+A A -A

"Ülkemizin varlık ve bekası tehdit altındadır"

-A A +A

Ankara'da gerçekleşmekte olan Anadolu Vakfı Mütevelli toplantısında Vakıf genel müdürü sayın Ali Ay  Vakıf faliyetleri konusunda bilgi verdi.
Genel Müdürümüz Ali Ay'ın konuşması:
Vakıf Mütevelli Heyeti olarak her yıl bu aylarda bir sonraki faaliyet dönemini planlamak üzere toplanıyorduk.  Ancak bu yılki toplantı önem arz etti. Türkiye 15 Temmuzda ciddi bir tehlike atlattı. Darbe girişimi başarısız olsa da ülke olarak yaşadığımız travmanın etkileri devam ediyor. Bir taraftan Güneydoğuda bir türlü bitirilemeyen terör eylemleri, bir taraftan Orta doğuda küresel güçlerin savaşı ülkemizi adım adım savaşın içine çekiyor.

Bu küresel hegomonik güçler bir yandan DAEŞ ve benzeri Neo Selefi harici terör örgütlerini, diğer yandan da Mehdici - Batıni FETÖ terör örgütü ile İslam dünyasını parçalamaya, kendi içinde çatıştırmaya devam ediyor.   Bu zihniyeti İslâm dünyasında yaymak için küresel sermaye oluk oluk para harcıyor ve imkân veriyor. Yani ülkemiz hem fiili hem de dini ve kültürel anlamda dünden daha fazla tehdit altındadır. Ülkemizin varlık ve bekası tehdit altındadır.

Bu nedenle sorumluluklarımız artmıştır. Böyle bir ortam toplantının önem ve ehemmiyetini arttırmıştır.

Vakıf olarak geldiğimiz noktada amaç ve hedeflerimizden ana faaliyet konuları hakkında bilgi sunarak ülkemiz, bölgemiz ve İslâm coğrafyasının içinde bulunduğu sıkıntılı konuma çözüm ve çare olacak projelerin üretiminde siz değerli üyelerimizin görüşleri önemlidir ve geleceğe projeksiyon tutacaktır.

Ana faaliyet Konuları:

1.     Gençlik ve Eğitim Çalışmaları

A.    Eğitim ve Kültür Çalışmaları

Mehmet Hekim’in Sorumluluğunda çalışmalarını yürüten Gençler, Yıl içerisinde Konferanslar, seminerler, kişisel gelişim programları, panel ve Kocatepe Gençlik fuarına katılarak çalışmalar yürütmüşlerdir.

Özellikle Şazeli ÇÜGEN beyin uzun bir süre düzenlediği temel itikadi konularını içeren sohbet toplantılarına katılmışlardır.

Halen Cumartesi günleri konulu toplantılarını ve akaid eğitimine yönelik çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu dönem çalışma programının da hazırlığı tamamlanmıştır.

B.     Yetişkinler Eğitim Kültür çalışmaları:

Perşembe Akşamları Kur’an Kardeşliği adı altında tefsir okumaları

Çarşamba günleri DİB Din işleri Yüksek Kurulu Emekli Baş Uzmanı İbrahim Ural hoca yönetiminde  “İslâm İktisadı” ve “Rıyazus Salihin” okumaları devam etmektedir

C.     Burs ve Eğitim yardımları

Geçtiğimiz eğitim Öğretim yılında sadece merkezde 150 öğrenciye burs 7 ay 125 TL üzerinden burs verilmiştir.

Bu yıl da Kasım ayından başlamak üzere 8 Ay 125 TL bur verilecektir.

 

2.     Türkiye’nin Temel Sorunları üzerine Bilimsel çalışmalar.

1-     Birlik ve Kardeşlik Çözüm Süreci     Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

2-     Eğitim ve Kültür Politikaları              Prof. Dr. Hayati AKYOL

3-     Ekonomi                                                Fatih Acar- Ali BOĞA

4-     Türkiye’de Dini Hayat                        Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ

5-     Tarım Çevre Su Politikaları               Prof. Dr. Yusuf DEMİR

6-     Hukuk ve Yargı sistemi                       Prof. Dr. Rıza AYHAN

7-     Yüksek Öğretim ve Bilgi, Üretimi    Prof. Dr. Muhlis ÖZKAN

8-     İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği        Prof. Dr. Hilmi DEMJİR

9-     Sağlık ve Sosyal Politikalar               Prof. Dr. Muzaffer EROĞLU

10-           İletişim ve Medya                          Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU

Komisyonlar raporlarının yazımını bu yılsonuna kadar tamamlayacaklardır. Önümüzdeki yıl ise kamu ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

 

3.     Yayın Çalışmaları

A-    Ana Haber Gazete:

İnternet Gazeteciliği olarak her gün daha kaliteli bir şekilde yayın hayatına devam etmektedir. Her hafta düzenli olarak yazan 14 köşe yazarları ve 40 ın üzerinde değişik aralıklarla yazan yazarlarımızla ve günce haber ve yorumları ile iyi bir kaliteye ulaşmış, kendisini ispatlamış bir yayın organımızdır.

Gazetenin Yayın Kurulu her hafta Cuma günleri öğleden sonra toplanarak, yayın çalışmalarını değerlendirmekte eldeki imkânlarla en iyi yayın yapabilmek için gayret etmektedir.

Yayın Kurulu

1.     Kerem ALTUN                     Yayın Kurulu Başkanı

2.     Kasım ÖZKAN                     Genel Yayın Yönetmeni

3.     Hüseyin AYAZ                     Sorumlu Yazı işleri Müdürü

4.     Tahir ÖZKAN                      Sayfa Düzeni Teknik sorumlusu

5.     Turan KAYA                         Haber Teknik Sorumlusu

6.     Mevlüt AYHAN                   Yazılı Basım ve Yayın Sorumlusu

7.     Ali AY                                    Yayın Kurulu Üyesi

8.     Mustafa YILDIZ                  Yayın Kurulu Üyesi

9.     Ömer GÜLSEREN               Yayın Kurulu Üyesi

10.Ahmet F. Çavuşoğlu         Yayın Kurulu Üyesi

B-    Basılı Yayın Çalışmaları:

1)     Prof. Dr. Nadim Macit, İmparatorluk Politikalarında Jeo Stratejiler ve Türkiye isimli eseri baskıya hazırdır.

2)     Radikalleşmenin önlenmesi projesi kapsamında 8 Eserin yazılması planlanmıştır;

1.      Prof. Dr. Mürteza BEDİR                   Ebu Hanife Kimdir?

2.      Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR             İlmihal

3.      Prof. Dr. Kadir GÜRLER                      Hz. Peygamberi ve Sünneti Anlamak

4.      Doç. Dr. Davut İLTAŞ                          Ayetlerin Tefsiri

5.      Prof. Dr. Yunus APAYDIN                  Fıkıh USULÜ

6.      Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ                Ehl-i Sünnet İtikadı

7.      Doç. Dr. Muzaffer TAN                      İmamı Maturidi Kimdir?

8.      Prof. Dr. Hilmi DEMİR                        Neden Selefi Değilim

                 Editörler Kurulu:

1.     Hilmi DEMİR

2.     Hüseyin Raşit YILMAZ

3.     Selim KORU

4.     Kaşif Hamdi OKUR

5.     Turgut ŞAHİN

Bu proje kapsamında hazırlanan 8 Eserin Yazarları ile te’lif sözleşmeleri yapılmış, peşin ödenmesi gereken avansları ödenmiş, yazımları devam etmektedir. Bu kitaplardan 2. Ve 3. Sıradaki eserlerin yazımı tamamlanmış, editörlerin incelemesi aşamasındadır. Bu iki eserin basımının aralık ayında yapılması planlanmıştır. Diğerleri de peşinden devam edecektir

4.     Ekonomik faaliyetler ve Okullaşma çalışması

1.                Vakfımızın “Anadolu Çınar, bilim eğitim, danışmanlık hizmetleri ltd. Şirketi” kurulmuştur. Anadolu erkek öğrenci yurdu, Ana Haber Gazete ve yayın çalışmalarımız faaliyetini bu şirket üzerinden yürütmektedir.

2.     Yeni Çizgi Koleji

Okullaşma çalışması Yeni Çizgi Koleji ile devam etmektedir. Yeni Çizgi Koleji vakfımızın hisse olarak ortaklığı ile camiamızdan ortakların katılımı ile kurulmuştur. Halen Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak eğitim faaliyetine Kerem Altun beyin koordinatörlüğünde, Mehmet Öztürk beyin yönetiminde devam etmektedir.

5.     Teşkilatlanma, İl ve bölge toplantıları.

1.     23 Nisan 2016 Trabzon Toplantısı

2.     24 Nisan 2016 Erzurum toplantısı

3.     4 Haziran 2016 Antalya – Manavgat Toplantısı

4.     16 Ekim 2016 Amasya Bölge Toplantısı

5.     28 Ekim 2016 Ağrı il Toplantısı

6.     29 Ekim 2016 Van il toplantısı.

6.     Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği Çalışmaları

Vakfımız, İnfak Vakfı ve Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara şubesi ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu Üç vakıf “Sevgi Kardeşlik Platformu” adıyla bir birlik oluşturmuştur.

Bu platform birlikte aynı amaca yönelik bir kısım Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek Ankara’nın Sokaklarında fuhuş resimleri ile mücadele bağlamında etkili bir çalışma yapmış, bu çalışmanın sonucu meyvesini vermiş ve iktidar bununla ilgili yasal düzenlemeyi meclise sevk etmiştir.

Diğer yandan platform Yardimeli ve İHH gibi kurumlarla da iş birliği yaparak Güneydoğu’daki Terör Mağdurlarına yardım kampanyası düzenlenmiştir. Bu yardımlar Ramazan ayının 7,8,9 Haziran 2016 Tarihlerinde Diyarbakır, Mardin, Cizre illerindeki terör mağdurlarına BİM alışveriş kartı verilerek dağıtılmıştır. Ayrıca bu bölgede bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile iftar programlarında bir araya gelerek toplantılar yapılmış ve Güneydoğu Sorununun çözümü ile ilgili bir Rapor hazırlanarak Kamu Kurumları, Belediyeler ve Bakanlıklara gönderilmiştir.

Sonuç: Yukarıda özetle ifade etmeye çalıştığımız faaliyetlerimizin başarıya ulaşması, netice alıcı hale gelmesi öncelikle vakfımızın mütevelli üyelerinin sahip çıkmasına, maddi ve manevi katkı ve desteklerini vermelerine bağlıdır.

Bir fikir ve düşünce ne kadar haklı ve doğru olursa olsun, kafi kudretle korunmadıkça başarıya ulaşamaz. Vakıf merkezimizi güçlendirmek gerektiğini tekrar ifade eder saygılarımızı sunarız."

Toplantı Ankara Öğretmen evinde devam ediyor

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 05.11.2016 - 12:35 -1,364-
Bu sayfayı paylaşın :