+A A -A

“Türkiye’de, ABD’nin Atom bombası kadar yıkıcı projeleri!”

-A A +A

ABD askeri uzmanlarından Max Von Thornburg, The Fortuna Dergisi’ndeki “Türkiye’ye Niçin Yardım Etmeli?” başlıklı raporunda “İdeolojik taarruzun Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi için, atom bombası kadar önemli olduğunun” altını çizmiş ve ayrıca; “Yalnız sermayemizi değil, hizmetlerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü ve ideallerimizi de Türkiye’ye konuşlandıracağız” demiştir. Türkiye’de ABD’nin desteğinde olan çok taraftarlar vardır. Bunun için Türkiye yetkilileri çok dikkatli olmalıdır.

Gizli Haçlı savaşının Türkiye
ile ilgili hiç bilinmeyen
yanları

Daha önceki yazılarımızda, ABD’nin, İslam dünyasına karşı 2000 ‘li yılların başında başlatmış bulunduğu Haçlı savaşında kendi ülkemizde bizimle, yani Türkiye devletiyle çok gizli bir savaş yaptığı konusunda bazı açıklamalar ve göndermeler yapmıştık, hatırlarsınız.

Şimdi bu yazımızda bu savaşın çok gizli tutulan, bizim insanların hiç bilmediği ve görmediği boyutlarından bahsedeceğiz.

İnşaallah düşmanlarımıza karşı Rusya ile Çin ile, İran ile ve diğer Ortadoğu’daki İslam ülkeleri ile çeşitli ittifaklar ve birliktelikler kuran başımızdaki yönetici sorumlular bu çok gizli olan Haçlı savaşının görülmeyen ve bilinmeyen bu karanlık boyutlarını fark ediyorlardır ve gereken acil tedbirleri alıyorlardır.

Şimdi düşmanlarımızın ülkemizde sözünü ettiğimiz oyunlarından söz edelim.

DÜŞMANIN TÜRKİYE’DE REKLAMLARLA
GİRİŞTİĞİ YIKICI BOMBARDIMANLARI

Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için, öncelikle şunu kabul etmek gerekir:

Türkiye’de düşmanın soğuk savaş oyunları, barışın bütün alanlarında ve bütün dallarında çok yaygın bir biçimde kamufle edilmiş ve saklanmış durumdadır.

Örneğin yabancı kökenli televizyon reklamlarını belki çok masum ve garip olarak nitelendirebilirsiniz. Ama olay hiç de öyle göründüğü gibi değildir.

İsterseniz bu konunun iyi anlaşılabilmesi için, önce bu reklamların nasıl bir nitelikte olduğuna bakalım:

Bilindiği gibi bu reklamlar yabancı ürünlerin, ülkemizde bizim TV kanallarında, Türkiye halkının insanları tarafından çokça alınması ve çokça rağbet edilmesi için yoğun bir biçimde yayınlanır. Ama düşmanın savaşı asıl bundan sonra başlar ve gizli savaşta büyük rol oynar. Siz çokça bahsedilen ürünlere kendinizi kaptırırsınız ve satın alırsınız.  

ABD merkezli reklamın altındaki yazının tercümesi:

“Coca Cola iç İsrail’e yardımcı ol!”

Düşman bu ürünlerden çokça kazanır ve çokça kâr sağlar. Yani siz bu konuda düşmana büyük kâr ve kazanç sağlamış olursunuz. Düşman bu elde ettiği kâr ve kazançlarla sizi yüreklerinizden vuracak pek çok silahlar ve cephaneler üretir.

DÜNYA REKLAMLARININ BİZİ VURACAK
SİLAH VE CEPHANELERLE NE İLGİSİ VAR?

Bizim televizyon kanallarında yoğunlukla yayınlanan yabancı kökenli reklamların bize karşı üretilen silah ve cephanelerle ne ilgisi vardır, diyebilirsiniz.

Çok açık ilgisi ve bağlantısı vardır.

Çünkü bizim televizyon kanallarında yayınlanan yabancı reklamlar çoğunlukla şu anda bize ve İslam dünyasına savaş açmış bulunan sömürgeci ülkelere aittir.

Bu ülkeler eğer bizimle savaşmak için bizden yardım isteseler, elbette gözlerimizi açarız ve uyanırız.

Olmaz! deriz.

Ama düşman bize karşı bizim yardımlarımızla savaşa hazırlandığı halde biz hala uyuyoruz ve düşmanın reklamlarına itibar ederek düşmana çok dolaylı olarak yardıma koşuyoruz maalesef. [1]

Bu nasıl oluyor, şimdi ona bakalım:

TÜRKİYE’Yİ BÖLECEK DÜŞMANLIKLAR
SİNSİ BİR ŞEKİLDE NASIL YAPILIYOR?

Biz asla Türkiye, İslam dünyası sorunları ile uğraşmasın demiyoruz. Aksine uğraşsın ve Müslüman kardeşlerimizin sorunlarını mümkün olduğu kadar çözsün, onlarla haşir-neşir olsun, onlara yardım etsin, onların imdadına yetişsin, istiyoruz.

Ancak bunu yaparken Türkiye bir şeyi asla unutmasın, düşmanın içimizdeki haince tuzaklarına düşmesin, diyoruz.

Yani Türkiye’nin kendi iç sorunlarından uzaklaşıp, çok uzaklardaki İslam ülkelerinin sorunlarıyla uğraşmasının yollarını açması ve “baba devlet” rolü oynaması yolunda düşman oyunlarına ve tuzaklarına düşmesine yol açmasın, diyoruz.

Yoksa, Türkiye’nin İslam dünyası çapında yardımlaşma yolunda giriştiği çalışmalarına ABD’nin yolları açarcasına susmasının, teşvik edici ve destekleyici bir şekilde çok sessiz kalmasının başka bir izahı olabilir mi? [2]

Bilindiği gibi ana düşmanımız olan ABD ve ortaklarının Türkiye’yi bölecek ve parçalayacak pek çok uzun vadeli oyunları ve tuzakları vardır. Düşmanın bu konudaki sinsi ve gizli hazırlıklardan geçmiş yazılarımızda zaman zaman söz etmiştik, hatırlarsınız.

Bugün İslam dünyasında olanlara bakarsak, sanki yakın tarihde Eski Irak devlet Başkanı Saddam Hüseyin’e oynanan destekleyici ve teşvik edici oyunun aynen Türkiye’ye de uygulanıyor olmasından korkmamız ve endişe etmemiz gerekir.

Umut ediyoruz, bugün Türkiye’yi yönetenler inşallah bu konularda son derece uyanık ve tedbirli davranıyorlardır.

ABD’NİN TÜRKİYE’DE “ATOM
BOMBASI KADAR YIKICI PROJELERİ”

Amerika’lı uzman Max Von Thornburg, 1947 Ekim ayında The Fortuna Dergisi’ndeki “Türkiye’ye Niçin Yardım Etmeli?” başlıklı raporunda “İdeolojik taarruzun Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi için, atom bombası kadar önemli olduğunun” altını çizmiştir.

Thornburg  ayrıca; “Yalnız sermayemizi değil, hizmetlerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü ve ideallerimizi de Türkiye’ye konuşlandıracağız” demiştir. [3]

Azılı ve sinsi düşman ABD acaba ülkemizde bunu mu gerçekleştiriyor?

Bu soruyu daime kendimize sormalıyız. Unutmamalıyız ki, Türkiye’de ABD’nin hakim olduğu askeri ve gizli üsler var ve bu askeri üslerdeki personel ülkemizde, tüm Anadolu topraklarında sivil olarak harıl harıl çalışıyor. Daha doğrusu Türkiye’ye karşı gizli ve sinsi bir savaşa hazırlanıyor.

SONUÇ

Burada  ABD’nin “Son Haçlı Savaşı” dediği İslam’a karşı gizli savaşının sadece Türkiye’de gerçekleştirilen bir boyutundan  bazı örnekler vermeye çalıştık.

Bu çok gizli savaşın diğer boyutlarını da zamanla ileriki yazılarımızda anlatmağa çalışacağız, inşallah.

Türkiye’yi yönetenler, bu görünmez-sinsi savaşla ilgili olarak son derece dikkatli ve uyanık olmalıdırlar!

Olanları ve gelişmeleri çok hassas bir şekilde, zamanında değerlendirmelidirler!

Sevgiler, saygılar…

Hasan Erden

herden1950@hotmail.com

 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 07.10.2017 - 13:11 -1,355-
Bu sayfayı paylaşın :