+A A -A

Yeni Anayasa Değişikliğinde Neler Var?

-A A +A

TBMM Genel Kurulunda kanunlaşan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi çatısı altında getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler şöyle:

 Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor.

Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indiriliyor,

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak

 Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

 Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

 Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

 Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

 Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.

 TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

 Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

 Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek.

TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek.

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.

Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak.

 Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.

 Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.

              Anayasanın, seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağına dair hükmü, değişiklik yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi için uygulanmayacak.

           Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde, mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

            Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, TBMM seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin değişiklikler, birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlük kazanacak.

                         BAHÇELİ NEDEN EVET DİYOR?

            MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referanduma gidecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi için “Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz” dedi.

           Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine Evet diyoruz. Biz Türkiye’nin diriliş ve toparlanmasına Evet diyoruz. Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için Evet diyoruz. Rejim değişikliği diye kızılca kıyameti koparan CHP ve yanında hizalanmış terör ve bölücülük konsorsiyumunun yalanlarını boşa çıkarıp sistemsel yenilenme için güçlü bir Evet diyoruz.

             Milletimizin kararından korkup fildişi kulelerinden Türkiye’ye ayar vermeye kalkışan kiralık gazeteci ve aydınlara hadlerini bildirip Evet diyeceğiz. Lafa gelince millete büyük, aziz, kahraman; icraata gelince bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar diyen nankörleri sandığa gömmek için Evet diyeceğiz.

            Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir. Ve hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır. Diyoruz ki; devlet, millet, cumhuriyet görüşümüz Evet. Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine evet diyoruz. Biz bir partiye, ideolojiye, bir kesim ve düşünceye değil Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluş yıllarının anısına ve adına evet diyoruz. Evet dedik, Çanakkale’de doğrulduk; yine evet deyip Ankara’dan geleceğe koşacağız.

                 CHP NEDEN HAYIR DİYOR?

              CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından hazırlanan "Neden HAYIR" kitapçığında Anayasa Değişikliği Referandumunda neden hayır denildiği 10 maddede anlatıldı.

Tek adam rejimine hayır!

Parti Devletine hayır    

Meclisin tasfiyesine hayır   

Sorumsuz yönetime hayır    

Teslim alınmış yargıya hayır   

Ekonomik krize hayır   

Teröre  hayır  

Ortak değerlerin tahribine hayır   

Bölünmeye hayır  

Seçilmiş Krallığına hayır  

         KIlıçdaroğlu: "Evet'i savunanlar üç neden söylesinler. Ben de merak ediyorum. Hangi nedenleri söyleyecekler. Hayır demek için birden fazla neden var ama, üç nedeni söyleyeyim. 1- Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren gazi Meclis'in yetkileri elinden alınmamalı. 2- Bütün yetkiler bir kişide toplanamaz. Ne Türk tarihinde bizim dışımızdaki başka tarihlerde böyle örnekler yoktur. Var olan örneklerde ise o topluma felaketler getirmiştir. Bunun en tipik örneği Hitler'dir, Mussolini'dir. Bütün yetkiler bir kişiye verildi. Sadece kendi ülkelerini değil, bütün Avrupa'yı kana buladılar. Bunlar asla doğru değil. Bir üçüncüsü, demokrasiyi savunuyorsak, demokrasiden yanaysak, bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermek istiyorsak, buna hayır diyeceğiz. " dedi.

                      TERÖR ÖRGÜTÜ HAYIR DİYOR?

         Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun 'anayasa değişikliğine kesinlikle hayır oyu verilmeli' dedi. Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun anayasa değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili "hayır" çağrısı yaptı. Terörist Rıza Altun "Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor" diyerek anayasanın geçmemesi gerektiğini söyledi.

                             EVET -HAYIR CEPHESİ AÇILMAMALI

             Yeni anayasa değişikliği ile ilgili olarak siyasi hesaplaşma başladı diyebiliriz. Saflar netleşiyor. Evet diyenlerle hayır diyenler sahaya iniyor. Sandık gözüktü. Öncelikle vatandaşa bu değişikliklerin neler olduğu iyi anlatılmalı. Hem evetçiler hem de hayırcılar bunu madde madde ele alıp niçin Evet denmeli, ya da niçin Hayır denilmeli halka açıklanmalıdır. Bu  vatandaşlarımızın  doğal hakkıdır.

           Ancak bu yarış düşmanlığa ve cepheleşmeye dönüştürülmemeli. Bölünme, parçalanma, ötekileştirme ve ayrıştırma yapılmadan seçim yarışı ( seçim sevinci içerisinde) ele alınmalıdır. Kırıcı olmadan, kırıp dökmeden, cepheleşmeyi derinleştirmeden kardeşçe ve dostça bir seçim yarışı yapılmalı buna özen gösterilmelidir.

              Neden EVET denilmesi gerektiğini bir bir açıklayabilirsiniz ya da Neden HAYIR denmesi gerektiğini sıralayabilirsiniz. Bu en doğal hakkınızdır. Ama dediğimiz gibi kırmadan dökmeden bölmeden parçalamadan yapmak zorundasınız. Toplumu geremezsiniz, toplumu ayrıştıramazsınız ve cephelere ayıramazsınız, ayırmamalısınız!. Herkesin bu itinayı göstermesini istiyoruz. Elbette bizler de tarafız: Türk Milletinden yana, Gelişmeden, birleşmeden, dünya devleri arasında olmaktan, Türkiye Cumhuriyetinden yana ve Türkiye’nin geleceğinden yanayız…..

              Gerçek olan şu ki: Sakin olan kazanır, halkı bölmeyen kazanır, kırmayan dökmeyen ve herkesi kucaklayan taraf kazanır. Bizim diyeceğimiz budur: Milletimiz için hayırlı olur ve hayırlara vesile olur inşallah  diyoruz. Kimse HAYIR da da EVET de de şer aramasın….

               Aziz Türk Milleti: EVET de dese HAYIR da dese bu millet bölünmeyecektir. Toplumu gerenler ve İç Savaş çığırtkanlığını yapanlar bu milletin hayrına konuşmamaktadırlar. Hepimiz bu milletin kararına saygı duymalı ve demokrasiye sahip çıkmalıyız.. Her insanın kararı- oyu muhteremdir saygı duyulmalıdır.

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 24.02.2017 - 19:47 -701-
Bu sayfayı paylaşın :