Şair-Yazar-Hukukçu KENAN YAŞAR USTA
MAKALE
Paylaş
08.10.2021 12:26
3.082 okunma
Durdu Şahin

Yıllardır tanıdığım, konuştuğum, eserleri üzerine düşündüğüm, eserlerimi okuyup tanıtma ve değerlendirme yazıları yazdığını sevinerek gördüğüm, kendisine ulaştırdığım röportaj sorularını cevaplayıp konferans davetlerimize icabet eyleyen, sözü güzel, şiirleri derinlikli, sohbetleri zevkle izlenir, nezaketi ve beyefendiliği örnek, karakteri yerli kayalar gibi heybetli bir şair-yazar-hatip ve hukukçu Kenan Yaşar usta; 1971 yılı Çorum ili Mecitözü ilçesi doğumludur. 1981-1987 yılında Mecitözü ilçesinde ortaokul ve liseden, 1989 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümünden ve 1994 yılında Akara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. 1996 yılından itibaren kayıtlı avukat göreviyle çalıştığı Çorum barosunda halen ikinci dönem baro başkanlığı görevini başarıyla yürütmektedir.

Sevilen, sayılan, çevresinde saygı ve takdir gören Kenan Yaşar usta, başarılı bir hukukçu kimliğiyle birlikte usta bir şair-yazar ve hatip kimliği ile de tanınmaktadır. Çorum yerel gazetelerinde yazdığı yazılardan başka Türkiye çapında okurlarına ulaşan dergilerde de deneme, tanıtma yazıları ve şiirleriyle okurlarına ulaşmakta, Çorum’da yıllardır Aşkın E Hali isimli dergiyi editörü ve sahibi kimliği ile kadirbilir okuyucularına en güzel bir şekilde sunmakta, 55 sayıdır okurlarına düzenli bir şekilde ulaşan dergisinde kendisi gibi usta şair ve yazarlar şiir, hikâye, deneme, tanıtma ve değerlendirme yazıları yazmaktadırlar.

Öncelikle Usta Bir şairdir

Bu yazımızda daha çok şair ve yazarlığından, edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerinden bahseyleyeceğimiz, on parmağında on hüner sahibi denebilir özelliklere sahip Kenan Yaşar usta, öncelikle usta bir şairdir. Daha çok serbest şiirler yazmakta ve yazdığı birbirinden kaliteli gönül esintisi şiirlerini şiir severlere ulaştırmakta, kendisine ulaşan davetler icabet eyleyip şiir meraklılarının şiirle ilgili meraklarını gidermektedir.

Şiirlerinde Müthiş Benzetmeler, Orijinal Söyleyişler Var

Şiirlerinde özgün tespitler, kendi dil ve söyleyiş güzelliğine kavuşmuşluk var.

Kekik kokan bir gece, âşıkların sözleri, özgürlüğün sesi, söz mangası, pırlanta ümit, kederin kavşağı, güngörmüş durgun deniz, gümrah ırmaklar, çağların sesi, dağları alkışlayan dağlar, sedir ağacının tütsüleri, ak saçlı bilge, söylenmemiş sözler, faydasız yazı, dokunaklı türküler, üzüm salkımı yüreğin, sessiz çığlıkların, âşıklar kalesi, bildik yüz, cennet bahçeleri, er meydanı, devim diyen cüce gibi söz öbekleri, güzel benzetmeler, orijinal söyleyişler var.

Normal uzunlukta ve okurları yormadan zevkine vardıran güzellikler var.

Okurların, okuduklarını düşündükçe ve anladıkça daha çok sevdiği, daha çok anladığı şiirler, ustanın yazdığı şiirler.

Yazdıkları Yürekten Sunulması Sebebiyle Yüreklere Ulaşıyor.

Mor Hırkalı Aşk, Marasanta, Söz Ağrısı isimli şiir türünde yazdığı eserlerde; kelimeleri örselemeden yazıyor, örselenmemiş kelimelerle yazıyor. Yazdıkları, yürekten sunulması sebebiyle yüreklere ulaşıyor.

Ustanın şiirlerinde; “yollarda izin kaldı”, ” kar öfkeyi yazarsa”, ” yüreğim cefaya alışmaz bilirim”, “yüreklerde söylenen istanbul marşı mısın”, “sesin merhaba diyen ses değil”, “ırmağı bir başka akar çorum’un”, “özgürlükten özürlü düşünür zihinleri”, “mevsimin sesine merhamet konar”,“dokunaklı türküler seni söyler bu akşam”, “ne efendilik bilirsin ne efendini bilirsin”, “hüznünde süzülür çağların sesi”, “bürünür yolların kırmızı tüle”, “şahlanır sevinçler susar hüzünler”, “taşlara bir tarih yazar”, “kederlenirsin gönül dostluklar nerde diye”, “ne efendilik bilirsin ne efendini bilirsin”, “benzediğin nar değil”, “kimi kendine bakar aynayı görmeden”,  “sustu… gülümsedi… bildi dediler” gibi birçok söyleyiş güzeli mısralar okurların yüreğini ilmek ilmek dokuyor adeta.

İnsanın Güzellikleri Seçmedeki Zekâsıdır Şiir

Yaşantısı, davranışları, dinleyişi, bakışı, mütevazılığı, insana ve şiire ilgisi sağlıklı Kenan Yaşar şairimize göre özetle;  sözlükte bilmek, tanımak, kavramak manasındadır. Bir sözün şiir sayılabilmesine sadece vezinli ve kafiyeli hâli yeterli değildir. Aynı zamanda sözün güzelliği de gereklidir. “İnsanın güzellikleri seçmekteki zekâsıdır, şiir.”(1)  

Bilinmeyen Ötenin Tarifidir Şiir

‘Şiir; duygu, hayal ve fikir unsurlarının çapaksız bir dille, bir yandan bilinenin bilinmeyene tahvili ile gizemli hale getirilmesi, diğer yandan bilinmeyenin gizeminin çözülerek bilinene tahvilidir.

“Bilinmeyen ötenin tarifidir şiir. Sonsuzun bir parçasıdır. O parça bütünün habercisidir. Bütünün vekilidir.” Lakin bütün değildir. (2)

Şiirin "şuur" kökünden türediğini düşünürsek, insan şuurunu en güzel şekilde etkileyecek her etkiye şiir diyoruz.” demektedir.

Sözün Tarağıdır, Temsilcisidir Şiir

Ustanın gönlündeki şiir, usta işi şiir; “ Derin seziş… Hissediş, üstün kavrayıştır. Hikmettir…

Vardığı yere çağıran yoldur…

Şekil ve içeriği etle tırnak gibi iç içe geçmiştir.

Hayal değildir, his değildir bilgi değildir.

Hepsinin olması gerektiği şeklinde terkibidir şiir.

Hepsinden önemlisi dilin toprağıdır, havasıdır suyudur. Sözün tarağıdır şiir.

Gönül ile aklın arasındaki yoldur şiir. Sanatın esas karakteridir.

Resimsiz resim, müziksiz müziktir şiir.

“Şiir, sözün özü ve büyüsüdür.”

 

Şiirle İlgili Poetika Sahibi Bir Şairdir

Daha çok serbest ölçüyle güzel ve manalı şiirler yazan Sayın Kenan Yaşar, şiirle ilgili poetika sahibi de bir şairdir. Şiir ve fikir, şiir ve ahlak, şiir ve ilim konularında da görüşleri vardır.

Ustanın kabullerine göre; “sadece bilgiyle yazılan soğuk, sadece hayalle yazılan uçuk, sadece duyguyla yazılan ise saman alevi tarzı kısa ömürlü olmaktadır. Dilin yokluğu ya da zayıflığı ise şiiri bedensiz ruha dönüştürür (3)

Onun beğendiği şiirlerde fikir, sütün içerisindeki şeker gibi düşünülmelidir. Varlığından şüphe duymadığımız, lakin somut bir şekilde gösteremediğiz fakat tadına ulaşıp beğendiğimiz bir haldir.

Ahlakiliği Şiirin Estetik Unsuru Gibi Görüyor

“Sanatta faydayı da düşünüyor” diyebileceğimiz usta şair,”Ben sanatın aynı zamanda bir faydayı gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Fayda gündeme geldiğinde ise alanı çok daraltılmamış bir ahlakiliği şiirin estetik unsuru olarak görüyorum. Şiirle arananın gerçek güzel ve ahlaki niteliklere sahip olduğu kanaatindeyim.” diyor ve şiirin “yüksek bir değer” olarak kalması ancak bu unsurlarla mümkündür.” (4) görüşünü özellikle belirtiyor.

İlim ve Şiir Birbirini Besliyor.

Ustanın şiir ve ilimle ilgi görüşü de çok anlaşılır bir şekildedir.

Her şeyden önce, “Şiire ilişkin özel bilginin gerekliliğini tartışmaya gerek yok sanırım.” diyerek konuyla ilgili görüşünü belirginleştiriyor ve sonrasında da “Fuzuli’nin  “ilimsiz şiir, temelsiz duvar olur” tespitinden hareketle “İlim ve şiir birbirini besliyor. İkisini iyi bir kokteyl haline getirebilen, harmanlayabilen kişi damıtılmış saf ve çapaksız bir şiire ulaşır.” diyor.

Fuzuli, Şeyh Galip, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Atilla İlhan Gibi Şairleri Beğenerek Okuyor

“Lanetli lokma” denilse de, şiir okumayı ama şiir gibi okumayı seviyorum.” (5) diyen şair -yazarımız; Fuzuli, Şeyh Galip, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Atilla İlhan gibi şairleri beğenerek okuyor.

“Yerel nitelikteki konuları özgün bir formatta sunarak evrensel kılabilene, şiiriyle zamana zamana karşı direnebilene usta şair” (6) diyor.

Sanat Hakkındaki Görüşleri de Önemli

Öncelikle sanatı; “hayatın olağanüstü kavranarak başkalarının kavrayışına hazır hale getirilme eylemi olarak” tanımlıyor. Tarihin her dönemimde sanata bakış ve sanattan anlaşılanların farklılığını dillendiriyor.

“Sanat bünyesinde estetik güzelliği barındırır. Sanatçı toplumsal etkilerle kendinden özgün ve özel bir şeyler katarak sanat eserini vücuda getirir.”, “Sanat sezgi ve bilginin estetik sunumudur. Sanatçı keskin bir zekâ ve sezgi gücüne sahiptir” (7) görüşünü savunuyor. Hakiki sanatçılardaki aydın sorumluluğunu elzem bir gereklilik görüyor.

Sanat, En Yüksek Değerlerin Toplumsal Yaşantıya Nüfuzunu Sağlar

Şairimizin söylemeye çalıştığı özetle şunlardır:

Sanat ve sanatçı insana bir yol haritası sunar… Sanata gizemli dağların ötesine götüren yol olarak bakarsanız, sanatın faydasını” tespit eylersiniz… Sanat, toplumsal hayatı geliştirmeye çalışan nitelikli bireylerin yetişmesini önceler. En yüksek değerlerin toplumsal yaşantıya nüfuzunu sağlar. (8) İnsanların sanatla uğraşısı gerek maddi açıdan gerekse kültürel açıdan belli bir seviye yakalamak ile sağlıklı bir hale kavuşur.

Sanatçının da Görevleri Vardır

Sanatçının da elbette görevleri vardır, insan ve toplumuna karşı.

Bu görevlerden en önemlileri; evrensel değerleri çok fazla örselemeden, bireyin önündeki engelleri hem fiziki bakımdan hem de görüşleri bakımından ona engel teşkil eyleyen prangaları çözmeye çalışmaktır. Günceli yakalayıp, o günceli evrensel kılabilecek nitelikte kaliteli, özgün yapıtlar sunabilmektir. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak çağın problemli alanlarından bireylere kurtuluş yolları gösterebilmektir, şair ve yazarımıza göre. (9)

Sanatçılar, Kaliteli ve Özgün Eserler Sunmalılar

Sanatçılar görevlerini deruhte eylemeye en başta kaliteli ve özgün eserler sunarak başlamalıdırlar. Kendi kendilerine ayakta durabilmeli, halkın değerleriyle barışık anlayışla yazıp çizmelidirler. Her daim hakiki bir aydın sorumluluğu ile problemlere çözüm yolları göstermeye uğraşmalıdırlar.

Edebiyatta arınır hisler.

Çorumlu usta şair-yazarımızın edebiyatla ilgili de görüşleri vardır ve bu görüşleri de diğer görüşleri kadar önemlidir.

Yazdığı yazı ve şiirlerde, okuyuculara ulaşan eserlerinde edebiyatla ilgili görüşlerini çeşitli şekillerde okuyucularına ulaştıran, gerek şiirde gerekse nesirde dil ve dilin işlenişini önemseyen ustanın, edebiyat ile ilgili görüşleri özetle şöyledir:

 “Edebiyatta arınır hisler.

İnsanı kendine öğretir edebiyat. “ Ben neyim? Kimim ben? Nasıl bir şeyim ben? ” sorularını en iyi aydınlatan,  ipuçları sunan etkinlik alanıdır edebiyat.

İnsanı insana yaklaştırır.” (10)  

Terbiye, güzel ahlak, davet manaları da vardır.

Kenan Yaşar, Usta Bir yazardır

Şiir kitapları, öykü kitapları bulunan, yazdıkları usta yazarlar tarafından da okunan yazarımız Kenan Yaşar, usta bir yazardır. Yıllardır hem güzel yazan hem de yazmak ve yazarlıkla ilgili görüşlerin sahibi bir aydındır. Daha doğrusu bir aydın sorumluluğunu özümsemiş bir yazar kimliği ile temiz Türkçesiyle, bilerek, severek, yazdıklarının farkına vararak yazmaktadır.

İnsan Neden Yazması Gerektiği Üzerine Düşünmelidir

Biz biliyoruz ki, yazmak, bildiklerini tarihe emanet eylemektir.

İnsan zaman zaman kendi içine dönüp neden yazması gerektiği üzerine düşünmelidir. “Neden”i bulmalı ,”neyi” ya da “neleri” yazmalı sorusunu doğru dürüst cevaplamalıdır.

Özel manasıyla “yazmak”, bir şeyi güncel hayatın o anına ışık tuttuğu çok zengin bir bakış açısıyla belirginleştirmektir. (11)

İnsanın Yazabilmesi İçin Okuması Gerekir

Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, insanın kurallara harfiyen uymaya çalışan ortalama insan özelliği kazanmasına yeter. İnsanların az yazmasının temelinde de farklılıkları yaşatmaya dair bir bakış açısı yerine bireyleri aynileştirmeyi seçen modern bir yaşantı anlayışı vardır.

Okumayan, düşünmeyen insan haliyle yazamamaktadır.

Yazarımızın özetle görüşü, “ İnsanın Yazabilmesi için okuması gerekir.” Güzel ve harika yazılar yazabilmesi içinse, daha çok okumaya, daha fazla duyarlılığa ve daha fazla sabır ve gayrete gerek vardır.

Yazmayı Engelleyen Sebeplerden kurtulmak şarttır

Geçmişle bir bağı kalmamış kişiler, bireyler genelde yazmak konusunda pasiftirler.

Eğlence kültürü, magazin kültürü,  insanları farklı yollara kanalize eylemekte, insanların yazma arzularını engellemektedir. Evinde kitap bulunmadığını ya da okunmadığını söyleyen öğretmen, avukat, mühendislerle karşılaşıyoruz. Hiç şiir okumadığını söyleyen şairlerle karşılaşıyoruz.

Her konu, erbabının dışındaki insanlar tarafından konuşulmaktadır.

Hakikat güncelle irtibatlandırılabildiği, metaya dönüştürülebildiği ölçüde önem kazanmaktadır.

Bu çağın insanı, rakamların harflere dönüştüğü “ebced”ler yerine, harflerin kelimelerin rakamlara dönüştüğü istatistikleri önemsiyor artık.

Yazarımız şüphesi doğru söylüyor: “ Yazmak, özellikle de kaliteli yazmak için “Yazmayı engelleyen sebeplerden kurtulmak gerekir.”. Bilgimizin bilenmesi, yazma becerilerimizin geliştirilmesi gerekmektedir. (12)

Netice

Bendenizle ilgili yazdığı bir yazıda “Durdu Şahin’in şiirleri “sehli mümteni” denilen görünüşte söylenmesi kolay gibi görünen ve fakat söylemeye çalışıldığında zorluğu anlaşılan şiirler.” (13) diyen usta şair ve yazarımız Kenan Yaşar;  yazdığı öykü, deneme, tanıtma ve değerlendirme yazıları ve şiirlerinden de anlaşılacağı üzere işinin ehli bir ustadır.

Narçiçeği, bilgelik, mahya, hüzün, mevsim, yürek, gönül, dağ, pınar, ırmak, tespih, düğün, şenlik, ışık, fanus, badem, meftun, gökyüzü, çınarlar, erguvanlar, bulut, tutku, rahvan, burçlar, masum, ayna vb. görkemli kelimelerle yazdığı derinlikli şiir, öykü, deneme ve tanıtma yazıları severek, beğenilerek okunmakta,  yıllardır yılmadan, bıkmadan, usanmadan binbir gayretle, fedakârlıkla okurlarına ulaştırdığı Aşkın E Hali isimli kültür, sanat ve edebiyat dergisi, okurları tarafından zevkle, şevkle, hayranlıkla izlenmektedir.

Temiz, anlaşılır ve etkili bir yazı dili ve samimi, sıcak, yüreğinize seslenen bir konuşma diline sahiptir. Yerini, yurdunu, haddini, kendini, görev ve sorumluluklarını layıkıyla bilir. Günün adamlığına değil, bir ömür gönül adamlığına taliptir. Kin, kıskançlık, cimrilik, densizlik, haset, hırs, düzensizlik, pejmürdelik, lakaytlık, savurganlık, kabalık gibi insanı insanlığından eyleyen davranışlardan her daim sakınır, çevresindeki insanları sakındırmaya çalışır.

Mesleği ili ilgili onca işine rağmen, şiir, hikâye, denemeler yazması, bu konularda yazan özellikle genç yazarlara Aşkın E Hali gibi bir dergiyi imkân olarak sunması, çağrıldığı şiir, kültür ve okumakla ilgili her toplantıya gerektiğinde dinleyici, gerektiğinde de konuşmacı kimliğiyle katılması, çevresinde ve şiir meclislerinde takdirle karşılanmaktadır.

Kendini bulmuş bir kişiliğe, başkalarına saygı gösterebilme erdemine, müspet düşünebilme özelliğine, “yaratılanı yaratandan ötürü sevebilme güzelliği”ne sahipliği gönülden alkışlanmaktadır.

Yıllardır Çorum Barosuna kayıtlı bir hukukçu kimliği ile çalışan Kenan Yaşar ustamız, son iki dönemdir de “baro başkanı” kimliği ile harıl harıl çalışmakta, hukukla ilgili konularda bildiklerini talep sahiplerine sunmakta, adaletin sağlıklı işleyişine önemli ve değerli katkılarda bulunmaktadır.

Bu yazı vesilesiyle saygıdeğer ustaya bir kere daha başarılar diliyoruz.

Allah sağlık ve mutluluğunu daim eylesin.

Amin.

 

Faydalandığım Kaynaklar:

(1)  Kenan Yaşar, Vazgeçilmez Bir Eğiticidir Edebiyat, Seviye Dergisi, Yıl: 1, sayı.1, Mayıs-Haziran 2009, s. 9)

(2) Durdu Şahin, Çorum'un Ünlü Şairi,Şair- Yazar Kenan Yaşar İle Şiir,Şiirde Fikir,Şiirde Ahlak Ve İlim Üzerine, https://www.antoloji.com/corum-un-unlu-sairi-sair-yazar-kenan-yasar-ile-siir-siinde-fikir-siirde-ahlak-ve-ilim-uzerine-siiri/

(3) Durdu Şahin, Çorum'un Ünlü Şairi,Şair- Yazar Kenan Yaşar İle Şiir,Şiirde Fikir,Şiirde Ahlak Ve İlim Üzerine, https://www.antoloji.com/corum-un-unlu-sairi-sair-yazar-kenan-yasar-ile-siir-siinde-fikir-siirde-ahlak-ve-ilim-uzerine-siiri/

(4) Durdu Şahin, Çorum'un Ünlü Şairi,Şair- Yazar Kenan Yaşar İle Şiir,Şiinde Fikir,Şiirde Ahlak Ve İlim Üzerine, https://www.antoloji.com/corum-un-unlu-sairi-sair-yazar-kenan-yasar-ile-siir-siinde-fikir-siirde-ahlak-ve-ilim-uzerine-siiri/

(5) Durdu Şahin, Şair-Yazar Kenan Yaşar İle Günümüzde Şiir ve Şair Üzerine, Seviye Dergisi, Yıl:1, Sayı: 5, Ocak-Şubat 2000, s. 8)

(6) Durdu Şahin, Şair-Yazar Kenan Yaşar İle Günümüzde Şiir ve Şair Üzerine, Seviye Dergisi, Yıl:1, Sayı: 5, Ocak-Şubat 2000, s. 9)

(7) Durdu Şahin, Çorum'un Ünlü Şairi, Şair- Yazar Kenan Yaşar İle Sanat ve Sanatçı Üzerine Bir Konuşma, https://www.antoloji.com/corum-un-unlu-sairi-sair-yazar-kenan-yasar-ile-sanat-ve-sanatci-uzerine-bir-konusma-siiri/

(8) Durdu Şahin, Çorum'un Ünlü Şairi, Şair- Yazar Kenan Yaşar İle Sanat ve Sanatçı Üzerine Bir Konuşma, https://www.antoloji.com/corum-un-unlu-sairi-sair-yazar-kenan-yasar-ile-sanat-ve-sanatci-uzerine-bir-konusma-siiri/

(9) Durdu Şahin, Çorum'un Ünlü Şairi, Şair- Yazar Kenan Yaşar İle Sanat ve Sanatçı Üzerine Bir Konuşma. https://www.antoloji.com/corum-un-unlu-sairi-sair-yazar-kenan-yasar-ile-sanat-ve-sanatci-uzerine-bir-konusma-siiri/

(10)  Kenan Yaşar, Vazgeçilmez Bir Eğiticidir Edebiyat, Seviye Dergisi, Yıl: 1, sayı.1, Mayıs-Haziran 2009, s. 8)

(11) Durdu Şahin, Şair Yazar Kenan Yaşar İle Yazmak Üzerine Bir Konuşma, http://www.edebiyatevi.com/yazi/24678_sair-yazar-kenan-yasar-ile-yazmak-uzerine-bir-konusma.html

(12) (Ayrıntılı bilgi için bkz. Durdu Şahin, Şair Yazar Kenan Yaşar İle Yazmak Üzerine Bir Konuşma http://www.edebiyatevi.com/yazi/24678_sair-yazar-kenan-yasar-ile-yazmak-uzerine-bir-konusma.html

13) Bkz. Çorum Hâkimiyet Gazetesi, 1 Eylül 2005, s.11)

Yorum Ekle
Adınız :
Başlık :
Yorumunuz :

Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Aliya İzzetbegoviç'i
Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2022    www.anahaberyorum.com          Tasarım ve Programlama: Dr.Murat Kaya