+A A -A

Portekiz Emperyalizmi İsyan Ettiriyor

-A A +A
               Portekizlilerden Çin’e ilk giden, Kristof Kolomb’un karısının bir akrabası olan Rafael Perestrello’dur. Malaka valisi Abburquerque’nin yolladığı bir yelkenli ile 1515’de Çin’e varır. Perestrello Çin’de iyi karşılanır ve 1518’de Portekizliler Kanton’da karaya çıkma ve ticaret yapma müsaadesi alırlar. Fakat az sonra sanki buraları fethetmiş gibi bazı tavırlar takınmaya başlarlar ve halk ayaklanır. Gemisine kaçamayan Portekizliler lime lime parçalanır.
 

                Portekizliler 1521’de Pekin’e muhteşem hediyelerle Thomas Pires adında bir elçi yollar ve bir ticaret anlaşması yapmak isterler. Çin asilzadeleri, Banton Sultanının uyarması üzerine toparlanırlar. Sultan, Portekizlilerin sadece ticaret maksadıyla değil ülkeyi zapt ve halkı yurtlarından kovmak için geldiklerini söyler. 1535’de Portekizlilerin elinde sadece Macao vardı. Portekizliler halka kötü muameleye devam eder ve bütün köy halkının Lancerole Pereire tarafından sebepsiz katledilmeleri üzerine Çinliler bir daha ayaklanır ve 1545’de Portekiz kolonisi tamamen imha edilir.

                Portekizin emperyalizmi ve gururu bu karşı katliama sebep olmuştur. Buna rağmen Portekizliler Çin’den vazgeçmezler. Portekizlilerin Çin’de asıl rakipleri İspanyollar değil fakat Hollandalılar olmuştur. 1601’de Cava’ya yerleşen Hollandalılar İspanyolların elindeki Macao’yu zapta teşebbüs etmişler 19 Haziranda başlayan Hollandalıların saldırısı 24 Haziran 1622’de Çinlilerin yardımıyla püskürtülmüştür.

                İngilizlerin Çin’e ilk ilgileri 1596 tarihlidir. İngiliz Kraliçesi Çin imparatoruna, denizden bir heyetin geleceğini ve onların iyi karşılanmasını rica eder fakat bu heyet Çine ulaşamaz. 17. Yüzyılda Macao’da İngilizler bir ticarethane açmışlardır. Daha sonra bunu başka şirketler takip eder. 1702’den itibaren İngiliz şirketleri birleşerek Portekizlilere rağmen Uzak Doğu’da ticaretlerini artırırlar. (Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Çin Sorunu, s. 26-31)

                               İŞİN İÇİNE ABD DÂHİL OLUYOR

                Zamanla İngiltere öteki Avrupalı sömürgecilere üstünlük sağlar. İngilizler Hollandalıların sömürgelerini bir bir ele geçirir. Ve İngiliz, gittiği her yere dilini, dinini, kültürünü ve sömürü yönetimini götürür. Trafik Uzak Doğu’da bugün hala İngiliz usulüyle işler. Çekildiği yerlerde İngiliz, koyduğu kurallarla hala kendi dilini bir ticaret metaı gibi satmaya devam etmektedir.

                Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD sömürü çarkına dâhil olmak ister ama kurt Avrupalılar onları memleketlerine elleri boş döndürmeyi başarırlar. İkinci Dünya Savaşı ABD için yeni bir fırsat olur. Japon ve Avrupalılardan kalan boşlukları onlar doldurur. Fransızlar Uzak Doğu’dan çekilir yerlerine Amerikalılar oturur. Çinhindi olarak bilinen bölge Vietnam, Kamboçya, Laos, Malezya, Singapur olarak parçalanır. Vietnam, Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye ayrılır. Kuzey Vietnam komünisttir ve Rusya ile Çin tarafından desteklenir. ABD, komünizmi önleme bahanesiyle Güney Vietnamı destekler. 1955’den 1975’e kadar sürecek kanlı savaşlar başlar. Bu savşlarda ABD napalm bombası kullanmaktan çekinmez, binlerce askerini kaybeder, bir milyonu asker, dört milyonu sivil olmak üzere Vietnam’da beş milyon insan ölür. İki Vietnam birleşir ve ABD yenilmiş olarak Vietnam’dan çekilir.

                               AMERİKA YENİLMEZ DEĞİLDİR

                Amerika (ABD) yenilmez değildir, Amerika gene yenilir ve bir gün yenilerek çökecektir. Yeter ki karşısında tek yumruk halinde durabilen bir millet olsun!

               Sözün özü: Avrupa’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa dün ne idiyse bugün de aynı Avrupa’dır. Dün nasıl sömürgeci idiyse bugün de sömürgecidir, emperyalisttir. Menfaati söz konusu olduğunda merhameti ve insanlığı söz konusu değildir Avrupa’nın. Bu Avrupa’nın yerini bugün ABD almıştır ama Avrupa yine de pastadan pay kapmanın peşindedir. Sınırlarımızın güneyinde işlenen cinayet, katliam ve her türlü vahşet aynı zihniyet tarafından aynı menfaatler için yapılmaktadır.

                 Türkiye’nin yapacağı şey bunları bilmesi, ona göre işini sağlam yapması, kendi değerlerine dönmesi ve Avrupa’ya bağımlılıktan kurtulmasıdır.

 

1 yorum var.

İsmail bey yine güzel bir konuya değinmişsiniz. Batının demokrasi anlayışı sömürgeler. Dışı başka içi başka bu melunlara ALLAH fırsat vermesin.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 22.08.2017 - 15:04 -793-
Bu sayfayı paylaşın :