+A A -A

Türkiye’de düşmana mermi ve cephane kazandıran savaş!

-A A +A

Karşı karşıya olduğumuz savaşın bize görünmeyen cephesi

Bugün düşman Haçlı savaşında sıcak savaş gösterip, soğuk savaşla vuruyor.
Bu savaş topla-tüfekle, bombayla-füzeyle yapılmıyor, siyasi, ticari alanda soğuk savaşın gerekleri olan faaliyetlerle ve sosyal ilişkilerle kamufle ediliyor ve gizleniyor. Bu savaşta düşman devamlı sıcak harbe hazırlanıyormuş gibi kendini gösteriyor. Ama bu oyunlar, çoğunlukla düşmanın sağ gösterip sol vurmasından, yani sıcak savaş gösterip soğuk savaşla vurmasından kaynaklanıyor.

Düşman bu Haçlı Savaşını
nasıl “sıcak” gösterip
“soğuk” vuruyor?

ABD’nin bugün Türkiye’ye ve İslam Dünyasına karşı gerçekleştirdiği son Haçlı savaşını ilk planlayanlardan ve kurgulayanlardan olan Amerika’nın Eski Dış İşleri Bakanlarından Yahudi asıllı H. Kissinger’in, bu dünya savaşının, tarihte olduğu gibi Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında değil, Müslümanlarla Müslümanlar arasında olacağını söylemiş olması [1] hiç unutulmaması gereken bir itiraftır. Çünkü bu itiraf Haçlı savaşının büyük bir çoğunlukla, soğuk savaş olarak cereyan edeceğinin en büyük delilidir.

Diğer Amerikalı yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre, Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı bu savaşın, ilk başladığı yıllardan çok farklı olarak hem çok gizli olacağı, hem de örtülü ve kamuflajlı olacağı öngörüldü ve planlandı.

Bugün bakmayın düşmanın görünüşte bütün hızıyla devam eden silahlı savaş hazırlıklarına… Zira bu son dünya savaşı eskiden tarihte olduğu gibi silahlarla ve cephanelerle olmayacak, tüm düşmanlıklar ve soğuk savaşın tüm yıkıcı unsurları büyük çapta bizlere karşı bizlerden gözükerek içimizde kol gezecek!

Nitekim bu Haçlı savaşında bu esrarengiz süreç başlamış bulunuyor.

BİZİM ARAMIZDA BİZLERDENMİŞ GİBİ
GÖZÜKEN KAHPE DÜŞMAN ORDULARI

Bizim halk kitlelerimiz arasında dolaşan düşmanın soğuk savaş oyunlarında gizli ve esrarengiz teşkilatların ve şirketlerin büyük bir çoğunluğu hem ticari gibi gözüküyor ve hem de bizim insanlarımızla şaşırtıcı bir şekilde ikili ilişkilerde ve faaliyetlerde bulunuyorlar. Yani düşman bize karşı Haçlı Savaşında, kendilerini bizlerdenmiş gibi göstererek, karşıdan hiç farkına varamayacağımız bir şekilde kamüfle ediyor ve gizliyor.

Özetle bugün bize karşı ve tüm kardeş Müslüman ülkelere karşı dünya savaşında ülkemizi merkez bölge olarak seçmiş bulunan düşmanlarımız gizli savaş üzerine kurdukları ve planladıkları savaşlarını tamamen örtülü ve şaşırtıcı bir biçimde sergiliyorlar.

Üstelik bizimle böylesine gizli savaşa girişmiş bulunanlar bu kahpe faaliyetlerinin ve çalışmalarının bazılarını, ülkemizde NATO ittifakı için açılmış bulunan ABD’nin askeri üslerinde planlıyorlar ve kurguluyorlar.

DÜŞMANIN ÜLKEMİZDE KARŞILIK
VERİLMEYEN TEK TARAFLI SAVAŞI!

Bugün düşmanımızın örtülü ve kamuflajlı bir şekilde ülkemize karşı savaştığı alan, Türkiye yönetimlerinin hiç önemsemediği ve devamlı boş bıraktığı alandır.

Yani düşmanın sivil işgal orduları içimizdedir.

Şu anda düşman, düşmanlığının en ayrıntılarına kadar bize saldırmasına rağmen, biz Türkiye olarak maalesef düşmanın bu oyunlarına aynı yoğunlukta karşılık veremiyoruz.

Çünkü düşmanın bu saldırıları sorumlu yöneticilerimiz tarafından yeterince fark edilemiyor.

ABD, SICAK SAVAŞ GÖSTERİP KAMUFLE ETTİĞİ
SOĞUK SAVAŞLA BİZİ İÇTEN NASIL VURUYOR?

Bugün düşman Haçlı savaşında bize sıcak savaş gösterip, soğuk savaşla vuruyor.

Bu savaş topla-tüfekle, bombayla-füzeyle yapılmıyor, siyasi ve ticari alanlarda kazançlı ilişkilerin yanında soğuk savaşın gerekleri olan faaliyetlerle ve sosyal ilişkilerle kamufle ediliyor, örtüleniyor ve gizleniyor.

Bu Haçlı Savaşında düşman Müslümanlara karşı devamlı sıcak harbe hazırlanıyormuş gibi kendini gösteriyor.

Ama bu oyunlar, çoğunlukla düşmanın sağ gösterip sol vurmasından, yani sıcak savaş gösterip soğuk savaşla vurmasından kaynaklanıyor.

Ama iyi bilinmelidir ve unutulmamalıdır ki, gerçekte bu Haçlı Savaşı Amerikalı savaş otoritelerinin baştan açıkladıklarına göre Türkiye’ye ve tüm İslam dünyasına karşı gizli ve soğuk savaş olarak planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. [2]

TÜRKİYE DÜŞMANIN BU GİZLİ SİVİL İŞGAL
ORDULARINA KARŞI NASIL TEDBİR ALACAK?

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bu savaşta, açıktan görülmeyen ve göremediğimiz asıl düşmanlarımız bizim karşımıza çıkmıyorlar. Bizimle savaşmıyorlar. Başkalarını savaştırıyorlar. Gafil “Müslümanlar”dan oluşan PKK gibi karşımıza çıkarılan; YPG, PYD, SDF, Daesh örgütler kullanılıyor.

Düşman bizi istediği yere ve istediği bölgeye çekmek ve sürüklemek için kolayca aşabileceğimiz şekilde karşımıza gayrı nizami ve düzensiz ordu yapısında çıkıyor.

Karşımızdaki asıl düşman kolları, asıl askeri birlikler kendilerini östermiyorlar, gizliyorlar ve kamufle ediyorlar.

Yani Türkiye düşmanların yer altı çalışması yaptığı tetiklemelerle, açıktan görünmeyen bir savaşla karşı karşıya bulunuyoruz.

BU SOĞUK SAVAŞTA DÜŞMANIN TİCARİ
FİRMALARI NASIL BİR ROL OYNUYOR?

Bir örnek verelim: Bilindiği gibi, hemen hemen tüm televizyon kanallarında sınırsız yayınlanan düşmana ait birçok reklamlar vardır.

Diyeceksiniz, bu yabancı reklamların, düşmanın Haçlı savaşına ne kadar ve hangi oranda katkısı olabilir? Değişik bir ifadeyle düşmanın savaşında bu firmalar ne kadar görev yapıyor olabilir?

Pekala oluyor.

Televizyon kanallarında yayınlanan İsrail ve ABD kökenli reklamlar, bugün İslam’a ve Türkiye’ye karşı kıyasıya yürütülmekte olan dünya savaşının en gizli, en karanlık ve en anlaşılmaz, esrarengiz tarafını ortaya koyuyor.

Bugün memleketimizde bol bol reklamları yapılan pek çok yabancı ürünleri ve pek çok tüketim maddelerini araştırın, nereden geldiğini ve üretildiğini soruşturun, sonunda İslam’a ve bize savaş açan ABD ve İsrail’e bağlı bulunan büyük Yahudi firmalarıyla ve ürünleriyle ilgisinin ve bağlantısının olduğunu bulacaksınız ve göreceksiniz.

TÜRKİYE’DEKİ GİZLİ SAVAŞTA DÜŞMANA SİLAH
VE MERMİ OLAN YABANCI REKLAMLAR

Yeni Şafak Gazetesi başta olmak üzere bazı basın organları yıllar önce yaptıkları yayınlarla örneğin Coca Cola gibi şirketlerin arkasında İsrail'in olduğunu ve bu ürünlere verilen paranın doğrudan Müslüman Filistinlilere ve tüm Müslümanlara karşı silah ve mermi olarak döndüğünü savunmuşlardır.

Bilindiği gibi, ülkemize ve tüm İslam ülkelerine karşı Haçlı savaşı başlatmış bulunan ABD’de çok sayıda ticari firmalar vardır. Bu dev marketler zincirinden bazıları şimdi bizim Türkiye’mizde dolu dizgin pazar bulmağa çalışıyorlar!

Amerika’da bugüne kadar yaklaşık 25 büyük marketi iflas ettirmiş ve kapattırmış bulunan dev bir market vardır. Bu market ülkemizde önce Bursa’da deneme çalışmalarıyla yer bulmağa çalışmış ve boy göstermiştir. Şimdi ise İstanbul’dan bütün Türkiye’ye yayın yapan bu şirket ülkemizde acaba ABD’de olduğu gibi kaç yerli marketi ve firmayı ticari alanda yok edecektir ve iflasa sürükleyecektir?

Bunun ötesinde bu firmalar, ABD ve ortaklarının Türkiye’ye ve tüm İslam dünyasına karşı açtıkları yok edici savaşta nasıl bir rol almış olacaktır?

Yani bu doğrultuda değerlendirilebilecek İsrail ve Amerikan kaynaklı birçok reklam ürünleri ve firmalar vardır. TV kanallarında ve basın organlarında pek çok reklamları yayınlanan söz konusu yabancı ürünler bu soğuk savaşta nasıl ve hangi boyutlarda rol üstleniyor?

SONUÇ

Sonuç olarak kısaca diyebiliriz ki, Türkiye’mizde boyutlarını olduğu gibi göremediğimiz karanlık bir savaş vardır.

Yani düşman içimizdedir ve bizi kalbimizden vurmaya çalışmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizdeki İncirlik Üssü'nün Amerikalı komutanı Eaglin acaba neden “İncirlik’ten ayrılmayız” demiştir? [3] Bu itiraf, düşmanın ne kadar kararlı olduğunu, Türkiye’de Soğuk Savaşın boyutlarının nasıl bir derinlikte olduğunu gösteriyor.

Allah yardımcımız olsun!

Sevgiler, saygılar…

herden1950@hotmail.com

Hasan Erden

 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 23.07.2018 - 15:50 -765-
Bu sayfayı paylaşın :