haline getirme daha sonra. Batı beslenme kültüründe hayvan eti her zaman çok önemli bir yer tutmuş olmasına rağmen Hıristiyanlık'ta kanlı kurban ritüelinden vazgeçilmesi, Eski Yunan ve Pagan kültürüyle bağlantılar da dâhil olmak üzere birçok nedene bağlanıyor.

Devamı için tıklayınız...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 04.09.2017 - 14:31 -936-
Bu sayfayı paylaşın :