+A A -A

Şu cürete bakın !..

-A A +A

Bugünlerde ülkede gündem çok yoğun. Malum, seçimler var. ABD dünyaya meydan okurcasına elçiliğini Kudüs’e taşıdı. Ardından İsrail, Batı Şeria’ya saldırdı, onlarca mülüman şehit edildi. Ülkede bir de son günlerde dozunu artıran ekonomik sıkıntı var.Bunların hepsi, başlı başına birer yazı konusu.

Ancak iki hafta önce Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı  Sarkozy ve bir grup Fransız yazar,Kur’an’da bazı ayetlerin şiddet içerdiğini ,Yahudi veya Hristiyanlar aleyhine ifadeler taşıdığını belirterek bu ayetlerin Kur’an’dan çıkarılmasını isteyen bir deklarasyon yayımladılar. Konu hakkında Türkiye kamu oyundan tatmin edici bir tepki ve açıklama gelmedi. Ne resmi mercilerden, ne de konunun uzmanı olarak görünenlerden..

Arada kaynamasın veya unutulmasın diye, bu haftaki yazımı bu konuya ayırmıştım.

Öncelikle Kur’an’dan ayet veya cümle çıkarmak kimsenin haddine değildir. Kur’an Allah kelamıdır.İncil ve Tevrat gibi.Kulların, olayları ve dünyanın seyrini, Allah’tan daha iyi bilmeleri mümkün değildir de onun için Allah kelamının üzerine söz yoktur.Kur’an’dan ayet çıkarmak,Allah’a isyandır.Allah’ın emrini beğenmemektir.Allah, yanlış demiş demektir.

Allah’a isyan inançsızlıktır .İnsan, menfaatleri sebebiyle ve nefsi sebeplerle Allah’ın emirlerini unutur. Veya öfke sebebiyle Allah’ın emirlerini yerine getirmeyi akıl edemez.

Menfaatine düşkün  olanlar,Allah’ın emirleri karşısında büyük bir imkan elimden çıkıyor mu diye hayıflanır.İnsan, nefsine aykırı gibi gelen Allah emrinin,  aslında,kendileri  için daha iyi olduğunu bilmeden buna karşı çıkar.Bilse, nefsine ağır gelen o şeyin sonunda kendisi için daha büyük bir iyilik olduğunu..Ama insan önce nefsini ve menfaatini düşündüğü için bunu bilemez.

Allah’ın emrine uymak istemeyenleri izah  için en iyi örnek Bakara Suresidir.Bakara  suresinde bir olayı aydınlatmak için Allah o topluma (Yahudi toplumuna) bir inek kesmelerini emreder.İnsanlar ineklerini kesmek istemez.Çok kıymetli bir  metaa elden çıkacak diye buna yanaşmazlar.Sanki Allah emrinden dönecekmiş gibi(belki döner diye) bahane üstüne bahane  üretirler.İnek,ne renk olsun! İnek yaşlı mı genç  mi olsun.İnek kesmesek olmaz mı? Gibi sürü ile bahane..

Allah’a tam ram olmayanlar Allah’ın emirlerini de yapmaya yanaşmayacaktır elbette.Bugün İncil’in veya Tevrat’ın hükümlerinin  değiştirildiği görüşü niye yaygın?Böyle olanlarda Allah’ın emrine uymak istememe,nefsine uyma,kendi bildiğinin Allah’ın emirlerinden bile üstün olduğunu savunma  zaten var demek ki..

Kendi kitabını  değiştirmeyi denemiş bir nesil, inanmadığı kitabın da  değiştirilmesini teklif eder elbet.

Benim burada üzerinde duracağım bir konu,Sarkozy ve cürm-ü şeriklerinin beyanlarının  ne kadar  geçerli olup olmadığıdır.Bir kere Kur’an isimler üzerinde durmaz.Yahudi ve hristiyanlar diye ayırmaz olayı. Genel olaylardan bahseder.Genel kuralı anlatır.Bu genel kuralın içinde Yahudi de olur,Hristiyan da, Müslaman da..Yahudiyi  ve Hristiyanı  kütülemek için ayet gelmemiştir.Yahudi ve Hrıstiyanların eylemleri anlatılır.Bunun nasıl olması gerektiği izah edilir.Müslümanın da yanlışları ayet ile düzeltilir.Kur’an, “ey nas” der.Bu,bütün insanlara hitaptır.Sadece bir gruba değil.Yahudilerin  hali anlatılırken, mesela Bakara  suresindeki olay anlatılırken, bir hikmetin nasıl  unutulduğundan bahsedilir.Bu, Yahudi toplumunda olmuş bir olay diye  Yahudileri  kötülemek anlamına gelmez.

Oysa, Kur’an’da;  kiliselerden,havralardan  ve manastırlardan da bahsedilir.Buraların da Allah’ın  koruması altında olduğu vurgulanır. Burada kavim değildir asıl olan.İnanç ve prensiplerdir.Hele, Ali İmran Suresi’nin l99.ayetine bakınız: ”Ehli kitaptan öyleleri vardır ki,Allah’a, hem size indirilene,hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah’a boyun eğerek iman ederler.Allah’ın ayetlerini az bir paraya satmazlar.İşte onlar için Rableri katında ecirler vardır.Şüphesiz Allah,hesabı çabuk olandır”

Sarkozy gibiler, Allah’ın ayetlerini ucuz pahaya satmaya talip olanlardır.Oysa Kur’an onları da “ehli kitap saymış;onun değinin aksine Kur’an onları;“şiddete uğratılacak insanlar” olarak görmemiştir. Sarkozy, kendilerine indirilene  tam bir sadakatle bağlansa,Kur’an’dan  ayet çıkarmayı düşünmez bile.Çünkü Kur’an’da  yazılanlar, İncil’de de vardır, Tevrat’ta da..Kur’an; hem İncil’in, hem de Tevrat’ın cem’idir. Aslı ise Levh-i mahfuzdadır bunların.

Bazı Kur’an meallerindeki;  “yuhudileri ve hristiyanları  dost edinmeyin “ifadesi ise ;yanlış bir tefsir ile bu şekilde söylenmiş olabilir.Bunun aslının; “yahudilerin ve hristiyanların  velilerini dost edinmeyin” şeklinde olduğunu izah eden müfessirler  vardır.Nüzul sebebine  bakılırsa doğrusu bulunur.

Gelelim, bu konuda  asıl demek istediğime ..

Sarkozy gibilerin açıklamasına  karşı Türkiye’den  gür bir sesin çıkmadığı kanısındayım.Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik;“Şiddetle protesto  ediyoruz”dedi. Protesto  etmek yetmez.Konuyu bütün açıklığı  ile  anlatmalı idi.Sorkozy  ve cürm-ü şeriklerinin ipliğini pazara çıkarmalı, acziyetlerini ve cahilliklerini ortaya  koymalı idi.

Sonra bu konuda Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Prof. Dr.Ali Bardakoğlu; Hürriyet Gazetesinde bir açıklama yaptı.Bir sayfa dolusu röportajda Başkan’ın dişe dokunur bir izahı yoktu. Anadolu’da kem-küm etmek diye bir tabir vardır. Başkan’ın beyanatından hiç tatmin olmadım.

Konu hakkında en hoşuma giden yazıyı Hürriyet’ten  Ahmet  Hakan yazdı.

Biliyorsunuz, son yıllarda bir “Kur’an İslamcıları”çıktı. Bunlar;sünneti öteleyerek,hadislerin içinde muteber hadis seçme imkanı olmadığını  ileri sürerek,Kur’an’ı hadis ile yorumlamak  yerine,kendi kendilerine  Kur’an’ı yorumlamak isteyen ,hatta; “peygamber bir postacı gibi geldi gitti. Ayetleri getirdi.Görevini  bitirdi.Bundan sonra Kur’an’ı artık biz kendi kendimize yorumlarız”diyenlerdir. Peygamber yaşayan bir Kur’an olduğu halde,hadisler Kur’an’ın  tefsiri olduğu halde bunlar;”hadislerin  doğru olduğu ne  malum”  istihfamcılığı  ile ayetleri, kendi kendilerine   tefsir etmeye çalışan sözde müçtehitlerdir.

“Kur’an’dan  bazı ayetler çıkarılsın”saçmalığına karşı; bu “Kur’an İslamcıları”ndan bir tek ses gelmedi.

İşte Ahmet Hakan,onların isimlerini de vererek; ”……. neredesin?”, “.....nerdesin, sesin niye çıkmıyor?” dedi.

Kur’an’a saldıran  adamlara karşı, “Kur’an İslamcılığı” satanlardan çıt yok.. Sağ ol Ahmet Hakan

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 19.05.2018 - 13:39 -655-
Bu sayfayı paylaşın :