+A A -A

Okumak, Anlamak, Düşünmek ve Yaşamak Üzerine

-A A +A

Şaşkınlar, sapkınlar, müfritler hangi gerçeği ters yüz edeceğine; hangi doğruyu eğri göstereceğine; hangi güzelliği çirkin diye sunacağına dair hile, desise üretip plan, program hazırlamakla geçiriyor gününü, yoruyor zihnini, harcıyor zaman ve emeğini.

Cumartesi söyleşisinde Ahmet Demet Hoca, Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, üzerinde düşünme ve onu hayatın yegâne kılavuzu haline getirmemiz konusu üzerinde durdu.

Ne yazık ki, üzerimde kalem ve not defterim yoktu. Nisyan ile malul olan zihnime yüklenmeye gayret ettim. Ahmet Bey, Sad 29 ve Zuhruf 44'ü unutmamamızı söyleyip Müslüman’ın sahip olması gereken şahsiyet ile karakter özelliklerini ayetlerin diliyle ortaya koydu.

Evet, önce Sad 28'de Rabb'miz, iman ettikten sonra imanlarını zulum ve şirke bulandıranlar ile bulandırmayanların bir tutulmayacağını; bunun için insanoğluna doğruyu yanlıştan ayırt etmesini sağlayacak yol gösterici olarak Kur'an'ı gönderdiğini bildiriyor, 29'uncu ayette: "Bu kılavuz, sana rahmet ve merhametle katımızdan indirdiğimiz huzur, mutluluk ve bereket kaynağı mübarek (kutlu) bir kitaptır. Ancak onun bereketinden faydalanmak için insanlar onun ayetleri üzerinde iyice düşünmeler, akıl sahipleri onu okuyup ondan öğüt almaları gerekir." uyarısında bulunur.

Zuhruf suresinde ise 36'ncı ayetten başlayıp 42'ye kadar yine Kur'an-ı  Kerime itibar edip onunla hemhal olanlar ile kale almayıp onu mahcur bırakanların durumu nefis bir biçimde açıklanıyor; ayet 43'te: "Öyleyse, ey Peygamber ve onun izinden yürüyen Müslüman! Sana vahiyle gönderilen bu Kitabın hükümlerine sımsıkı sarıl! Hiç kuşkun olmasın ki, sen dosdoğru bir yol üzerindesin." ifadesi yer alıyor.

Ayet 44'te ise: "Bu muazzam, muhteşem Kitap, seni ve kavmini mutluluğa ulaştıran bir öğüt, bir izzet, bir şeref ve itibar kaynağı olacaktır; zamanı gelince, hepiniz ona karşı tutumunuzdan dolayı hesaba çekileceksiniz!" deniyor.

Herhangi bir eklemede bulunmaya, açıklama yapmaya hacet var mı bilmiyorum. Yalnız bir talebim olacak. Burada sayısını verdiğim, mealini yazamadığım ayetlere kendiniz bir bakıveriniz lütfen ve üzerinde uzun uzun, ciddi ciddi düşününüz. Zira Allah, aklını kullananları sever ve onlara bilmediği, görmediği yerden yardımcılar gönderir.

            Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yıldönümü vesilesiyle…

Cihan imparatorluğundan cumhuriyete...  Anadolu'yu bile bize çok görenler, Türk milletini bin yıllık vatandan çıkarıp Orta Asya'nın bozkırlarına sürme planları yaptılar. Milletimizin göz yaşartıcı mücadelesi sonunda müstevliler yeni planlar için strateji değiştirdi.

Osmanlı'nın yıkılışına elbette üzülürüz, hatta kahroluruz; ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna da seviniriz.

Gazi Mustafa Kemal'in "Cumhuriyet fazilettir" sözü doğru anlaşılmalıdır. Burada mazisi tarihin derinliklerine dayanan bir milletin imanı, azmi, izzeti, şerefi, haysiyetinden söz edilir.

Ümmet, vatan, devlet, bayrak, istikbal ve istiklal adına şahlanan büyük millet bahtiyar, kurduğu cumhuriyet devleti de payidar olsun.

idris-dogan@hotmail.com

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 29.10.2017 - 19:11 -463-
Bu sayfayı paylaşın :