İncil’e göre Hz. İsa Yeryüzüne Ne Zaman Gelecektir?
MAKALE
Paylaş
20.12.2023 23:43
2 yorum
942 okunma
İlhan Akkurt

Evanjelik Hristiyanlara göre, bu olay, yeryüzünde kıyamete yakın vuku bulacak ve insanların dörtte üçünün katledileceği, Armagedon Savaşı’nın en önemli belirtisidir. Bu savaştan önce Hz. İsa yeryüzüne inecek, Evanjelik Hristiyanları göğe bulutların üstüne alacak, onlar burada yan gelip yatarken, aşağıda nükleer silahların kullanıldığı bir savaş olacak ve insanların dörtte üçü bu savaşta yok olacaktır. Şimdi Hz. İsa’nın yeryüzüne ne zaman ineceğini belirten bir bilgi var mı, onu görelim. Bu konuda tek bilgi İncillerde vardır:

“30- “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun-İsa’nın-gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

31- Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

32- “İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.

33- Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.

34- Size doğrusunu söyleyeyim, BÜTÜN BUNLAR OLMADAN BU KUŞAK ORTADAN KALKMAYACAK.

35- Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (Matta-24)

61 -Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi.

Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu.

62 -İsa, “Benim” dedi. “VE SİZLER, İNSANOĞLU’NUN KUDRETLİ OLAN’IN SAĞINDA OTURDUĞUNU VE GÖĞÜN BULUTLARIYLA GELDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ.” (Markos-14)

23- Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim, İNSANOĞLU-İSA GELİNCEYE DEK İSRAİL’İN BÜTÜN KENTLERİNİ DOLAŞMIŞ OLMAYACAKSINIZ.” (Matta-10)

“26 İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir?

27- İnsanoğlu, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

28- Size doğrusunu söyleyeyim, BURADA BULUNANLAR ARASINDA, İNSANOĞLU’NUN KENDİ EGEMENLİĞİ İÇİNDE GELİŞİNİ GÖRMEDEN ÖLÜMÜ TATMAYACAK OLANLAR VAR.” (Matta-16)

16- Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek.

17- SONRA BİZ YAŞAMAKTA OLANLAR, HAYATTA OLANLAR, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.

18- İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.” (1. Selanikliler-4)

“20- Petrus arkasına döndü, İsa’nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsa’nın göğsüne yaslanan ve, “Ya Rab, sana kim ihanet edecek?” diye soran öğrencidir.

21- Petrus onu görünce İsa’ya, “Ya Rab, ya bu ne olacak?” diye sordu.

22-İsa, “BEN GELİNCEYE DEK ONUN YAŞAMASINI İSTİYORSAM, BUNDAN SANA NE?” dedi. “Sen ardımdan gel!”

23- Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus’a, “O ölmeyecek” dememişti. Sadece, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” demişti.” (Yuhanna.-21)

İncillerdeki bu ifadelerde Hz. İsa ne zaman geleceği açıkça belirtilmiş. Bu geliş Hz. İsa’nın yaşadığı zaman diliminde yaşayan nesil yok olmadan olacağı kesin. Ancak bu geliş bir türlü gerçekleşmeyince sorgulama başlamış. Bunlara cevap olarak İncil’deki ifadelerinde Pavlus neler diyor:

“1-2- RABBİMİZ İSA MESİH’İN GELİŞİNE VE O’NUNLA BİRLİKTE OLMAK ÜZERE TOPLANMAMIZA GELİNCE: Kardeşler, size rica ediyoruz, Rab’bin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın.

3- Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir.

4- Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı’nın Tapınağı’nda oturacaktır.

5- Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz?” (2.Selanikliler-2)

Kendini en büyük havari ilan eden Pavlus yukarıdaki ilk ifadelerinde “SONRA BİZ YAŞAMAKTA OLANLAR, HAYATTA OLANLAR, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz.” derken iddiası gerçekleşmeyince bu kez beklenen gelişten önce birçok yeni olay icat etmiştir. Ayrıca İncil’de Havari Petrus’a atfedilen durumu kurtarmaya çalışan aşağıdaki değişik ifadeleri de görelim:

“3-4- Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, “RAB’BİN GELİŞİYLE İLGİLİ VAAT NE OLDU? ATALARIMIZIN ÖLÜMÜNDEN BERİ HER ŞEY YARATILIŞIN BAŞLANGICINDA OLDUĞU GİBİ DURUYOR” diyerek alay edecekler.

5- Ne var ki, göklerin çok önceden Tanrı’nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini bile bile unutuyorlar.

6- O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu.

7- Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar.

8- Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, RAB’BİN GÖZÜNDE BİR GÜN BİN YIL, BİN YIL BİR GÜN GİBİDİR.” (2.Petrus-3)

İncil’deki Markos’un bu beklenen gelişle ilgili bir başka ifadelerine bakarsak, bu gelişte yeryüzü ortada kalır mı çok zor:

24-25- “AMA O GÜNLERDE, O SIKINTIDAN SONRA, ‘GÜNEŞ KARARACAK, AY IŞIK VERMEZ OLACAK, YILDIZLAR GÖKTEN DÜŞECEK, GÖKSEL GÜÇLER SARSILACAK.’

26- “O zaman İnsanoğlu’nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

27- İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacak.” (Markos-13)

Bütün bu İncil ifadelerinden anlaşılan tek şey, Hz. İsa’nın geri gelme tarihi kendi zaman diliminde olacağı ve çevresinde onunla birlikte olanlar, bu gelişi görecek. Beklenen geliş gerçekleşmeyince de aralarında tartışmalar olduğu bir gerçek. Bütün bu gerçeklere rağmen 20. Yüzyıla kadar geçmişteki Hristiyanlar 9 civarında geliş tarihi vermişlerdir. Bunların hiçbirisi gerçekleşmemesine rağmen günümüzdeki Evanjeliklerin yakın tarihler için verilen diğer geliş tarihlerini görelim:

Kudüs'ün Yahudilerin eline geçiş tarihi olan 1967'yi esas alıp üzerine İncil’in Yuhanna’nın Vahyi-13'teki 42 haftayı, bu tarihe yıl olarak ekleyip 2009 yılını bulmuşlardı. Bu gerçekleşmeyince bir başka kehanet:

“32- "İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.

33- Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.

34- Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak." (Matta-24)

Bu ifadedeki İncir ağacından kasıt Yahudilerin Filistin’e dönmesi ve İsrail Devletinin kuruluşu olarak yorumlanır. Hz. İsa zamanındaki insan ömrünü esas alarak, 40 yıl kabul edip ilk olarak 1948 üzerine 40 ekleyip geri dönüş tarihini 1988 olarak vermişlerdi. Neden 40 yıl derseniz 34. cümledeki "bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak" ifadesine atıfla o zamanki insan ömrü olan 40 yılı eklemişlerdi. Bu tarih te tutmayınca günümüzdeki insan ömrü esas alınmış ve 70 yıl eklenerek 2018 yılını iddia etmişlerdi. Tabi bu ifadelerde Hz. İsa'nın yaşadığı dönemdeki kuşak kastedildiği çok açık ortada. Gerçekleşmeyen bunca geliş kehanetleri boş çıkmışken, hâlâ Armagedon Savaş kehanetleri peşinde koşan Evanjeliklere, bir de İncil’deki Yuhanna’nın Vahyi’nin ilk cümlelerini hatırlatmak isteriz. İncilin bu bölümü Hz. İsa’nın gelişinin ve Armagedon Savaşının öncesinde ve sonrasında neler olacağını bahseden bölümdür. En önemlisi bu bölümün ilk cümleleri bu olayların ne zaman olacağından bahsetmektedir:

“1- İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için O'na bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. 

2- Yuhanna, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına –gördüğü her şeye– tanıklık etmektedir. 

3- Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır.”(İncil-Yuhanna’nın Vahyi:1)

Hz. İsa’nın geri dönüşü ile ilgili yukarıda verdiğimiz İncil ifadeleri gibi bu bölümdeki ifadeler de aynen bu olayların kendi yakın zaman dilimlerinde olacağını açıkça bildirmektedir. Bu iddiaların aslı astarı çıkmayınca ister istemez insanın aklına şu gelmektedir. “Ya Tanrı saydıkları Hz. İsa bu yalanları uydurdu ya da birileri Tanrı adına bu yalanları İncil’e yazdı.” Dileyen hâlâ günümüzle bir ilgisi olmayan bu olayları beklemeye ve boşa çıkan kehanetlerle insanları manipüle etmeye, tarih içinde defalarca yok olup, yeniden kendi keyiflerine yazdıkları Tevrat’ın katliam ifadelerini okuyarak, yaptıkları katliamları Tanrı’ya dayandırmaya devam edebilirler.  Maalesef bu safsatalara inanan veya inandırılan milyonlarca insan hâlâ dünya siyasetine yön vermekte ve İsrail’in katliamlarına destek olup masum insanların katline ortak olmaktadırlar.

Yorum Ekle
Adınız :
Başlık :
Yorumunuz :

Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Toplam 2 yorum yapıldı
Muhteşem
Teşekkürler üstad. Kaleminiz kelamınız var olsun
Yorum Ekleyen: Muatafa Yıldız     22.12.2023 19:42:44
Muhteşem
Teşekkürler üstad. Kitabı ortasından okumak buna derler
Yorum Ekleyen: Muatafa Yıldız     21.12.2023 14:42:05

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Aliya İzzetbegoviç'i
Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2022    www.anahaberyorum.com          Tasarım ve Programlama: Dr.Murat Kaya