+A A -A

Kurtuluş İslam'dadır!

-A A +A

 

Günümüzde toplumların karşı karşıya kalmış olduğu bir takım problemler vardır. Bu mevcut problemleri şöyle sıralayabiliriz:

1) Mülkiyet ve servet dağılımında dengesizlik

2) Emek ve ücret dengesizliği

3) Fırsat eşitliğinin olmaması

4) Çalışma alanındaki bozukluk ve verim düşüklüğü

İslam, yukarıda sıralamış olduğum tüm problemleri çözecek ve sosyal adaleti tesis edecek kudrete sahiptir.

Hiç kuşkusuz İslam, ümmet olarak taklit ve aşırmacılık yoluyla aldığımız sistemlerden çok daha iyilerini bizlere sağlama imkanına sahiptir. Çünkü İslam'da toplumların en iyi ve en güçlü bir şekilde iş yapma imkanı söz konusudur. İslam her yönüyle kapitalizm'den, geçmişteki komünizm'den daha iyi, daha güçlü ve daha pratik şekilde işler. Fakat bu durum, insana değer vermede ve sosyal adaleti sağlamada ikisinin de eşit olduğunun farz edilmesi halinde böyledir.

Yıllardır sınır ötesi ülkelerden aşırdığımız sistem ve doktrinler soluğumuz kesmiştir. Çünkü bu sistemler toplum yapımıza ve kimyamıza uygun değildir.

Oysa İslam bizimledir ve bizim içimizdedir.

İslam bizim en sadık dostumuzdur.

İslam, kapitalizm ve komünizm gibi ruhlarımıza, şuurlarımıza, gelenek ve göreneklerimize yabancı değildir.

Mevcut dünya sistemindeki kapitalizm, İslam'ın sağladığı sosyal adaleti sağlayamadığı gibi, zihinlerimizi de darmadağın etmiştir.

Ayrıca kapitalist sistemde, fırsat eşitliği, mülkiyet ve servet dağılımında denge söz konusu değildir.

Çünkü kapitalist sistemde zengin daha da zenginleşirken, fakir daha da fakirleşmiştir.

İşte bu nedenle sosyal adalet ve eşitlik için İslam'a sarılmamız kaçınılmazdır.

Dünya toplumlarının sinsice damarlarına girmiş olan kapitalist sisteminin zalim ve sömürücü tabakası İslam'ı sosyal adalet savaşından uzaklaştırmak için çırpınıp durmaktadır.

Amaçları zulmün tepesine inen keskin İslam kılıcından kurtulmaktadır.

Fakat zulmün karşısında olan İslam'ın kılıcından kurtulamadılar ve kurtulamayacaklar!

Son olarak İslam, sosyal adalete, eşitliğe ve bireye önem vermeyen sistemlerden daha adaletli, daha maharetli ve daha kapsamlıdır.

İslam daha adildir. Çünkü şartlar gerektirmedikçe ferdi mülkiyete asla dokunmaz.

İslam daha maharetlidir. Çünkü bireylerin olanca güçleriyle çalışarak üretimi arttırmalarını sağlar.

İslam daha kapsamlıdır. Çünkü bireyi toplum için, toplumu da birey için var kabul eder.

Bu nedenle; "Kurtuluş İslam'dadır."

Vesselam...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 24.02.2017 - 11:47 -844-
Bu sayfayı paylaşın :