+A A -A

Mücadele Hareketi İçinde Olanlar Hiçbir Şey Kaybetmemiştir.

-A A +A

(Geçen haftaki yazının devamı.)

  • Yeniden Milli Mücadele hareketi, İslam İnancının temellerini ortaya koyan yayınlarıyla, manevî hayatın hurafelerden arındırılması konusunda en büyük hizmeti yapmıştır. Neo-Selefizmin Suriye’de, Irakta ve diğer İslam ülkelerinde sebep olduğu felaketler göz önünde bulundurulursa bu hizmetin ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır. Ve daha pek çok hizmet. Keşke daha fazlası başarılabilseydi.
     
  • Vaktiyle Mücadele Birliği ve Yeniden Milli Mücadele hareketi içinde faaliyet gösteren hiçbir insanın manevî anlamda en küçük bir kaybı yoktur. Çünkü onlar Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için çalışmışlardır. İşin esasını bilenler bunu böyle kabul ederler ve ona gölge düşürecek sızlanmalardan kaçınırlar. Yüce Allah zerre miktarı iyiliği ve hayrı zayi etmez.
     
  • Zaman içinde bir miktar parasını kaybedenler de maddî anlamda hiçbir şey kaybetmemişlerdir. Yine işin esasını bilenlerin rahatlıkla kabul edeceği üzere Yüce Allah hiç kimsenin hakkını zayi etmez ve hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz. Yüce Allah zerre miktarı kötülüğü ve şerri zayi etmez, mizanına kor.
     

                İterseniz bir de Karacaoğlan söylesin:
                Gökteki yıldızın üçü terazi
                Ülger ile aşar gider birazı
                Yarın mahşerde sorarlar bizi
                Hak mizan terazi kurulur bir gün.

HATALARDAN DERS ÇIKARABİLİYOR MUYUZ?
Efendim, şöyle olsaydı yahut böyle yapılsaydı işin mahiyeti bambaşka olurdu. Bu tür talepler bugün bir arzu, belki birer samimi hâyâl. Çünkü olan olmuştur ve artık geriye dönüş mümkün değildir. Yüce Allah’ın takdiri böyle tecelli etmiştir. Yönetim hataları olmamış mıdır? Şüphesiz olmuştur. Bu noktada hiç kimse hatadan münezzeh değildir. Hata insana has bir özelliktir ve hatasız kul yoktur. Yanlış olan hatada ısrardır. Önemli olan hatadan ders çıkarmaktır.

AKILLI ADAM ÖLÜ ETİ YEMEKTEN NEFRET EDER
Bundan sonra yapılacak şey geriye değil ileriye bakmaktır. Eskiyi ve eskileri eleştirmenin akıl kârı olmadığını bilerek hatalardan ders çıkarmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek; işte doğru olan budur, akıllı adamın gideceği yol budur.

Akıllı adam mütemadiyen eleştirmez. Akıllı adam iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırabilen adamdır ve her halükârda kârlı çıkmaya çalışır. Evet, “dedikodu tatlıdır” ama kime ne kazandırmıştır ki? Akıllı adam sadece çene çalmaz, önüne bakar ve ben ne yapabilirim, ben ne yapmalıyım, ben ne yapıyorum sorularına olumlu cevap arar.

Sorumluluğu birilerinin üstüne atıp ortalıktan toz olmak akıllı adam işi değildir. Akıllı adam yıkıcı değil yapıcıdır. Akıllı adam pişmanlık duygusuyla günde üç öğün geçmişi eleştirmez. Bu eleştiriler şerefli maziye gölge düşürür, leke olur. Daha kötüsü, başa kakmak gibi bir tutum içine girilirse yapılan bütün hayırların iptaline sebep olur. Aklı başında bir adam böyle bir sonucu ister mi?

Gene Karacaoğlan söylesin:

Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen eyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

MÜCADELE HAREKETİNİ BEĞENMEYENLER DAHA İYİSİNİ ORTAYA KOYABİLDİ Mİ?

Birileri, bir zamanlar saflarında bulundukları bu hareketi çok sathi iddialarla reddediyorlar. Fikirlerini yetersiz buluyor ve istihbarat örgütleriyle irtibatlandırarak üzerine gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ama bunlar, Aykut Beyin, “devletin belgeleri elinizde, iddianızı ispat ediniz” çağrılarına karşılık bugüne kadar iddia ettikleri anlamda ortaya herhangi bir belge koyabilmiş değiller.

Birileri, kendisinden sonra hareket içinde kalanlara hakaretler yağdırırcasına, o hareket içerisinde geçirdikleri yıllarını “dangalaklık” olarak niteleseler de, bugün dünya ve ülke genelinde durum, kültür, siyaset ve ekonomi açısından Mücadelecilerin söyledikleri gibidir ve hatta daha da kötüdür. Yerli ve millî kadro ihtiyacını reddedebilir misiniz? Beynelmilel Yahudiliğin “Nil ve Fırat” hedefinden vazgeçtiğini söyleyebilir misiniz? Siyonizm’in dünyayı kuşatma hareketini kim inkâr edebilir? Aklı başında kimse inkâr edemez. Barzani’nin sözde bağımsız devlet hayalini İsrail neden destekliyor acaba?

İnsan, geçmişinde kültür sofrasında fikren gıdalandığı o yapıya bugün ipe sapa gelmez laflarla saldırmaz, hiç olmazsa sükût eder. Şerefli maziye yakışan budur. Sükût bu anlamda en büyük madalyadır. Aksine davranıp hâlâ sükût etmeyenler ise o hareketten daha iyisini ortaya koymak zorundadır. Aksi davranış “küfrân-ı ni’met” olur. (Gelecek Hafta, Mücadele Birliğini Kuranlara Vefa Borcu)

1 yorum var.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 03.04.2018 - 15:17 -909-
Bu sayfayı paylaşın :