+A A -A

Sayın Cumhurbaşkanım! Karıncanın Ayak Seslerini Duyuyor musunuz?

-A A +A

Bu Yazımı, karıncanın ayak seslerine benzettim.

Umarım ve dilerim ki Allah’tan, Hz. İbrahim’in ateşini söndürmek için ağzında su taşıyan karıncanın yahut kısa bacaklarıyla Hacca gitmek isteyen karıncanın ayak seslerine benzesin de beşeriyetin hafızasında yer eden yapı taşlarından biri olsun.

Medeniyetimizin yeniden dirilişine kutsal bir yemin gibi kilitlenmiş olan Anadolu Vakfımızın mütevazı ve fakat özgül ağırlığı medeniyetimizin temel taşlarından biri olmasını niyaz ettiğim güçlü sesi AnaHaberGazete internet gazetesinde yazdığım yazıların, sitemizin özgül ağırlığına denk bir etki yapması dileğimdir.

Toplumsal iradenin EVET’le olumladığı ve çelikleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun yeniden diriliş ve dizaynın başlangıcı olması herkesin samimi temennisidir.

Genellikle yazarlar, kendilerini akıl veren konumda hissederler. Oysa akıl akıldan üstündür gerçeğine göre kabul etmek lazımdır ki yazarların düşündüklerinden daha iyi düşüncelere sahip olan yöneticiler de vardır.

Hz. Ömer’e nasihat eden nice sahabe, ondan daha akıllı değillerdi; lakin hatırlatma görevlerini ihmal etmediler.

Sözünü edeceğimiz konuda çok değerli ve kaliteli yazılar yazılmasına rağmen bizim yazımız da bir hatırlatmadan ibarettir.

         SAYIN CMHURBAŞKANIM!

Zat-ı Âlinizden 10 talebim var:

1-Siyasi partiler kanununu gerçekten demokratik hale getirin. Partilerin kuruluş, işleyiş ve teşkilatlanma usullerinde halkın iradesinin izdüşümünü gerçekleştirelim. Kişi ve grupların parti içi oligarşik yapılarını tasfiye edelim.

2-Milyonlarca vatandaş oyunun çöpe atılmasına ve geçersiz sayılmasına neden olan seçim barajını minimuma indirelim.

Böylece her toplum kesiminin parlamentoda temsiline imkân vererek sokak siyasetine ve sokak terörüne engel olalım. Zira kendilerini temsil imkânı bulamayan kesimler, kendilerini sokağın şiddet hareketleriyle ifade etmeye çalışırlar.

3-Sizin de ifade etmiş olmanıza rağmen partinizin teşkilat ve üyelerinde kan değişimine şiddetle ihtiyaç vardır. Toplumu küstüren ve ülkemizin en büyük 3 şehrinden HAYIR oylarının önde gitmesine sebep olan teşkilat ve üyelerin hızla değişmesi gerekir. Artık meçhul kahramanların öne çıkarılması ve öndeki mevcutların küstürülmeden nöbet değişimine ikna edilmeleri gerekir.

4- Küskünleri yeniden kazanma zamanıdır.

Ayrılık çizgilerini derinleştirme uygulamalarını durduralım.

 Ülkemizi bir işgal ve iç savaş uçurumunun kenarına getiren, tarihimizin en hain ve en kanlı darbe teşebbüsü nedeniyle yapılan adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarla küstürülen, mağdur edilen yüz binlerce masum vatandaş var. Bunlar, referandumda kantarın topuzunu ağdıranların önemli bir kesimidir. Sapla samanın birbirine karıştığı bu zor ayıklama işinde gerçek suçlular, adalet için cezalarını çekmelidir; lakin masum ve mağdurların itibar ve zararlarını telafi etmek, toplumun iktidarınız etrafında teksif olmasına neden olacaktır. Küskünleri kazanma uygulamalarına PKK, diğer terör ve muhalefet sempatizanı olan kimseler de dâhildir. Zira ebedi dostluklar olmayacağı gibi ebedi düşmanlıklar da yoktur. Ayet ne diyor:

“(Mademki) iyilik ile kötülük bir değil, sen (kötülüğü) daha güzel olanı ile sav; bak o zaman seninle arasında düşmanlık olan kimse,(eski bir) dostun, gerçek bir arkadaşınmış gibi davranır!” (Fussilet, 34)

5-Müteşebbisi ve üreticiyi teşebbüsten alıkoyan bütün engelleri kaldır, adil bir vergilendirme yap.

6-Bürokrasiyi çekilmez hale getiren işlemleri kolaylaştır.

7- Eğitimi, kemâl ve ahlâk sahibi insan yetiştiren bir hale acilen getir.

8- STK’larla devlet arasında kuvvetli bir bağ kur.

9- Şehirlerde beton ormanlarını engelle.

10- Köye göçü özendir.

Bunlarla beraber başkaca siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, güvenlik, adalet, sağlık, enerji, ulaşım ve toplumun huzur ve refahı için alacağınız tedbirlerde Allah’ın sizi muvaffak etmesi dilek ve dualarımla sizinle beraber yürümeye varım. Tükenmez selam, saygı ve sevgilerimle.

There is 1 Comment

Gösterdiğiniz hassasiyet ve samimi duygularınızı ifade edişiniz ile bence teşekkürü hak ettiniz Mustafa abi. Bu arada bir konunun daha tekliflerinize eklenmesini önermek isterim. Bu konuyu müstakil bir makale konusu da yaparsınız belki. Bu konunun geniş istişareleri de yapılabilir. Bunun için ŞÜRA'lar düzenlenebilir. Teklifim şu: Tarikat ve bu görünümde olan cemaatların yasal bir dayanağa kavuşturulması ve legal stk olmalarının sağlanması. Üzeri örtülü değil, açık aleni şeffaf faaliyet yapmaları, kayıtlı kurumlar olmaları sağlanmalı, hatta bu yapıların dirençleriyle karşılaşılsa da KARARLI durulmalıdır. Teklifim budur. Saygılar.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 04.05.2017 - 12:38 -1,521-
Bu sayfayı paylaşın :