MEDYADAN YAZARLAR

“Irak diktatörü Nuri Maliki herhalde şöyle düşünüyordur: Orta Irak’ta iki senedir devam eden Sünni Arap ayaklanmasını bastırmaya polis ve askerimizin gücü...
Küreselleşme, tarafsız olmadığı gibi sadece zengin Kuzey’in ve bir avuç zenginin lehine işleyen eşitsiz bir süreç
BM Genel Kurul’unda Trump’ın yaptığı konuşmada dikkat çekici bir dizi vurgu bulunuyordu. Konuşmanın ana çerçevesi, devlet-güç-güvenlik-ulusal çıkar-refah...
Bugün hicrî 1439 yılının ikinci günü. Hicret, Çölden doğan Hakikat Güneşi’nin yeryüzüne ışık saçtığı, insanlığın önünü açtığı hakikat medeniyeti yolculuğunun...
İtaat konusu hem dinin, hem de bütünüyle dünya düzeninin vazgeçilmezidir.
Son günlerde Türkiye’nin gündeminde iki önemli konu var. “Irak Kürdistanı”nın “bağımsızlık” referandumu ve Suriye tarafından Türkiye’ye yönelen Amerikan terörü...
19. yüzyıl sonunda İsrail, batı emperyalizminin İslâm âlemini kontrol maksatlı icad ettiği bir proje idi. Siyonizmin bu projedeki rolü ne ölçüdedir?
Tarihi yalnızca Batılılar yapıyor son üç asırdır… Batılılar, Batı uygarlığı dışındaki medeniyetlerin yürüyüşünü durdurdular. Rönesanslar, bilimsel devrimler...
Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlıyoruz.
Bizim apartmanda üst katlardaki komşumuzun bir oğlu var.
Küreselleşme ile toplumda, aile yapısında ortaya çıkan, daha da çıkacak olan değişimleri tartışabilmek için şart olarak gördüğümüz nedenleri dostum Abdullah...
Her idari birimin fertleri amirlerine itaat eder, İslam inancına ve hukukuna göre normal şartlarda evin reisi erkektir demiştik. İslam ailede kadının ve kız...
Takke düştü, kel göründü: Türkiye, dizginlenemeyecek kadar büyümeye başlayınca Batılılar niyetlerini açık ettiler. Türkiye sözümona Batı ittifakının bir üyesi...
Günümüz toplumu ve aile yapısındaki hayli girift değişimlerin nedenlerini tartışabilmek için tezlerini anlatmaya çalıştığımız Abdullah Çiftçi, Küreselciliğin...
Birkaç yıl önce dönemin milli eğitim bakanlarından biri, bir sohbet sırasında kulağıma eğilip “Biliyor musun?” diye bir soru sorup şunları söylemişti:
Ne denmişti: ‘Neye inandığın çok önemlidir. Ancak neye inandığın kadar önemli olan bir başka şey de inancının seni nasıl bir insan haline getirdiği, inancının...
Doğrusu bu ya, son zamanlarda herhangi biri bana ‘itikatta Maturidi, amelde Hanefi’yim’ ya da ‘itikatta Eşari, amelde Şafii’yim’ dediğinde ona derhal ‘peki...
Bilinen bir gerçek var; düşünme ve akletme dinin bize yüklediği temel görevlerden biridir. Mesele, bunun nasıl gerçekleştirileceği meselesidir. Ayrıca bugün...
Bu toplumda bir “şey” var; başka toplumlarda olmayan bir şey bu: Ruh. O yüzden Türkiye ruhsuz dünyanın ruhu, mazlumların umududur, diyorum.
FETÖ’nün 17-25 Aralık müdahalesinden sonraki bir tarihti. Bir üst düzey ziyaret için Roma’ya gidilmişti ve ben de davetliler arasındaydım.

Sayfalar