+A A -A

Şairlerden 66 Kıta Yozgat Şiiri

-A A +A

 

Ahmet Sargın - Anahabergazete Yozgat

 

               “2017 Yozgat  Sürmeli Şiir Şöleni Programına” katılan şairler Yozgat dostluğunu devam ettirmek üzere whapsapp  üzerinden ” Yozgat Sürmeli Şiir Şöleni Gurubu” nu oluşturmuşlardı. Gurup şiir paylaşımlarıyla yazışmalarına devam ediyor. Hemşerimiz Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’ın da isteği üzerine whapsapp gurubu “ Yozgat Şiiri” üzerine yoğunlaştı ve 66 Kıta “Şehitler diyarı vatanım Yozgat” adıyla bir şiir paylaştı.
                Şiirle ilgili olarak Ahmet Sargın: “ Yozgat Sürmeli Şiir Gurubuna- Şair ve yazarlara: Harika Ufuk, Halil  Gülşen, Nurala Göktürk, Şerife Gündoğdu, Ali Karaca, Songül Yurdagül, Barbaros Ertilav  ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz dedi ve 66 Kıta yazılan şiiri Yozgat Kamuoyu ile paylaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti…
ŞEHİTLER DİYARI VATANIM YOZGAT

Tam bin yıldır yad ayağı değmemiş,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
Namertlere asla boyun eğmemiş
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                  Ali Karaca / Ankara

Meşhurdur Yozgat’ın Saat Kulesi,
Dünyaya yayılmış Sürmeli sesi,
Çamlığın havası açar nefesi,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                  Harika Ufuk /Adana

Yozgat Müzesinde yaşanır zaman.
Gönül görmek ister dinlemez ferman
Maziyi içinde saklar sultan han.
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Şerife Gündoğdu / Eskişehir

Ahmet Yesevi’den düsturu almış,
Emirci Sultanla vatanı bilmiş.
Bozok Yiğitleri burada kalmış,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
               Ali Karaca /Ankara

Yiğitler diyarı Bozok Yaylası
Verimli toprağı çoktur tarlası
Hak’ça selam deriz sözün alası
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                Ahmet Sargın/ Yozgat

Kum dökenden selam söyle bizlere
Cehirlikten aşk fışkıran sözlere
Sürmelim den yüz sürelim izlere
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Songül Yurdagül / Yozgat

Bir Sürmeli güzel gördüm; salınır.
Emsalini sorsam, nerde bulunur?
Nohutlu yeşerse Çamlık alınır,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                  Halil Gülşen / Alaca

Testi Kebabını koyalım başa
Arabaşı gelsin kalmasın kışa
Tarihi çok eski bakmayın yaşa
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
            Ahmet Sargın / Yozgat

Kışın soğuk; yazın boldur güneşi,
Gez yalan dünyayı, bulunmaz eşi,
Çorum'un Tokat'ın kadim kardeşi,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
               Halil Gülşen / Alaca

Misafirperverdir Yozgat insanı,
Sohbetinin güzel olur her anı,
Bozok yiğididir erkeğin sanı,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                   Harika Ufuk / Adana

Başçavuş Cami’i bir başka güzel
Saat Kulemizse kendine özel
Şebekpınarı’nda dökülür gazel
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
             Ahmet sargın / Yozgat

Şüheda tepesi selama durur
Sevdası karadır pek çetin olur
İnsanı güzeldir aklını alır
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Songül Yurdagül / Yozgat

Yaylasında türkü dağlarında kar
Yurdumun ortası bu kutlu diyar.
Yazmakla bitmeyen destanları var,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
              Halil Gülşen /Alaca

Kaplıcalar şehri geniş ovası
İnsanı mert lakin soğuk havası
Yozuna yoz katmış Pir’in duası
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Ahmet Sargın/ Yozgat

Mevsimler bambaşka güzeldir her dem,
Dağlarında lale, gelincik, çiğdem,
Görmeyen kalmasın ölüm var madem,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
              Harika Ufuk / Adana

Yerköy Sarıkaya ilçeler hası
Üretim yapalım silelim pası
Allah bağışlasın görmesin yası
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
             Ahmet Sargın / Yozgat

Tarihinde unutulmaz izler var
Nice evliyalar nice gizler var
Seyretmeye doyamayan gözler var
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Uzak ilçesidir Akdağmadeni
Göç vermişiz acep nedir nedeni
Yatırım yapılsın çağır gideni
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
             Ahmet Sargın / Yozgat

Yozgat'ta buluşur doğu ve batı
Meşhurdur türküsü, edebiyatı.
"Pazara tutulan Ziya'nın Atı"
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
             Halil Gülşen / Alaca

Aydıncık Çekerek Kümbet Ovası
Çorum’la Tokat’la bitmez davası
Kanyon dağlarında Kartal yuvası
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
            Ahmet Sargın / Yozgat

Karanıderenin üzümü hastır
Cehirlik bilinen en acı yastır
Bozok’ta adam olmaksa esastır
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Songül Yurdagül/ Yozgat

Delice Irmağı çağlayıp akar
Geçtiği yerlere sevgiyi eker
Asildir insanı soyuna çeker
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Bozkırın karında, ayazında sen,
Kulun duasında, niyazında sen,
Nida Tüfekçi'nin avazında sen;
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
            Halil Gülşen /Alaca

Anlatmakla bitmez güzeli hası,
Sadece vatandır derdi tasası.
Sözün özü Türkiye’nin ortası,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                  Ali Karaca/ Ankara

Tarihteki adı Pitriya, Sorkun
İlçeler içinde birinci Sorgun
İline sevdalı mir Ahmet Sargın
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
     Barbaros Ertilav/ Gaziantep

Derinden esiyor boranı karı
Al bayrağı onun namusu arı
Çamlıktır aşığı, tek nazlı yâri
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül / Yozgat

Mercimek Tepesi tarih kokuyor
Gelin kızlarımız kilim dokuyor
Ziya’nın Ağıdı yürek yakıyor
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
           Ahmet Sargın/ Yozgat

Övgüye layıktır Parmak Çöreği
İnsanı mert olur mangal yüreği
Toprağı kutsaldır budur gereği
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Songül Yurdagül/Yozgat

Her köşesi cennet aziz vatanın,
Ruhu incinmesin burda yatanın.
Çanakkale'dedir Şehit Hasanın,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                  Ali Karaca /Ankara

Ahmet Efendi’den hikmet umalım
Büyük Camimizde namaz kılalım
Bozok Yaylasında cennet bulalım
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül / Yozgat

Gelin Kayasında laleler açar
Doldurur vadiyi kokular saçar
Yiğit haykırınca korkaklar kaçar
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
           Ahmet Sargın/ Yozgat

Yerköy Sekilinin tuzu şifalı
Bulamaçlı, merkez Uyuz Hamamı
Kavunu, bostanı yeşerir dalı
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
            Songül Yurdagül/ Yozgat

Ordu doydu bereketli aşıyla,
Her yanı tarihtir dağı taşıyla.
Çelik iradesi sert bakışıyla.
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                Ali Karaca / Ankara

Analar doğurur yiğit pehlivan
Kurulmuş hak diye bir yüce divan
Her biri yağızdır her biri civan
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül /Yozgat

Dünyaya nam salan yiğitleri var,
Dar eder rakibe meydanları dar.
Rıza Kayaalpler Kel Aliçolar,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
             Ali Karaca/ Ankara

Yenifakılı’da dur biraz dinlen
Bayrak sevgisini buradan öğren
Al bayrak aşkına çok şehit veren
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Songül Yurdagül/ Yozgat

Sarıkaya tarihi Roma Hamamı
Hasbekli yiğidi baş pehlivanı
Kudret sularının tüter dumanı
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
        Songül Yurdagül / Yozgat

Sorgun’a gelince nefes alırsın
Gedikhasanlı'da huşu bulursun
Esenli Baraja hayran kalırsın
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Songül Yurdagül /Yozgat

Çekerek, şatodan sizi selamlar
Süreyyabey Baraj bereket damlar
Burada yaşanır çok heyecanlar
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Songül Yutdagül/ Yozgat

Aydıncık deyince sözlerim şaşar
Yeşillik diz boyu başından aşar
Kazankaya Şebek baharda coşar
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
         Songül Yurdagül / Yozgat

Çayıralanım’ın mangal kömürü
Çekinme burada tüket ömürü
Balı kaymağı da yüksek geliri
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
         Songül Yurdagül/ Yozgat

Berhamşah Kalesi gelirse dile
Şeyh Ahmet Efendi nam katar İl’e
Bülbül figan eder âşıktır güle
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
             Ahmet Sargın/ Yozgat

Yenipazar şehrin tazecik gülü
Sırçalı geçince düzlüktür yeri
Emeği ekmeği, hep alın teri
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
         Songül Yurdagül/ Yozgat

Yerköy’ün Kavunu Aygar’ın balı,
Gülü şöyle dursun mutludur çalı.
Garip gönlüm her yerine sevdalı,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
            Ali Karaca/ Ankara

Şefaatli deyince akıllar durur
Saklı bahçesinde hayat can bulur
Delice Irmağı yazları kurur
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
         Songül Yurdagül / Yozgat

Ovası bir güzel yaylası güzel,
Her tarafı gizdir kendine özel.
Eser Kerkenez’den serin serin yel,
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
                  Ali Karaca/ Ankara

Her karış toprağı tarih dokusu
Rüzgârı çiçeği gülde kokusu
Sırlıdır konağı ahşap yapısı
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül/ Yozgat

Herkes bilir Madımak’ın diyarı,
Kabak Tepesinin eksilmez karı.
Dertlere devadır Şeker Pınarı,
Güler yüzlü şehir vatanım Yozgat.
                    Ali Karaca / Ankara

Akdağmadeni de bambaşka cennet
Ormanında saklı çok sırlı hikmet
Varlığı güvence varlığı rahmet
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
           Songül Yurdagül/ Yozgat

Bir başkadır çayır, çimen yaylası.
Çok verimli bağ, bahçe ve tarlası.
Anadolumuz’un Türkmen ovası
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
        Nurala Göktürk / Türkistanlı

Sorgunum Yerköyüm Aydıncık ilçem
Akdağmadeni’ni ben nasıl seçem
Çayıralan Çandır kuş olup uçam
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
             Songül Yurdagül/ Yozgat

Kafkas dan yel esse Çamlık hisseder,
Hazırlığı yapın kış geliyor der.
Ağlayarak gelen ağlayıp gider,
Güler yüzlü şehir vatanım Yozgat.
                 Ali Karaca/ Ankara

Çandıra gelince tüm zaman durur
Saatler sadece huzuru vurur
İnsanlar burada özünü korur
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Songül Yurdagül /Yozgat

Beş Çamlar hayrandır Sürmeli kıza
Yâre meftun olan dokunur saza
Bir bakışın yeter ne hacet söze
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
             Ahmet Sargın/ Yozgat

Testiden tandıra çanak çökelek
Madımak, soğukluk güzel efelek
Hanımlar giyerler üç etek yelek
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül/ Yozgat

Asra meydan okur Saat Kulesi
Üstüne yansıyor ayın halesi
Dünyaca bilinir meşhur lalesi
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
      Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Delice deyince akıllar durur,
Boğazlıyan ile duyalım gurur.
Şefaatli şeref, Çekerek onur
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Songül Yurdagül/ Yozgat

Kızları güzeldir, yiğidi merttir.
Yazları verimli, ayazı serttir.
Yozgat 'ı sevmekse ezelden şarttır.
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
          Nurala Göktürk / Türkistanlı

Yenifakılı’dan selam sizlere
Sürmeyi derinden çeker gözlere
Sarıkaya ilham olur sözlere
Yiğitler diyarı vatanım Yozgat
         Songül Yurdagül/ Yozgat

Çapanoğlu kurmuş Şen otağımı
İman ile karmış yüz tutağımı
Çatak Boğazına ser yatağımı
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
           Ahmet Sargın /Yozgat

Yeni Pazar ilçemin düzdür yapısı
Atatürk Yolundan giriş kapısı
Al bayrak canıdır, kurban hepisi
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül / Yozgat

Beş bin yıldır dimdik ayakta duran
Ömer Çapan Ağa bu şehri kuran
Hızır Aleyhi-s selamı doyuran
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
      Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Topalak, helle düğür çorbası
Buradan çıkıyor lezzetin hası
Bitmeyen nimettir Bozok Yaylası
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
          Songül Yurdagül/ Yozgat

Şerife’yim geldim senin çağrına
Cefa etsen gitmez benim ağrıma
Canım kurban olsun senin uğruna
Şehitler diyarı vatanım Yozgat
        Şerife Gündoğdu /Eskişehir

Boğazlıyan sana övgüler azdır
Kışı çetin olur baharı yazdır
Adını tarihe şan ile kazdır
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
         Songül Yurdagül /Yozgat

Sürmeli şöleni destan yazdırır.
Şairlere şu âlemi gezdirir.
Ne yazarsam Yozgat için, az durur.
Şehitler diyarı vatanım Yozgat.
        Nurala Göktürk / Türkistanlı

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 11.12.2017 - 15:49 -1,558-
Bu sayfayı paylaşın :