+A A -A

Sustum Yazdım

-A A +A

Hayat bazen öyle ağırlaşır ki, susmak istersiniz. Hiç kimseye, hiçbir söylemeden öylece susmak… Acınızı yüreğinize gömersiniz, boğazınız düğüm düğümdür. Gözyaşınız da akmaz; yutkunursunuz daima.

         Beşiktaş ve Kayseri’deki hain saldırılardan bu yana böyleyim.

 İster İslam’ın deyin, ister Türk’ün son kalesi deyin; o kale dört koldan kuşatma altında. Yıllarca su uyudu, biz uyuduk, ama düşman uyumadı. Hız kesmeden birbiri ardına geliyor saldırılar, salvolar. İçimizdeki işbirlikçiler ile beyinsizlerin işi hafife alma çabaları büyük bir tiyatro, sonu gelmez aldatmaca.

Dün öğle sonu haber sitesinde gezinirken, bazı Batılı devlet adamı, yazar ve sanatçıların Türkler ile ilgili görüşlerini okudum. Hemen hemen hepsi bildiğim, ancak zaman içinde nisyan ateşine tutulan önemli tespit ve değerlendirmeler.

İnsana ne genetik, ne de etnik yapısıyla bakarım. Irkçılığı reddederim, lakin aslımızı da gizleyecek değilim Bilirsiniz, bizde iki türlü haramzade vardır: Biri, aslını inkâr eder; diğeri de halini ketmeder.

İçimden söz söyleme adına bir şey gelmiyordu, bu kadar konuştuk. Uzun etmeye gerek yok. Bu milletin yeminli düşmanlarını boş verin, onların yardakçıları hoşlanmayacak elbette. Batılı da olsa, işte Müslüman Türk milletinin hakkını teslim eden o sözlerden bir demet:

“Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.” Lord Byron

“Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.” Comenius (Çek Bilgini)

“Türk'ün şefkat ve insaniyet duygusunu inkâr mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu... Büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir.” Edmondo De Amicis

“Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekâsı vardır. İşte Türk, bu zekâsıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca egemenlik altına almak başka türlü mümkün olamazdı.” Çarnayev (Rus Komutan)

“Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.” Andreas Phitiades

"Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. " Mulman

“Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.” Kayzerling

"Türk milleti iki bin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler." Donaldson

“İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.” Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

“Türk, asillerin asilidir. Yapay olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet

ona tabiatın hediyesidir.” Pierre Loti

"Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şefkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar." Demirbaş Şarl

"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur." Tasso - İtalyan Şair

“Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.” William Martin

“Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.” Sir Julien Corbet

“Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ay ışığı gibi görülür fakat gösterilemez.” Decamps (Fransız ressam)

Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. Charles Macfarlene

“Türklerle dost ol, ama düşman olma.” Gianni de Michelis

“Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. Albert Einstein

“Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir.” Alman tarihçi Hammer

“Türklerin Avrupa dengesi için gerekli bir unsur oldukları kesindir.” Lord Beaconsfield

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır." Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

            “Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.” Pierre Loti

Söylenenlere dudak büküp geçenlerin kendini tanıma arzusu bir yana; kendisiyle yüzleşmeye cesaretleri yok demektir. Kendini unutanları, kimse hatırlar ki… Bu söylenenleri çocuklarınıza, torunlarınıza benimsetip özümsetirseniz; bırakınız bölücü, yıkıcı, terör örgütlerini, dünyanın yapay devletleri de bu milletle boy ölçüşmeye kalkışamayacaklardır.

 

idris-dogan@hotmail.com

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 19.12.2016 - 17:21 -706-
Bu sayfayı paylaşın :