BİLİM TARİHİNE DAİR
MAKALE
Paylaş
06.07.2024 19:30
409 okunma
Şakir Albayrak

Muallim ihsan Şerif Bey’in nutku*

“Efendiler! Kırk beş seneyi geçiyor, tarih okutuyorum.              

Bu uzun zamanın her senesinde benim çok üzüntülü birkaç günlerim vardır. Bugünler, dersimin Türkler bahsine intikal ettiği günlerdir. O zaman anlatış tarzım cansızdır, heyecansızdır. Açıkçası pek yavandır. Sebebi: Orta Asya yaylasına o binlerce senelik ecdat yurduna dair. Benim de meslektaşlarım kadar pek az bir şey bilişimidir. Bu ne bana ne de talebelerime millet aşkını, milliyet aşkını kana kana içiremeyen bir bilgidir; o günler çalışırım, uğraşırım, biraz helecan, biraz heyecan duymak için yiyecek gibi kitaplara sarılırım. Okurken her sahife gözümün önünde hakiki bir Orta Asya yaylasıdır. Her satır bir hafriyat sahasıdır. Her kelimenin üstünden bir vesika, bir kitabe. Her satırın altından bir abide, bir heykel, bir mabet. Bir harabe, hasılı Türklüğümle gurur verecek bir şeyler ararım, ararım… Birinci Türk Tarih kongresi Konferans Münakaşaları, s,14 “Maarif vekaleti ve Türk Tarih Tetkik Cemiyeti tarafından tertip edilmiştir.”  2 Temmuz 1932 *İstanbul Erkek Muallim Mektebi tarih muallimi.

 Bu değerlendirmeyi okuyunca, ilkokul çağlarımızdan (ki 60 yıllık mazi) beri, zihnimize kazınan, nakşedilen mutto, “Biz bir şey icad edemeyiz, her şeyi ecnebiler yapar.” hükmüyle özetlenir. Bırakınız bizim zihnimizi, daha yepyeni sayılır. Mehmet Akif Merhum, Millî Mücadele arifesinde, Balıkesir Zağanos Paşa camiinden cemaate yaptığı bir konuşmada, ebeveynlerden, Paşalardan, müderrislerden vs. hep her şeyi garplıların yaptığını duyduklarına serzeniş ile beyan etmektedir. Balıkesir’e geliş sebebi de halkın Millî Mücadeleye katılımını sağlamak için teşvik ve telkinatta bulunmasının istenmesidir. Dert yalnız bizim kuşakta değil kaç kuşak öncesinden beri devam eden bir dertmiş.

 Bu münasebetle bizim neslimizce de bilinmeyen ama bilinmesinde yüksek yararlar bulunan bilim insanlarının okul müfredatında bulunmayışı hâlâ çok enteresandır. Bu mevzuda yazdığım makalelerimde konuyu açıklığa çıkarmaya çalıştığımı aziz okuyucularım bilirler, bilmektedirler.

Aşağıda açıkça sıralanmış olan bilim insanlarımızın kimler olduğu, neler yaptıklarına dair, birkaçı hariç, müfredatta yeri ve konusu yoktur. Bu sebeple tekrar da olsa hatırlatmak sadedinde yayımlıyorum.

 

Bu şahıslar “ BİLİM ÖNDERLERİ” Şakir Albayrak, Hamle yayınları, Mayıs 2022 baskısından aynen iktibas edilmiştir. 

               

1. İMAM CAFER-İ SADIK                                    699/702-765) Keşif/İcad/Alan: Din, Hadîs, Tefsir, Kelâm, Fizik, Kimya.

2. İMAM ÂZAM EBÛ HANÎFE            (699-767) Keşif/İcad/Alan: Din, Mezhep, Fıkıh, Hadîs, Tefsir.

3. İMAM MALİK                                                  (709-795) Keşif/İcad/Alan: Din, Mezhep, Hadîs, Fıkıh.

4. İBN-İ FAZIL                                                       (739-805) Keşif/İcad/Alan: İlk Kâğıt Fabrikası. 

5. CABİR BİN HAYYAN                                         (721-815) Keşif/İcad/Alan: Kimya, İmbik, Atom, Felsefe, Tıp, Matematik, Astronomi, Genetik, Mercek, Optik Kanunları, Yanmayan Kâğıt, Genetik, Deri Boyama, Tabaklama.

6. İMAM ŞAFİÎ                                                     (767-820) Keşif/İcad/Alan: Din, Mezhep, Hadîs, Fıkıh, İçtihat, Dil, Şiir.

7. HAREZMÎ                                                         (780-850) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Cebir, İkilik Sayı Düzeni, 0’ın keşfi, Astronomi, Coğrafya, Dünya Haritası. 

8. İMAM AHMET BİN HANBEL           (780-855) Keşif/İcad/Alan: Din, Mezhep, Fıkıh, Hadîs, Tefsir.

9. FERGÂNÎ                                                          (?-861) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi, Güneş’in Dönüşü, Ekliptik Eğimin Tespiti, Mekanik, Coğrafya 

10. EL-KİNDΠ                                                        (796-866) Keşif/İcad/Alan: Felsefe, İzafiyet Teorisi, Meşşaî Akımı, Ahlâk, Çeviri, Fizik.

11. CAHİZ                                                             (777-869) Keşif/İcad/Alan: Edebiyat, Fabl, Kelâm, Tarih, Siyaset, Ahlâk, Sanat, Ticaret, Zooloji, Amonyak keşfi, Antropoloji, Musikî.

12. İMAM BUHÂRÎ                                                             (810-869) Keşif/İcad/Alan: Din, Hadîs. 

13. HUNEYN BİN İSHAK                                     (810-873) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Oftalmoloji, Diş Sağlığı, Tabiat Bilimi, Yunan, Süryani ve Fars dillerinde Çeviri.

14. İMAM MÜSLİM                                                             (821-875) Keşif/İcad/Alan: Din, Hadîs.

15. AHMET BİN MUSA                                       (?-878) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi, Sibernetik, Sistem Mühendisliği. 

16. EBÛ MA ‘ŞER El- BELHΠ                (787-886) Keşif/İcad/Alan: Astronomi, Medcezir, Astroloji, Tarih. 

17. İBN-İ FİRNAS                                                  (810-888) Keşif/İcad/Alan: Mekanik, İlk Uçak, Astronomi, Gökevi, Kimya, Fizik, Saat, Kumdan Cam, Kristal Kesme, Şiir, Musikî

18. İMAM DAVUT                                                (817-889) Keşif/İcad/Alan: Din, Hadîs, Fıkıh.

19. TİRMİZΠ                                                          (824-892) Keşif/İcad/Alan: Din, Hadîs, Fıkıh.

20. DİNAVERΠ                                                       (828-896) Keşif/İcad/Alan: Botanik, Biyoloji, Tarih, Hadîs, Fıkıh, Nahiv, Dil, Matematik, Astronomi, Coğrafya, Kozmografya, Metalürji

21. SABİT BİN KURRA                                         (821-901) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Trigonometri, Cebir, Geometri, Astronomi, Tıp, Eczâ, Felsefe, Din.

22. İBN-İ TÜRK                                                    (830-?)  Keşif/İcad/Alan: Matematik, Cebir, Aritmetik.

23. HASAN BİN MUSA                                        (?-?) Keşif/İcad/Alan: Astronomi, Coğrafya, Dünya’nın çevresi, Matematik, Geometri.

24. İBN-İ FADLAN                                                 (?-922.) Keşif/İcat/Alan: İslâmî bilimler ve seyahat

 25. RAZÎ                                                               865-925) Keşif/İcad/Alan: Kimya, Simya, Alkol ve Gazyağı, Tıp, Cerrahî, Pediatri, Çiçek ve Kızamık Hastalıkları, Felsefe.

26. BATTÂNΠ                                                        (858-929) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Cebir, Trigonometri, Astronomi, Güneş Sistemi, Zic.

27. EBU ZEYD EL-BELHΠ                                      (849-934) Keşif/İcad/Alan: Coğrafya, Tıp, Psikoloji.

28. İMAM EBU HASAN EŞ'ARΠ          (875-936)   Keşif/İcad/Alan: Din, Kelâm, Hadîs.

29. İMAM MATURİDÎ                                         (844-944)   Keşif/İcad/Alan: Din, Kelam, Tefsir.

30. EBÛ KÂMİL ŞUC                                         (850-950)   Keşif/İcad/Alan: Cebir, Matematik, Fıkıh.

31. FARABΠ                                                          (870-951) Keşif/İcad/Alan: Sosyoloji, Siyaset, Felsefe, Fıkıh, Mantık, Psikoloji, Tıp, Fizik, Metafizik, Musikî.

32. EL-MESÛDΠ                                                    (896-956) Keşif/İcad/Alan: Tarih, Seyahat, Coğrafya, Jeoloji, Depremler.

33. İBN-İ HAVKAL                                                               (?-977) Keşif/İcad/Alan: Seyahat, Coğrafya, Harita, Tarih.

34. ABDURRAHMAN ES-SUFΠ           (903-986) Keşif/İcad/Alan: Astronomi.

35. ALİ BİN ABBAS                                                              (932-994)   Keşif/İcad/Alan: Tıp, Anatomi, Cerrahî, İlk Kanser Ameliyatı, Kılcal Damar Sistemi.

36. EBU'L VEFA                                                    (940-998) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Trigonometri, Astronomi, Duvar Oklantı.

37. MACRİTÎ                                                         950-1007) Keşif/İcad/Alan: Kimya, Matematik, Astronomi, Zooloji, Ekoloji.

38. İSMAİL CEVHERÎ                                           (?-1007) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Mekanik, İlk Uçuş Denemesi, Sözlük, Dil, Hat sanatı, Zooloji.

39. İBN-İ YUNUS                                                 (?-1008) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Trigonometri, Trigonometri Cetveli, Logoritma, Astronomi, Sarkaç.

40. EBU’L-KASIM                                                 (?-1010) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Oftalmoloji, Cerrahî, Katarakt ameliyatı ve katarakt ameliyatında kullandığı iğne aleti.

41. ZEHRÂVÎ                                                         (930-1013) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Cerrahî, Ters Doğuma Müdahale Metodu

42. KERHÎ                                                             (?-1019) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Cebir, Aritmetik, Geometri, Paskal Üçgeni.

43. İSTAHRΠ                                                          (?-?)  Keşif/İcad/Alan: Seyehat, Coğrafya, Harita, Mesalik Güzergâhlar Edebiyatı.

44. İBN-İ SÎN                                                      (982-1037) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Zooloji, Botanik, Aritmetik, Astronomi, Musiki, Felsefe, Ahlâk, Psikoloji.   

45. ALİ BİN İSA                                                    (?-1039) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Anatomi, Cerrahî, Göz Hastalıkları, Lokâl ve Genel Anastezi, Eczâ. 

46. İBN-İ HEYSEM                                                                (965-1040) 

Keşif/İcad/Alan: Matematik, Cebir, Geometri, Fizik, Astronomi, Güneş Sistemi, Felsefe, Tıp, Oftalmoloji, Karanlık Oda, Optik.

47. BÎRÛNÎ                                                           (973-1051) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Özgül Ağırlıklar, Matematik, Geometri, Astronomi, Yerçekimi, Dünya’nın Dönüşü, Dünya’nın Şekli, Coğrafya, Tabiat Ekonomisi, Felsefe, Tarih, Kronoloji, Tıp, Eczâ, Din

48. İBN-İ CESSAR                                                 (980-?)   Keşif/İcad/Alan: Tıp, Cüzzam Hastalığı.

49. İHVAN-ÜS-SAFA                                                            (980-?)  Keşif/İcad/Alan: Din, Felsefe, Ahlâk.

50. ALİ BİN RIDVAN                                                            (998-1068) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Fizik, Astronomi, Astroloji. 

51. YUSUF HAS HACİB                                        (1017/19-1077) Keşif/İcad/Alan: Dil, İslâmî Türk Edebiyatının İlk Yazarı, Devlet Adamı.

52. ZERKÂLÎ                                                          (1029-1087) Keşif /İcad/ Alan: Astronomi, Matematik, Güneş Sistemi, Zic.

53. KAŞGARLI MAHMUT                                    (1008-1105) Keşif/İcad/Alan: Dil, Filolog, Sözlük, Etnograf, Coğrafya, Harita.

54. ÖMER HAYYAM                                                            (1048-1131) Keşif/İcad/Alan: Şiir, Nesir, Matematik, Cebir, Aritmetik, Astronomi, Geometri, Fizik, Kimya, Coğrafya, Felsefe.  

55. ÖMER NESEFÎ                                                               (1069-1143) Keşif/İcad/Alan: Din, Hadîs, Fıkıh, Tefsir, Kelâm, Belagat, Tarih.

56. HÂZİNÎ                                                            (?-1155) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Astronomi, Coğrafya, Kimya.

57. İBN-İ ZÜHR                                                    (1072-1162) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Cerrahî, Kalp Cidarı İltihabı, Peritorit, Eczâ.

58. GÂFİKÎ                                                            (?-1165) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Eczâ, Botanik 

59. AHMET YESEVÎ                                                             (1093-1166) Keşif/İcad/Alan: Din, Tasavvuf, Şiir, Velî.

60. İDRİSÎ                                                              (1099-1166) Keşif/İcad/Alan: Coğrafya, Harita, Botanik. 

61. İBN-İ TUFEYL                                                  (1106-1185) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Felsefe, Astronomi, Geometri.

62. İBN-İ RÜŞT                                                     (1126-1198) Keşif/İcad/Alan: Felsefe, İslâm Teolojisi, Tıp, Fıkıh.

63. CEZERÎ                                                            (1136-1206) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Geometri, Otomasyon, Sibernetik, Robotik, İlk Robot

64. FAHREDDÎN-Î RÂZÎ                                       (1149-1209) Keşif/İcad/Alan: Din, Tasavvuf, Tefsir, Kelam, Fıkıh, Şiir, Felsefe.

65. BİTRÛCÎ                                                          (?-1217) Keşif/İcad/Alan: Astronomi, Tarih.

66. İBN-İ AVVÂM                                                 (?-?) Keşif/İcad/Alan: Botanik.

67. CABİR BİN EFLAH                                         (?-?) Keşif/İcad/Alan: Astronomi, Matematik, Trigonometri, Çubuklu Güneş Saati

68. EDİP AHMET YÜKNEKÎ                 (?-?) Keşif/İcad/Alan: Dil, Şiir, Edebiyat. 

69. ABDÜLLATİF EL BAĞDADÎ             (1162-1231) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Şeker Hastalığının Karaciğer ilişkisi. 

70. İBN-İ BAYTAR                                                 (1190-1248) Keşif/İcad/Alan: Botanik, Eczâ, Zooloji.

71. İBN-İ EBİ USEYBİA                                        (1203-1270) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Botanik, Tarih, Biyografi.

72. NASÎRÜDDİN TÛSÎ                                        (1201-1274) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Trigonometri, Astronomi, Mantık, Kimya, Ahlâk, Felsefe, Kelâm.

73. KAZVÎNΠ                                                         (1202-1283) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Fizik, Astronomi, Coğrafya, Jeoloji, Fıkıh. 

74. İBN-İ NEFİS                                                    (1213-1288) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Anotomi, Oftalmoloji, Dolaşım Sistemi, Fizyoloji, Cerrahî, Psikoloji, Astronomi.

75. ŞEMSEDDİN SEMERKANDÎ          (1250-1310)   Keşif/İcad/Alan: Astronomi, Matematik, Teoloji, Mantık, Kelâm, Felsefe, Geometri.

76. ŞİHABEDDİN KARÂFÎ                    (1250-1310) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Fıkıh.

77. KEMALEDDİN FÂRİSÎ                    (1267-1320) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Fizik, Optik, Astronomi.

78. MUHYEDDİN MAĞRİBΠ                (?-?) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi.

79. EBU’L-FİDA                                                    (1273-1331) Keşif/İcad/Alan: Coğrafya, Tarih, Askeriye, Devlet Adamı.

80. İBN-İ BATUTA                                                                (1304-1369) Keşif/İcad/Alan: Seyahat, Coğrafya, Din.

81. İBN-İ HATİP                                                    (1313-1374) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Veba Hastalığı, İlk Karantina, Devlet Adamı.

82. ŞEMSEDDİN HALİLÎ                                      (?-1397) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi, Rubûnun Keşfi, Eksen Açısının Tespiti.

83. KEMALEDDİN DEMÎRΠ                 (1341-1405) Keşif/İcad/Alan: Zooloji.

84. İBN-İ HALDUN                                                              (1332-1406)    Keşif/İcad/Alan: Özgün Tarih Kuramı, Kültür ve Siyaset Felsefesi, Sosyoloji, Akaid, Devlet Adamı.

85. GIYASETTİN CEMŞİD                                    (?-1429) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Ondalık Sistem, Nümerik Denklemler, Trigonometri, Astronomi, Gezegenlerin elips şeklinde döndüğünün tespiti.

86. KADIZADE RUMΠ                                          (1337-1437) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Trigonometri, Geometri, Astronomi.

87. İBN-İ MECDÎ                                                  (1366-1446) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Geometri, Aritmetik, Astronomi, Fıkıh.

88. ULUĞ BEY                                                      (1393-1449) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi, Devlet Adamı. 

89. AK ŞEMSEDDİN                                                            (1389/1390-1459) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Mikrobiyoloji, Din, Tasavvuf.

90. SABUNCUOĞLU ŞEREFETTİN      (1385-1470) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Cerrahî, Eczâ, Nesir.

91. ALİ KUŞÇU                                                      (1403-1474) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi, Uluğ Bey Zîci, İstanbul’un enlem ve boylamını ölçümü, çeşitli güneş saatleri.

92. FATİH SULTAN MEHMET              (1432-1481) Keşif/İcad/Alan: Askerlik, Havan Topu, Devlet Adamı. 

93. ALİ ŞÎR NEVAÎ                                                                (1441-1501) Keşif/İcad/Alan: Dil, Şiir, Nesir, Sözlük, Siyaset.

94. MÜRSİYELİ İBRAHİM                                   (?-?) Keşif/İcad/Alan: Coğrafya, Harita.

95. PÎRÎ REİS                                                         (1465-1554)   Keşif/İcad/Alan: Coğrafya, Harita, Denizcilik, Devlet Adamı.

96. SEYDİ ALİ REİS                                                               (1498-1562) Keşif/İcad/Alan: Coğrafya, Denizcilik, Matematik, Astronomi, Tarih.

97. MATRAKÇI NASUH                                        (1480-1564) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Aritmetik, Geometri, Minyatür, Tarih, Silah, Hattat

98. TAKİYÜDDİN                                                  (1521-1570) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Astronomi ve Trigonometrik Değerler, Optik, Kadılık.

99. EBU SUUD EFENDİ                                       (1491-1574) Keşif/İcad/Alan: Din, Fıkıh, tıp, Devlet Adamı.

100. MİMAR SİNAN                                                           (1489-1588) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Mimarlık, Şehircilik.

101. İBN-İ HAMZA MAĞRİBÎ              (?-?)  Keşif/İcad/Alan: Matematik, Logoritma, Geometri, Sayısal ve Geometrik Süreklilikler.

102. HEZARFEN AHMET ÇELEBİ        (1609-1640) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Mekanik, Havacılık.

103. KÂTİP ÇELEBİ                                                              (1609-1657) Keşif/İcad/Alan: Seyahat, Tarih, Coğrafya, Bibliyografya, Biyografî. 

104. EVLİYA ÇELEBİ                                             (1611-1684) Keşif/İcad/Alan: Seyahat, Coğrafya.

105. LAGARÎ HASAN ÇELEBİ               (?-?)    Keşif/İcad/Alan: Fizik, Mekanik, İlk Füze.

106. ÖMER ŞİFÂÎ                                                 (?-1742) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Kimya, İyatrokimya, Eczâ.

107. ABBAS VESİM EFENDİ                                (?-1760) Keşif/İcad/Alan: Tıp, Deontoloji, Verem Hastalığı ve Verem Mikrobunun keşfi.

108. ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI (1703-1780) Keşif/İcad/Alan: Din, Tasavvuf, Ahlâk.

109. GELENBEVÎ İSMAİL EFENDİ      (1730-1791) Keşif/İcad/Alan: Matematik, Logaritma Cetveli, Astronomi, Mantık, Felsefe, Kelâm, Tasavvuf

110. İBRAHİM EFENDİ                                       (?-?) Keşif/İcad/Alan: Mekanik, İlk Denizaltı.

 

111 MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDADÎ     (1779-1827)   Keşif/İcad/Alan: Sarf, Nahiv, Edebiyat, Usul, Mantık, Fen, Astronomi, Geometri, Hesap, Tefsir, Hadîs, Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, Fîrûzâbâdî'nin altmış ciltlik sözlüğünün (bu eser 1410’da tamamlanmış olup Cevherî ekolüne göre düzenlenmiştir.) ezberi, Şiir.

112. AHMET SÜREYYA EMİN BEY     (1848-1923) Keşif/İcad/Alan: Seri Atışlı Havan Topu. Matematik, Hezârfen; Gök bilimci, Buhar Türbini, Astronomi ve Trigonometrik Değerler, Optik, kadılık.

113. ESAD FEYZİ                                                   (1874-1901) Buluş/İcadı: Tıbbî çalışmalar, tıbda Röntgen cihazını icad ve ilk kullanma

114. ÖMER NASUHÎ BİLMEN             (1882-1971) Keşif/İcad/Alan: Din, Fıkıh, Kelâm, Tefsir, Diyanet İşleri Başkanı.

115. ŞAKİR ZÜMRE                                                              (1885-1966) Buluş/İcadı/Alan: Uçak bombası, Millî Mücadelenin mühimmat tedarikçisi. Hukukçu, sanayici.

116. NURİ DEMİRAĞ                                                            (1886-1957) Buluş/İcadı: Uçak yapımı, Demir yolu, Boğaz Köprüsü projesi teklifi

117. NURİ KİLLİGİL(PAŞA)                    (1890-1949) Buluş/İcadı: Muharebe (Bakü Muharebesi, fabrikatör, Yerli ve Millî harp sanayiinin banisi, Yatırımcı, sanayici, tüccar.)

118. VECİHİ HÜRKUŞ                                           (1896-1969) Buluş/İcadı: Uçak imali, Düşman uçağı düşüren ilk Türk.

119- BEHRAM KURŞUNOĞLU Prof. Dr.         (1922-2003) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Kuantum Fiziği, Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisi, Yaratılış Teorisi.

120- FUAT SEZGİN Prof. Dr.              (1924-2018) Keşif/İcad/Alan: İslâm Bilim Tarihi, Arap-İslâm Kültürü.

121. ABDÜSSELÂM Prof. Dr.           (1926-1996) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Elektro-zayıf Teorisi, Matematik, Nobel ödülü.

122- NECMETTİN ERBAKAN               (1926-2011) Keşif/ icad/alan: Makine Mühendisi, Motor tasarımcısı, Siyaset ve devlet adamı.

123. ABDÜLKADİR HAN                                      (1935-2021) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Nükleer Enerji, İslâm Dünyasında İlk Nükleer Silâh (atom bombası)

124. AZİZ SANCAR                                                              (1946-…) Keşif/İcad/Alan: Genetik, Kanser, kimyada Nobel ödülü.

125. ÖZDEMİR BAYRAKTAR                                     (1949-2021) Buluş/İcadı: İnsanız hava Araçları imalatı. 

126. ALİ YAR                                                         (1884-1965) Keşif/İcad/Alan: Kozmografya, Matematik. Ilk Türk Tayyare Yüksek Mühendisi

127. NECİP AKAR                                                                (1904-1957) Keşif/İcad/Alan: Eczacılık, Gripin, puro, paro, reklam teknikleri.

128. KIRIMLI DR. AZİZ BEY                 (1840-1878) Keşif/İcad/Alan: Kızılay Kurucu heyet azası, Tıp dilinin Türkçeleşmesi, Kimya sembolleri, Kimyager, İlk Türk Kimya tarihçisi.

129. ÜMRAN İNAN                                                             (1950- +) Keşif/İcad/Alan: Jeofizik, Yakın Uzay, İyonosfer ve Atmosfer Fiziği, Radyasyon Kuşakları, Elektromanyetik Dalga-Temel Parçacık Etkileşimi ve Çok düşük frekanslı Radyo Bilimi 

130- EMRULLAH ÂLİ YILDIZ                (1909-1996) Keşif/İcad/Alan: Otomatik açılan Paraşüt, planörde Türkiye ve Dünya rekortmeni, Değişken Açılı Pervaneler. İlk selfi çekimi.

131- HÜSEYİN YILMAZ Prof. Dr.        (1924-2013) Keşif/İcad/Alan: Fizik, Kütle çekim teorisi, kütleçekimin de enerji-momentum tensörü, renk algısı, konuşma algılama, Bilgisayara sesli komut.

Şakir Albayrak, 06.07.2027,19.07. Çekmeköy

Yorum Ekle
Adınız :
Başlık :
Yorumunuz :

Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Aliya İzzetbegoviç'i
Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2022    www.anahaberyorum.com          Tasarım ve Programlama: Dr.Murat Kaya