+A A -A

Türkiye'deki Sıvılaştırılmış Doğalgazın (LNG) Durumu

-A A +A

Enerji piyasasında çeşitlilik ülkeler için gün geçtikçe önem kazanıyor. Türkiye gibi (enerji arz etmeyen) ülkeler enerji kaynakları zengin olan ülkelerden enerji ithal etmektedirler. Ancak coğrafi anlamda ülkelere olan yakınlık belli başlı maliyetlere katlanmayı da beraberinde getiriyor. Rusya ve İran’da görüldüğü üzere bu durum özellikle doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin bir göstergesi haline gelmiştir. Bu problemi daha aza indirgemek için projeler geliştirmek gereklidir. Doğalgaz talep ettiğimiz ülkelerle çeşitli anlaşmalar yaparak hem doğalgazı daha ucuza almalı hem de arz güvenliğini sağlamalıyız. Türk Akım ve TANAP projeleri bu anlamda örnektir.

Türkiye Kasım 2015’de yaşanan uçak krizinden sonra enerjide yeni kaynak arayışına girmişti. Bunlardan bir tanesi “Sıvılaştırılmış Doğalgaz: LNG ( Liquefied Natural Gas) ” idi. LNG ‘nin boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere sıvılaştırılarak, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesi ile sağlanabilmektedir. Son dönemde git gide önemi artan LNG, uluslararası gaz piyasasında daha fazla rol oynamaya başladı. Bu bağlamda LNG  ülkelere enerji alternatifi  sunmada önemli bir araç haline gelmeye başladı.

Türkiye LNG’yi Cezayir, Nijerya ve Katar’dan ithal ediyor. Günümüzde bu ülkelere ABD, Norveç ve Trinidad & Tobago da eklenmiş durumdadır. Gemi ve tanker taşımacılığı yolu ile ithal ettiğimiz LNG, Türkiye’yi boru hatlarına bağımlılıktan kurtarma adına önemli bir alternatiftir. Bilindiği üzere Türkiye, doğalgaz ithalatını boru hatları ile Rusya, İran ve Azerbaycan’dan yapmaktadır.

Grafik 1: 2015 Yılı Türkiye’nin LNG İthalatı Yaptığı Ülkeler (Milyar Metreküp)

 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2016

LNG ihraç eden ülkelerin fazlalaşması LNG’nin enerji kaynakları arasında öneminin artmasını sağlamıştır. Öyle ki Türkiye’de LNG’nin toplam doğalgaz tüketimindeki payı % 15 civarlarına yükselmiş durumda. Enerji piyasasında ağırlığını hissettirmeye başlayan LNG, petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte daha cazip bir hale gelmiştir. Fiyatları düşen LNG’yi ithal eden ülkeler ise bu durumdan karlı çıkmış durumdadır.

Küresel enerji piyasasında LNG hakkında yaşanan gelişmeleri Türkiye de yakından takip ediyor. “Enerjide ticaret merkezi olma” hedefi olan Türkiye LNG’yi de bünyesine katarak enerjide çeşitlilik sağlama yolundaki hedefine bir adım daha yaklaşabilir. Son dönemde en büyük LNG ihracatçısı olan Katar ile enerji konusunda anlaşmalarımız var. Türkiye Katar’dan gelecek olan LNG’yi hem kendi bünyesinde kullanabilir, hem de LNG’nin diğer ülkelere taşınmasında rol alabilir. Günümüzde en çok konuşulan konulardan olan enerji arz sağlanmasında son zamanlarda yaşananlar, küresel enerji piyasasında Türkiye’nin söz hakkının artmasında önemli rol oynamıştır. Türk Akım ve TANAP projeleri enerji arz eden ülkelerin Türkiye’ye olan güvenini göstermektedir. Bu durum LNG’yi hem kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanmasında, hem de dış pazarlara transferinde Türkiye’nin sahip olduğu konumu ortaya koymaktadır.

Bu amaçla, Türkiye’ye LNG olarak gelecek olan doğalgazın, gazlaştırılması konusunda başlayan yeni terminallerin inşasının hızlandırılması gerekiyor. Türkiye 2015 yılı ile sahip olduğu 2 yeniden gazlaştırma terminali ile yıllık 10,3 milyar metreküp LNG gazlaştırma kapasitesine sahip. Fakat bu kapasite, öngörülen projeler için kesinlikle yeterli değildir. Dolayısıyla yeni LNG gazlaştırma terminallerinin yapımı ve doğalgaz depolama ile Türkiye enerji merkezi olma yolunda önemli bir adım atacaktır.

Ali GÜLSEREN

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ        

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 09.11.2016 - 14:39 -1,146-
Bu sayfayı paylaşın :