+A A -A

Sahabe bu dinin neresinde?

-A A +A

Önce sahabî (ç: sahabe, ashab ya da sahb) kimdir?

Hadisçilere göre sahabî Resulüllah’ı bir anlık da olsa müslüman olarak gören ve bu iman ile vefat eden kimsedir ve sayıları yüz bini aşkındır. Ama usulcüleri ilgilendiren şey sahabenin görüşleri olduğu için böyle görüş bildirmede Resulüllah’la uzun beraberliği olmuş sahabe sayısı 150 yi geçmez.

Peki, dinde böyle görüş bildiren sahabenin (Allah hepsinden razı olsun) içtihatları sonraki müçtehitlerinkinden farklı mıdır? Onların görüş ve içtihatları sonrakilerinkinin aksine bağlayıcı şer’î bir delil sayılır mı? İşte usulde fıkhın bir kaynağı olarak ‘Sahabe Görüşü’ denince kastedilen mesele budur.

Ve usulde anlatılan şekliyle meselenin özeti şudur:

Prensip olarak sahabî de beşerdir ve hata edebilir. Buna rağmen Resulüllah’ın eğitiminden geçmiş olmanın, onun manevi atmosferinde bulunmanın, dini bizzat ondan ve görerek ve yaşayarak almış olmanın bir ayrıcalığı olmalıdır.

Yani Allah’ın Kuranıkerim’i vahyetmiş olması kadar, onu hatasız bir rehber eşliğinde hayata geçiren öyle özel bir ilk nesil yaratmış olması da anlamlıdır. Bu ilk nesil sahabedir ve Kuranıkerim’in yere inmesi Resulüllah ile gerçekleşmişse, toplumdaki varoluşu da altın nesil sayılan sahabe ile gerçekleşmiştir. Bu itibarla sahabenin dinde özel bir yeri vardır ve onu hafife almak ya da ona tanetmek küfre yakın bir cerime sayılmıştır. Bu sebeple mesela Ebu Hureyre gibi değerli bir sahabîye, ya da bir başkasına dil uzatanlar bilerek ya da bilmeyerek İslam’ın ilk halkasını koparmaya çalışmaktadırlar. Bunların bazılarının meseleyi gerçekten anlamadıklarını, bazılarının ise hain olduklarını düşünüyorum.

Devamı için tıklayınız...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 20.07.2018 - 17:07 -130-
Bu sayfayı paylaşın :