+A A -A

Müjdeler paketi

-A A +A

YENİ TORBA YASA’DA HERKESE TEŞVİK VAR

Asgari ücret düşmeyecek

- Tasarıyla, vergi yükü sabitlenerek, asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalmasının önüne geçiliyor. 

- Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası tanınacak.

- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019 yılına kadar KDV istisnası sağlanacak.

- Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.

- OSB’lerce yaptırılan altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince iş yeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak.

‘+2 istihdam’a büyük destek

- Tasarıyla istihdamın artırılması için destekler devam edecek. 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.

- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği verilecek.

- Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak uygulanacak.

- İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

- Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna olcak.

Terörde ölenin yakınlarına iş

- Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.

- 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi kamuda istihdam edilecek.

- Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralamaları KDV’den istisna tutulacak.

TORBA’DA BÜYÜK SÜRPRİZ

10 BİN LİRALIK ÖTV İNDİRİMİ

Torba Yasa ile 16 yaş üzeri araçlar için hurda teşviki de geldi. Tasarıyla ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor. 

Ayrıca yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV, imalatçılara iade edilecek.      

6 milyon aracı kapsıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara getirilen 10 bin liralık desteğin yaklaşık 6 milyon adet aracı kapsadığını söyledi. Bayraktar, hurda teşvikinin getirilmesinin çevrenin korunması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Bayraktar “Ayrıca bu düzenlemenin 2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Vergilere yönelik yapılacak düzenlemelerin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle yapılacak düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

BES’te cayma süresi uzatılıyor

- BES’te devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, bin lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine de imkan tanınacak.

- Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemleri, kapıcılar için de uygulanacak.

100 liralık asgari desteğe devam

- İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.

- Öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkı, çalışması halinde de devam edecek.

- Ay içinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenin belge verme zorunluluğu kalkacak.

AĞBAL: VERGİ ARTIŞI YOK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclise sevk edilen torba yasa tasarısıyla kesinlikle bir vergi artışı getirilmediğini belirterek, “Bu bakımdan, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacak ve özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacaktır” dedi.

Konut ve çeyiz desteği artıyor

- Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25’e çıkacak. Ayrıca bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki verilecek.

- Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e,  azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselecek.

Elektrikli otoda vergi düşüyor

- Elektrik motorlu araçlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile panelvan ve motosikletlerden, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesinin sadece yüzde 25’i oranında vergi alınacak.

- Mevcut ÖTV Kanunu’nda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallarla bunların karışımlarının tamamı ÖTV’ye tabi tutulacak.

Çatıda elektrik üretene teşvik

- Elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kilovat olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getirilecek.

- Kaçak madenciliğin önüne geçilmesi için, bu faaliyette bulunanlara hapis cezası verilecek bunlar 10 yıl madencilik yapamayacak.

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi ve Japonya hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan iş birliği zaptı kapsamında gerçekleştirilecek nükleer enerji santrali yatırımları teşvik ve desteklerden yararlanacak.

5 bin yeni öğretmen

- Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanlardan 5 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi için sözleşmeli 100 bilişim personeli alınacak. 

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 5 başkan yardımcılığı 3’e, 10 daire başkanlığı sayısı 7’ye indirilecek.

 

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 03.02.2018 - 15:36 -708-
Bu sayfayı paylaşın :