Konu: “Uluslararası Düzey” ve “Milli Düzey”de Amerika Birleşik Devletleri’nin dize getirilmesi.
05.03.2021 09:41
738 okunma
AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU–TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM, KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR.
Süleyman Kocabaş

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI 

SAYIN  MUSTAFA ŞENTOP’A

AÇIK MEKTUBUM

ANKARA

Konu: “Uluslararası Düzey” ve “Milli Düzey”de Amerika Birleşik Devletleri’nin dize getirilmesi.

Sayın Meclis Başkanım,

GİRİŞ: 4 Şubat 2021 tarihli  Tv.lerin akşam ana haber bültenleri ve 5 Şubat’ta ise gazete manşetlerinde yer aldığı üzere, başta Türkiye’miz olmak üzere, bütün dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yürürlükte olmaya devam eden dünyayı sömürü düzeni  “YENİ DÜNYA DÜZENİ”ne “ek” kabilinden yapılan yeni bir ilaveyle yeni Amerikan yönetiminin yeni Dışişleri Bakanı Blinken tarafından, sanki dünyamıza “yeni bir harp ilanı çeşidi veya şartları” gibi açıklanmıştır. Bu açıklamanın esasları özetle şöyledir:

A-AMERİKA’NIN “YENİ DÜNYA DÜZENİ”ne yeni ilave:

1-Amerika, şimdiye kadar dünyanın birçok ülkesinde, muhaliflerini tasfiye ve ülke yönetimlerini kendi emellerine göre adaptasyon-dizayn için birçok askeri darbeler yaptırmıştır.

2-Geçmişte yapılan bu darbeler, bir işe yaramamış ve üstelik de büyük masraflara sebep olmuştur. (İşin esasına bakıldığında birçokları yaradığı halde “yaramamış” gibi gösterilmesi yanlıştır).  

3-Bu sebepten Amerika, artık bundan böyle, kendisiyle çatışan iktidar ve yönetimleri, askeri darbelerle yıkmaktan vazgeçerek, ülke içindeki muhaliflerle işbirliği yapmak suretiyle bunları tasfiye ile Amerikan emelleri ve çıkarlarına hizmet edecek siyasi partileri iktidara getirecektir.

B-BÜTÜN BUNLAR GÖSTERİYOR Kİ:

1-Şimdiye kadar kendisini bütün dünyaya “EN  DEMOKRAT ÜLKE” ve “İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNE EN ÇOK DEĞER VEREN ÜLKE” olarak gösterilen Amerika’nın bu şampiyonlukları artık bitmiş, takke düşmüş kel görünmüştür. Zaten takke çok önceleri düşüktü ama, bu son olup bitenler, Amerika’nın ipliğini pazara iyice çıkarmıştır. Artık, Blinken’in ağzından çıkan resmen açıklamalarla ABD’nin “DEMOKRAT BİR ÜLKE OLMADIĞI” kendi ifadeleriyle tescillenmiştir.

2- Artık “Demokrat Değiliz” ihsası ve tescilinde bulunan Amerika’nın bu tescilinin Uluslararası kuruluşlar nezdinde de bir “DÜNYA RESMİ BELGESİ” olarak:

a-Türkiye veya başka bir devlet tarafından, Blinken’in söyledikleri bütün dünyayı hedef aldığından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na getirilerek:

I-Amerika’nın bu yeni söylemleri sebebiyle özür dilemesi ve bu isteklerinden vazgeçtiği ilanı istenmelidir.

II-Amerika bunu ret ederse, BM tarafından bir “ULUSLARARASI DEMOKRASİ MANİFESTOSU” yayınlanarak, bunda, Amerika’nın artık Demokratik bir ülke olmadığı vurgulanarak, bütün devletlerin Amerika ile olan ilişkilerinde bunu esas almaları dünyaya duyurulmalıdır.

III-Bununla da kalınmamalı, uluslararası diğer sivil veya resmi  “Demokrasi-İnsan Hakları Kuruluşları” nezdinde de harekete geçilerek, Amerika’nın zaten eskiden beri demokratik bir ülke olmadığının bir beyannamesi dünya kamuoyuna bu kuruluşlar tarafından da yayınlanmalıdır.

IV- Amerika Dışişleri Bakanı, şimdiye kadar yapılan bütün darbelerde Amerika’nın parmağının bulunduğunu açık açık, topyekun ve lebalep olarak itiraf etmiştir. Bu darbelerin yapıldıkları ülkelerde büyük zararları görüldüğünden olarak:

İ-“DARBELERİ YAPTIRAN  AMERİKA’YI YARGILAMAK İÇİN ULUSLARARASI ÖZEL MAHKEME” kurularak,  Amerika, bu darbelerin suçlusu olarak yargılanarak tarih ve uluslararası kamuoyu önünde “manen mahkum” edilmek yanında,

İİ-Bu darbelerden zarar gören ülkelere “PARA MAHKUMİYETİ”ne yönelik tazminat ödemesi de istenmelidir.

İİİ-Amerika’nın yaptırdığı darbelerden en çok zarar gören ülke Türkiye olmuştur. Amerika, Türkiye’de yaptırdığı askeri darbe sayısı kadar hiçbir ülkede darbe sayısı gerçekleştirmemiş, en çok darbeyi Türkiye’de yaptırmış olup, bunların 5 adedinin isimleri şunlardır:  27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016  büyük darbeleri. Ufaklarını saymadık.

Bu yoğunluk bakımından, “Uluslararası Mahkeme”ye başvuracak devletlerin en başında Türkiye gelmeli ve en çok tazminat da hesaplanarak ona ödenmelidir. Bir örnek, 28 Şubat Darbesinde devrilen Başbakan Necmettin Erbakan’ın Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, bu darbenin zararını 28 Şubat 2021’de yaptığı açıklamada 295 milyar dolar olduğunu söylemiştir. “Uluslararası Mahkeme” kurulursa, Amerika’dan bu zararın Türkiye ‘ye ödenmesi, diğerleri yanında istemelidir.  

İİİİ-Amerika’ya  “ULUSLARARASI KAYYUM HEYETİ” atanarak, Amerikan yönetiminin yaptığı bütün iç ve dış işleri bunun tarafından denetleme ve murakabeye tabi tutularak, bütün zararlı yönlerinin önüne geçilmesine çalışılmalıdır.                    

C- TÜRKİYE DAHİLİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

  1. Blinken’in açıklamaları Türkiye’yi de içine aldığı halde ve hatta “Birinci dereceden” olarak  Joe Biden’in daha başkan seçilmeden önce, Aralık 2019’da bir medya organında açık açık, “Recep Tayyip Erdoğan’ı darbelerle değil, muhalefetle yapacağımız işbirliğiyle devireceğiz” açıklaması, Blinken’in açıklamalarında “birinci hedef”in Türkiye olduğunu göstermektedir.
  2. Dünyada birinci ve listenin en başında yer alan Türkiye, bu olup bitenler karşısında eli böğrüne dayalı, şakın şaşkın bekleyemez. Öncelikle, devletler içinde kendisi atak yaparak:

a-TBMM derhal ve hemen olağanüstü toplantıya çağrılarak Joe Biden’in Aralık 2019’da söyledikleri ile Blinken’in Mart 2021’de söyledikleri Meclis görüşmelerinde enine  boyuna tartışılmalı ve ardından da:

İ-Türkiye’nin 100 yıl önce büyük bir tehlikenin içinde olduğu gibi, Amerika’dan gelen bu yeni açıklamalarla da “aynı tehlike”nin 100 yıl sonra tekerrür ettiği dikkate alınarak,1920’lerin 9 maddelik “TOPRAK MİSAK–I MİLLİSİ”ne nazire, günümüz için de yeni bir “Amerikan tehlikesi”ni açık açık vurgulayarak yeni 9 maddelik bir “DEMOKRASİ MİSAK-I  MİLLİSİ” metni hazırlanmalı ve Meclis’te grubu bulunun bütün partilere imzalattırılarak kamu oyuna açıklanmalıdır.

 İİ-Bununla kalınmayarak, Meclis’teki 600 milletvekili yanında, Türkiye’de Meclis dışında ne kadar siyasi parti varsa, onların genel başkanları da TBMM toplantı salonuna çağrılarak, bütün bunlara, içinde “Amerikan Tehlikesi”ni özellikle vurgulayarak  “DEMOKRASİ  YEMİNİ”, Topkapı sarayından el yazması Hz. Osman Kur’an’ı Kerimi ve Anıtkabir Atatürk müzesinden getirilecek Atatürk‘ün tabancası da yanına konulduğu halde, bunlara el basılarak yeminler ettirilmeli  ve TRT I televizyonundan da canlı  yayınlanarak bütün Türkiye ve Dünya’ya duyurulmalıdır.

İİİ-TBMM’de “Demokrasi Misak–ı Millisi”ni imzalamak istemeyen ve “Demokrasi Yemini”ni yapmaktan kaçınanlar, bir daha TBMM’ne giremeyecek şekilde buradan uzaklaştırılmalı ve hatta gerekirse haklarında yasal işlemler yapılmalıdır.

D-EVRENSEL MESAJ: YERKÜREMİZE UZAYDAN BAKILDIĞINDA BAŞLICA İKİ DÜNYA GÖRÜNMEKTEDİR:

1-Kuzey Amerika’nın yarısını içine alan 300 milyona yakın nüfuslu Amerika Birleşik Devletleri,

2- Dünyanın nüfusunu 6.5 milyar kabul eder ve bundan Amerika’nın 300 milyon nüfusunu çıkarırsak,  6.2 milyarlık bir dünya ve coğrafyası.

3-Görülülyor ki Yerküremiz, “Küçük Amerika Dünyası”ndan çok çok büyüktür.

4-Eğer bu çok çok büyük dünyamız kendi arasında birleşip, kendisini yıllardır soyup soğana çeviren, kan ve ateş deryaları içinde yüzdüren “Küçük Amerikan Dünyası”nı  dize getiremezse daha çok çok zulüm, ıstırab ve sömürüler yaşayacak demektir.

5- Dünya’nın sorunu, Amerikan halkı ile değil, bir avuç “HAYDUT” Amerikan yöneticileriyledir.

6-Kendisi de aslında, “içsel sömürü”ye tabi tutulan ve rahat yüzü görmeyen ABD halkı da zaten bizden yana ve bizim “kardeşlerimiz”dir.

7-Çok Çok büyük dünyamız, Amerika’yı dize getirmek veya “GERÇEKTEN DEMOKRATİK BİR ÜLKE” haline dönüştürmek için çok çok bir “ALTIN FIRSAT” yakalamıştır. Bu fırsat kaçırılırsa, adı geçen devletin elinden daha uzun yıllar sürecek birçok ve büyük sömürü, işgal ve zilletler yaşayacaktır. 

Sayın Başkanım,

Bütün bunları bilgilerinize sunar ve gereklerinin acilen yerine getirilmesini T.C. Devletinin bir vatandaşı ve Tarihçi Yazar olarak bütün milletim adına arz ederim.

5 Mart 2021 

Süleyman KOCABAŞ
Tarihçi Yazar
kocabassuleyman@gmail.com

...
Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
...

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya