+A A -A

Sınırlar

-A A +A
İyi ve kötü
Güzel ve çirkin
Fayda ve zarar
Eko sistem kozmik evren
FİZİK dünya böyle
Adalet ve zulüm
Hukuk ve illegal ite
Vicdan ve egoizm
Güç ve hiyerarşize
SOSYOLOJİK dünya böyle
Mağruf ve münker
Helal ve haram
İyilik ve kötülük
Emirler ve yasaklar
METAFİZİK dünya böyle
Fizik ve sosyolojik dünyanın
Kuralları ve kurumları
BEŞERİ ve TABİİ
Metafizik dünyanın
Kuralları ve ilkeleri
İLAHİ
İffet haya ve takva
İnsan ve toplumu
Güzel ahlak ile disipline eden
Tüm 
İyilik güzelliklerin kaynağı
Aralarında 
Çelişki ve uyumsuzluk yok
Birbirini tamamlayan
Mükemmel bir bütünleşme
ÇÜNKÜ
Akıl ve kalp
Ruh ve vicdan
Duyumlar ve duygular
O’ndan
O’ndan geldik
O’na döneceğiz
Fizik dünya
Sosyolojik dünya
Metafizik dünya
EVREN in
YARADANI
Ölçüsünü koyanı
Dengesini koruyanı 
SINIRLARINI çizeni
O’dur
HÜKÜM ve FERMAN O’ndan dır
Dünya nın da
Ahiret in de
Hakimi ve maliki
Zatı zül celal ve zül kemal olan
ALLAH cc “Hukukullah”
Sadece O’na
Vazife  
Layıkı ile 
KUL olmak ve 
SINIRLARINI korumak
Hayatımızı TANZİM etmektir.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 08.08.2017 - 17:32 -530-
Bu sayfayı paylaşın :