+A A -A

Yeni İttihad-ı İslâm

-A A +A

Yeni İttihad-ı İslam'a muhtacız. Yüzyıl önce bir Osmanlı siyaseti ve fikriyatı olarak doğan bu akım, şimdi yeni bir ruhla dirilmeli.

i. İmparatorluğun geniş coğrafyasına ve geniş ufkuna hitap eden bu fikriyat, büyük düşünürler ve devlet adamları ile coğrafyaya katkı sağladı. Tasfiye edilen Osmanlı ile beraber ondan doğan bu fikriyat da tasfiye edildi. Çünkü Anadolu sınırlarına hapsedilen bir ufuk hâkim olsun istendi. Böylece Batı'ya bağımlı bir düşüncenin resmi tarzı tek seçenek haline geldi. Birinci meclisin tasfiye edilmesinin anlamı budur. Akifler, Hüseyin Avniler ve … yeni mecliste yer bulamamaları bunu gösterir. Nurettin Topçu'nun ilham aldığı kayınpederi Hüseyin Ulaş, Erzurum'da takibata uğrar iken başka bir ilham adamı olan Akif de aynı takibat etkisiyle Mısır'a hicret etmek zorunda kaldı.

Osmanlı fikir akımlarından Anadolu ötesine kanatlanan aydınlar ya sürgün edildi ya ipe gönderildi ya da hapse atıldı. Batı'ya eklemlenmeyen ve Anadolu sınırlarına sıkışmayan tüm idealler reddedildi. İmparatorluk reddi kadar, geniş ufuklu düşünmeler de reddedildi. Osmanlı hem devleti hem kurumları hem de akımlarıyla tasfiyeye uğradı. İttihad-ı İslam da Turancılık da bundan nasiplendi. Hatta İttihatçılık'ın tasfiyesi bile bunun bir ürünü. Çünkü İttihatçılık da bir Osmanlı akımıydı. Emperyaldi; Doğu'yla Kafkasya'yla ve İslam alemiyle ilgileniyordu. Türklere Anadolu ötesi bir vizyon öneriyordu. Post-Osmanlı dönemiyle beraber devlet bütün emperyal ve cihanşümul karakterinden uzaklaşmaya zorlandı. Akif'in Abdürreşid İbrahim ağzıyla Süleymaniye Kürsüsünde ortaya koyduğu “İslam alemi” ufku inkar edildi ve yasaklandı.

Hakikaten Akif Süleymaniye Kürsüsü şiirinde İttihad-ı islam'ın miraçnamesini yazar. Bizi İslam toplumları alemlerinde seyahate çıkarır. Doğu Türkistan'ı, Hint beldesini, Kafkasya'yı dolaşırız. İslam toplumlarının meseleleriyle hemhal oluruz. Cihanşümul bir İslam idrakiyle dolarsınız. Hissiyatınız, aklınız ve kalbinizle İslam'ın ümmeti kuşatan ufkunda konumlanırsınız. Yeniden uyanışın akışına katılırsınız. Bütün İslam beldeleri, bütün İslam toplumları İstanbul'a bakmaktadır. Işığın orada yanacağı, nurun oraya yağacağı, sur'a oradan üfürüleceği beklenmektedir.
 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 08.05.2017 - 14:43 -1,003-
Bu sayfayı paylaşın :