+A A -A

Yitiklerimiz

-A A +A
Yitirdik 
Tefekkürü  
Düşünmeyi ve akletmeyi 
Yitirdik 
Akideyi 
İman amel ve aksiyonu
Yitirdik 
Ahlakı 
Haya edep ve iffeti
Yitirdik 
Adaleti 
Ehliyet ve liyakati
Yitirdik 
Kardeşliği
Birlik vedirliği
Yitirdik 
Zenginlikleri
Tarihi ve coğrafyayı
Yitirdik Devleti Yitirdik Medeniyeti
Kültür örf adet ve gelenekleri
Hayat tarzımız değişti
Hayat standartlarımız kayboldu
Birbirilerimizi HASIM edindik
Kendi kendimize DÜŞMAN kesildik
Yoksullaştıkça yoksullaştık
Fakirleştikçe fakirleştik
Köleleştikçe köleleştik
Lime lime oldukParça parça bölündük
VE
ZALİM sultanlara kul olduk
ÇÜNKÜ SEN ve BEN
Aklını ve kalbini yitirmiş
İlim ve hikmeti unutmuştuk
Ruhunu ve vicdanını kaybetmiş
Şefkat ve merhameti atmıştık
İmanını ve itikadı inkar etmiş
Amel ve aksiyonu reddetmiştik
Ahlakını ve edebini kaybetmiş
Ehliyet ve liyakati öldürmüştük
Zannı ve vehmi kılavuz yapmış 
Hurafeleri DİN edinmiştik
Allaha kul olmak yerine
Kula kul olma yolunu seçmiştik
ŞİMDİ 
SEN ve BEN 
Zaman ve mekan içinde bir arada
Dimdik ayakta
Fizik Sosyolojik ve Metafizik dünyanın
Sahibiyim demeliyiz
YİTİKLERİNİ bulmak için
Aklın ve düşüncenin yolunda
Kalbin ve imanın koynunda
Ruhun ve vicdanın hamurunda
Yeniden yoğrulmalı
Yeniden mayalanmalıyız
Edep haya perdesi ile
Ahlak ve iffet zırhı ile
Adalet ve ehliyet kılıcı ile
Ehliyet ve liyakat pusulası ile
İlim hikmet ve adalet üzere
Yeniden HAREKETE geçmeliyiz
ÇÜNKÜ
TARİH
 Seni ve beni çağırıyor
SEN ve BEN
KENDİMİZ olduğunda
Sen Mümin
Ben Müslim 
Hepimiz insan olarak
“bir HAK EDİŞ” yasasını
“fıtratı SÜNNETULLAHI” keşfettiğimizde
Aklımız başımızda
Ruhumuz dipdiri
Şuur ve idrakimiz yerinde olarak
Vahiy ve Risâlet temelinde
Zaman içinde zamanı 
Mekan içinde mekanı fark edecek
Yönü pusulayı bulacak
İstikamete yönelecek 
Yepyeni bir hayat tarzı ile
Üstün hayat standartları ile
O MEDENİYET bayrağını
Yeniden 
Dalgalandıracağız 
Çünkü 
Seni ve beni
Yitiklerimizi bulmak için
TARİH bizi bekliyor
KADER bizi bağlıyor.
SM. ŞAZELİ

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 07.02.2017 - 10:18 -510-
Bu sayfayı paylaşın :