+A A -A

"Neden Çıkıyoruz?" Başlıklı Yazı

-A A +A

(Geçen haftadan devam.) Yusuf’un açıklamalarından sonra bir daha Mücadelecilerin İngilizlerden para alması gibi meseleleri aramızda konuşmadık ve konuşmak isteyenlere fırsat vermedik. Bunları anlamaya çalıştığımız yılın şubat ayında Mücadeleciler, Yeniden Milli Mücadele Mecmuasını yayın hayatına sokuyorlardı. “Neden Çıkıyoruz?” başlıklı Başyazıda şu cümleler dikkatimizi çekiyordu:

 

                “Milletimiz ve koruyucusu olan devletimiz, bütün millet düşmanlarının işbirliği neticesi ve içimizdeki bozguncuların suikastlarıyla yıkılmıştır. İstiklal Harbi’nde dökülen şehit kanları karşılığında kurulan devletimiz ise bugün, beynelmilel kuvvetlerin kullanmaya hazırlandıkları bir kuvvet halindedir. Devletimizi gayrı milliliğe sürüklemek ve beynelmilel Yahudiliğin emir erliğine düşürmek için girişilen tertipler hâlâ devam ediyor…

                Millet düşmanlarının, milletimizi köleleştirmek için sürdürdükleri sınırsız harp önce imanımızı, ahlâkımızı ve kültürümüzü kemirirken; diğer taraftan zenginliğimizi çalarak tam bir esaretin içine yuvarlamak istemektedir.

                Ekonomimiz milli mücadelenin zaruretleri ile taban tabana zıt olarak sadece istihlak (tüketim) ekonomisi haline getirilmiştir.

                Türkiye’de milli servet yok edilir, ekonomimiz gayesinden uzaklaştırılırken ahlâkımız, tarihimiz darbelenmekte devam etmektedir. Milletimizin hayat idealleri soysuzca yıpratılmakta, mideleri bulandıran bir seks edebiyatı gençliğimizi çürütmektedir…

                Eğitim yuvalarının hedefsiz, millet ıstırabından habersiz, millet düşmanlarından gafil, düşmanlarına gizli bir hayranlıkla dolu, sığ ve fakat geniş malumatlı, zihnen tembel fertler imal etmesi yetmiyormuş gibi düşman, halkın büyük çoğunluğunun uyanmasından korktuğu için oyunlarla, eğlencelerle ve açlığın ıstırabı ile meşgul etmektedir…

                İşte “Yeniden Milli Mücadele” milletin muhteşem mazisine uygun bir hayat kurmak isteyen bütün vatanseverlerin, gerçek müminlerin mecmuası olmak için çıkıyor. Elbette bu da kolay değildir. Düşmandan yılmayan, mahrumiyetlerden korkmayan, düşman vaatlerine kanmayan, dünyanın zevkine aldırış etmeyen, eyyamcılığı mahkûm eden, ferdi menfaat kavgasını yok eden bir mücadelenin sancağı olmak elbette kolay değildir! İstismar yolunu kapayarak mümini şuurlandırmak elbette kolay değil. Tiraj yükseltmeye marifet zannederek hisleri gıcıklayıp parsa toplamak kolay, milletin buhrandan kurtuluş mücadelesinde sağlam rehber, teşkilâtlayıcı, öğretici, uyandırıcı olmak kolay değil. Bütün bu zorluklara rağmen, zor olanı seçeceğiz… Bu zor ve fakat şerefli mücadelemizde yardımcımız yalnız Allah, dayanağımız tahkir edilen büyük millettir.” (*)                                          

                                               HER TAŞIN ALTINDAN YAHUDİ ÇIKIYOR

                Mücadele Birliğine yöneltilen bir itiraz da “her şey Yahudi düşmanlığı ile izah ediliyor” şeklindeki bir iddiaydı. Biz araştırdık, inceledik ve gördük ki bu iddialar geçersizdir ve hatta Siyonist Yahudiler için söylenenler az bile. Mücadele Birliği problemleri teşhis ediyor evet, belki altında Yahudi’yi buluyordu ama bu Hitler’inkine benzer bir Yahudi düşmanlığı değildi. Milli serveti eline geçirip onu millet aleyhine kullanan yani millet düşmanlığı yapan Rum, Ermeni ve Siyonist Yahudi’ye tepkiydi bu.

                Bu incelemelerimizden sonra artık ekip olarak günlük en az beş gazete ile birlikte haftalık Yeniden Milli Mücadele Mecmuasını okuyorduk. (Gelecek hafta, Muhittin Balık ve Güvercin Yememizi Engelliyor.)

                --------------------:

                (*) Aykut Edibali, YMM, 3 Şubat 1970, sayı 1.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 27.02.2018 - 00:00 -956-
Bu sayfayı paylaşın :